Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 27 lutego 2019 r.

Data publikacji: 2019-05-20

UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych osób, dla których ostatnim miejscem zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały był teren gminy Wielichowo.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR V/36/2019 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 27 lutego 2019 r. (plik pdf 205KB)

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 19 grudnia 2018 r.

Data publikacji: 2019-05-20

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Wielichowo na lata 2019 - 2021.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. (plik pdf 323KB)

UCHWAŁA NR XIX/123/2016 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 13 grudnia 2016 r.

Data publikacji: 2019-05-20

UCHWAŁA NR XIX/123/2016 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 - 2021

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR XIX/123/2016 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 13 grudnia 2016 r. (plik pdf 316KB)

UCHWAŁA NR XXIV/159/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r.

Data publikacji: 2015-03-05

UCHWAŁA NR XXIV/159/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR XXIV/159/2013 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 11 września 2013 r. (plik pdf 281KB)

UCHWAŁA NR XXX/184/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 26 marca 2014 r.

Data publikacji: 2015-03-05

UCHWAŁA NR XXX/184/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 26 marca 2014 r.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR XXX/184/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 26 marca 2014 r. (plik pdf 206KB)

UCHWAŁA NR XXXV/218/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 5 listopada 2014 r.

Data publikacji: 2014-12-03

UCHWAŁA NR XXXV/218/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 5 listopada 2014 r.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR XXXV/218/2014 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 5 listopada 2014 r. (plik pdf 3306KB)

UCHWAŁA nr XXXIV/216/06 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 13 września 2006 roku

Data publikacji: 2010-03-10

UCHWAŁA nr XXXIV/216/06 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 13 września 2006 roku

Załączniki:

  1. UCHWAŁA nr XXXIV/216/06 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA z dnia 13 września 2006 roku (plik doc 30KB)

UCHWAŁA NR XIX/122/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 roku

Data publikacji: 2010-03-02

UCHWAŁA NR XIX/122/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 roku

Załączniki:

  1. UCHWAŁA NR XIX/122/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004 roku (plik doc 28KB)

UCHWAŁA Nr XIX /121/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004r.

Data publikacji: 2010-03-01

UCHWAŁA Nr XIX /121/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004r.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA Nr XIX /121/2004 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 17 listopada 2004r." z dn. 2010-03-01 (plik doc 44KB)

UCHWAŁA Nr XX/136/97 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 27 kwietnia 1997r.

Data publikacji: 2010-01-02

UCHWAŁA Nr XX/136/97 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 27 kwietnia 1997r.

Załączniki:

  1. UCHWAŁA Nr XX/136/97 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 27 kwietnia 1997r. (plik doc 179KB)