Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Uzupełnienie zapytania ofertowego

Data publikacji: 2018-11-13

fepr-efs PCPR.2260-1.11/2018

Załączniki:

 1. Uzupełnienie zapytania ofertowego (plik pdf 518KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2018-11-07

fepr-efs PCPR.2260-1.11/2018

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik pdf 5859KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-10-04

fepr-efs Ogłoszenie nr 500038134-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 116KB)

Zawiadomienie

Data publikacji: 2017-09-19

fepr-efs PCPR.2260.2-8/17

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty

Załączniki:

 1. Zawiadomienie (plik pdf 314KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2017-09-14

fepr-efs PCPR.2260.2-8/17


Dotyczy postępowania na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 325KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-08-29

fepr-efs Ogłoszenie nr 579009-N-2017 z dnia 29.08.2017 r.

Załączniki:

 1. SIWZ (plik doc 727KB)
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 1160KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy, przedmiar robót (plik zip 188KB)
 5. Projekt adaptacji (plik zip 3049KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2017-08-22

fepr-efs PCPR.2260.2-7/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 315KB)

Informacja z otwarcia ofert

Data publikacji: 2017-08-07

fepr-efs PCPR.2260.2-7/17

Załączniki:

 1. Informacja z otwarcia ofert (plik pdf 330KB)

Odpowiedzi na pytania

Data publikacji: 2017-08-03


PCPR.2260.2-7/17

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej.

Załączniki:

 1. Odpowiedzi na pytania (plik pdf 327KB)
 2. Załącznik nr 1 do odpowiedzi (plik zip 93KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data publikacji: 2017-08-01


Ogłoszenie nr 500006605-N-2017 z dnia 01.08.2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (plik pdf 26KB)

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Data publikacji: 2017-08-01


PCPR.2260.2-7/17

Załączniki:

 1. Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pdf 338KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-07-19


Ogłoszenie nr 553058-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Załączniki:

 1. SIWZ (plik doc 725KB)
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 972KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy - część budowlana (plik pdf 249KB)
 5. Kosztorys ofertowy - część instalacyjna (plik pdf 59KB)
 6. Projekt adaptacji - część graficzna (plik pdf 2539KB)
 7. Projekt adaptacji - część opisowa (plik pdf 893KB)
 8. Przedmiar robót - część budowlana (plik pdf 317KB)
 9. Przedmiar robót - część instalacyjna (plik pdf 39KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2017-07-17


Ogłoszenie nr 108670 z dnia 17-07-2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik pdf 1195KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2017-07-13PCPR.2260.2-6/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 310KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2017-06-21PCPR.2260.2-5/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 483KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-06-21Ogłoszenie nr 536003-N-2017 z dnia 2017-06-21

Załączniki:

 1. SIWZ (plik doc 724KB)
 2. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE (plik pdf 529KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy - część budowlana (plik pdf 249KB)
 5. Kosztorys ofertowy - część instalacyjna (plik pdf 59KB)
 6. Projekt adaptacji - część graficzna (plik pdf 2539KB)
 7. Projekt adaptacji - część opisowa (plik pdf 893KB)
 8. Przedmiar robót - część budowlana (plik pdf 317KB)
 9. Przedmiar robót - część instalacyjna (plik pdf 39KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2017-06-13PCPR.2260.2-3/17

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pdf 388KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

Data publikacji: 2017-06-02Ogłoszenie nr 523582-N-2017 z dnia 2017-06-02

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie PLAN NA LEPSZE JUTRO.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ (plik doc 510KB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu usługi - nr 523582-N-2017 (plik pdf 5657KB)
 3. Modyfikajca SIWZ PPCR.2260.2-5_17 (plik pdf 759KB)
 4. Modyfikajca nr 2 do SIWZ PPCR.2260.2-5_17 (plik pdf 856KB)
 5. Odpowiedzi na pytania PPCR.2260.2-5_17_uczestnicy postepowania (plik pdf 860KB)
 6. Odpowiedzi nr 2 na pytania PPCR.2260.2-5_17_uczestnicy postepowania (plik pdf 430KB)
 7. SIWZ Organizacja usług szkoleniowych i doradczych (plik docx 489KB)
 8. Załącznik nr 2 do SIWZ projekt umowy (plik docx 471KB)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik docx 536KB)
 10. Załącznik nr 4 do SWIZ Oświadczenie (plik docx 455KB)
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ Oświadczenie (plik docx 468KB)
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie (plik docx 54KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

