Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Data publikacji: 2021-11-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1876 t.j., Dz.U.2020.2369, Dz.U.2021.794, Dz.U.2021.803.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (plik pdf 543KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy

Data publikacji: 2021-11-17

Opracowano na podstawie: Dz.U. 2020.249

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (plik pdf 97KB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego

Data publikacji: 2021-11-15

Wydanie - rok: 2021, nr: -, poz.: 983

Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (plik pdf 58KB)
 2. ZAŁĄCZNIK Nr 1 - KWESTIONARIUSZ RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO (plik PDF 1253KB)
 3. ZAŁĄCZNIK Nr 2 - OŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU RODZINNEGO WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (plik PDF 198KB)
 4. ZAŁĄCZNIK Nr 3 - OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM (plik PDF 281KB)
 5. ZAŁĄCZNIK Nr 4 - WZÓR LEGITYMACJI PRACOWNIKA SOCJALNEGO (plik pdf 294KB)

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data publikacji: 2021-09-05

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.1057 t.j., Dz.U.2019.2020, Dz.U.2021.1038, Dz.U.2021.1243, Dz.U.2021.1535.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (plik pdf 275KB)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2021-07-15

Opracowano na podstawie: Dz.U.2021.1249 t.j.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (plik pdf 101KB)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Data publikacji: 2021-07-03

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.821 t.j., Dz.U.2021.159, Dz.U.2021.1006.

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (plik pdf 566KB)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Data publikacji: 2020-05-07

Opracowano na podstawie: Dz.U.2020.685 t.j.
Tekst ujednolicony

Załączniki:

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (plik pdf 181KB)

UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Data publikacji: 2019-01-04

Opracowano na podstawie: M.P. 2018. 1007

Załączniki:

 1. UCHWAŁA Nr 140 RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (plik pdf 125KB)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Data publikacji: 2018-10-01

Opracowano na podstawie: Dz.U.2018.1358

Załączniki:

 1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (plik pdf 47KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

Data publikacji: 2011-10-14

Wydanie - rok: 2011, nr: 209, poz.: 1245

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (plik pdf 97KB)

Rozp. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą

Data publikacji: 2011-05-04

Wydanie - rok: 2011, nr: 81, poz.: 448

Załączniki:

 1. Rozporządzenie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z p (plik pdf 53KB)