Data publikacji: 2017-05-25Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE"

Załączniki:

 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik doc 724KB)
 2. Ogłoszenie o zamówieniu nr 515862-N-2017 z dnia 24-05-2017 r. (plik pdf 923KB)
 3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (plik pdf 6140KB)
 4. Kosztorys ofertowy - część budowlana (plik pdf 249KB)
 5. Kosztorys ofertowy - część instalacyjna (plik pdf 59KB)
 6. Projekt adaptacji - część graficzna (plik pdf 2539KB)
 7. Projekt adaptacji - część opisowa (plik pdf 893KB)
 8. Przedmiar robót - część budowlana (plik pdf 317KB)
 9. Przedmiar robót - część instalacyjna (plik pdf 39KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2017-05-18


Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 84512-2017 z dnia 2017-05-17

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik pdf 1438KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Data publikacji: 2017-05-05PCPR.2260.2-4/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 Euro prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert (plik pdf 858KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data publikacji: 2017-04-21Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (plik pdf 2318KB)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

Data publikacji: 2017-04-13Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (plik doc 501KB)
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (plik doc 536KB)
 3. Załącznik nr 5a do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 486KB)
 4. Załącznik nr 5b do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 486KB)
 5. Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykonawcy (plik doc 469KB)
 6. Załącznik nr 6b do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykonawcy (plik doc 469KB)
 7. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 5103KB)
 8. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (plik docx 472KB)
 9. Załącznik nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (plik docx 451KB)
 10. Załącznik nr 4 do SWIZ Oświadczenie (plik docx 449KB)
 11. Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie (plik docx 463KB)
 12. Załącznik nr 8 do SWIZ Oświadczenie (plik docx 54KB)
 13. Załacznik nr 9 do SWIZ Wykaz osób (plik docx 450KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

Data publikacji: 2017-03-29Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części. (plik pdf 1458KB)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Data publikacji: 2017-03-20


Projekt pn. Plan na lepsze jutro współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro.

Załączniki:

 1. PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT (plik pdf 1399KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Data publikacji: 2017-03-10Ogłoszenie nr 41275 - 2017 z dnia 10.03.2017 r.


Informacje o zmienionym ogłoszeniu nr 37641-17 z dnia 06.03.2017 r. oraz ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Załączniki:

 1. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (plik pdf 304KB)
 2. Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ (plik pdf 1360KB)

Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro

Data publikacji: 2017-03-07Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu Plan na lepsze jutro.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Czytaj całość publikacji "Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie Plan na lepsze jutro "

Załączniki:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (plik doc 682KB)
 2. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (plik doc 515KB)
 3. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (plik doc 536KB)
 4. Załącznik nr 5a do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 5. Załącznik nr 5b do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 6. Załącznik nr 5c do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 7. Załacznik nr 5d do SIWZ Wykaz zamówień (plik doc 490KB)
 8. Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 9. Załącznik nr 6b do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 10. Załącznik nr 6c do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 11. Załącznik nr 6d do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik doc 468KB)
 12. Ogłoszenie o zamówieniu (plik pdf 5482KB)
 13. Odpowiedz nr 1 na zapytanie (plik pdf 457KB)
 14. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik docx 470KB)
 15. Załącznik nr 4a do SIWZ (plik docx 451KB)
 16. Załącznik nr 4b do SIWZ (plik docx 463KB)
 17. Załącznik nr 4c do SIWZ (plik docx 451KB)
 18. Załącznik nr 4d do SIWZ (plik docx 463KB)
 19. Załącznik nr 7 do SIWZ (plik docx 463KB)