Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ważne zmiany w "ustawie antyprzemocowej" dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2021-03-25

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przypomina, że w dniu 30 listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, potocznie zwana „ustawą antyprzemocową”.

Ustawa ta, oprócz zmian w samym Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadza również zmiany między innymi w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Ustawie o Policji, Ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Ustawa antyprzemocowa daje możliwość szybkiej izolacji sprawcy przemocy w sytuacji, w której przemoc zagraża życiu lub zdrowiu osób, wobec których jest stosowana. Izolacja ta nastąpi w wyniku nadanych Policji i Żandarmerii Wojskowej uprawnień do wydania sprawcy przemocy nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz będzie wydawany wobec osoby która swoim zachowaniem, polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Nakaz lub zakaz mogą być wydawane łączenie, na okres 14 dni z natychmiastową wykonalnością. Zgodnie z nowymi przepisami Policja i Żandarmeria Wojskowa są zobowiązane do systematycznej kontroli czy sprawca przemocy stosuje się do wydanych nakazu lub/i zakazu. W sytuacji nieprzestrzegania przez sprawcę przemocy nałożonych sankcji, w celu wyegzekwowania nałożonego zobowiązania Policja i Żandarmeria Wojskowa mogą zastosować środki przymusu. Za nieprzestrzeganie wydanego zobowiązania sprawca przemocy narażony jest na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny wydanych w przyspieszonym trybie postępowań przeprowadzanych na podstawie Kodeksu wykroczeń.

Na mocy Ustawy antyprzemocowej osoba doznająca przemocy, która złoży do Sądu wniosek w sprawie o zobowiązanie sprawcy do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub też zbliżania się do tych miejsc może skorzystać z ustawowego zwolnienia z kosztów sądowych.

Poniżej linki do obowiązujących aktów prawnych:

Zespół Interdyscyplinarny - kontakt

Data publikacji: 2020-03-13

Przewodnicząca Zespołu - Monika Drgas

Zespół Interdyscyplinarny działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie
Ul. Pocztowa 16A
Tel. kontaktowy - 61 4421183

W ramach Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów: terapeuty rodzinnego, radcy prawnego, terapeuty ds. uzależnień oraz psychologa. Terminy przyjęć w/w specjalistów dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.

Zespół interdyscyplinarny - kontakt

Data publikacji: 2019-05-20

Przewodnicząca Zespołu - Maria Popa

Zespół interdyscyplinarny działa przy

Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie
ul. Pocztowa 16A
Tel. kontaktowy - 61 4421183

W ramach Punktu Konsultacyjno- Diagnostycznego działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16 a można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta Rodzinny

23.05.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00
27.06.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00
26.09.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00
24.10.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00
21.11.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00
29.12.2019 r. w godz. 16:00 - 19:00

Radcy Prawnego

11.05.2019 r. w godz. 9:00 - 12:00
19.07.2019 r. w godz. 9:00 - 12:00
02.08.2019 r. w godz. 9:00 - 12:00
06.09.2019 r. w godz. 9:00 - 12:00
04.10.2019 r. w godz. 9:00 - 12:00
08.11.2019 r. w godz. 9:00 - 12:00
06.12.2019 r. w godz. 9:00 - 12:00

Terapeuty ds. uzależnień

8.05.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00
5.06.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00
3.07.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00
7.08.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00
4.09.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00
2.10.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00
6.11.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00
4.12.2019 r. w godz. 11:00 - 13:00

Psycholog

14.06.2019 r. w godz. 8:30 - 13:30
17.06.2019 r. w godz. 13:15 - 16:15

Plakat STOP PRZEMOCY

Data publikacji: 2015-03-30

plakat


plakat1

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem!!!

Data publikacji: 2014-12-03

Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Załączniki:

  1. plakat (plik pdf 594KB)

STOP PRZEMOCY W SZKOLE

Data publikacji: 2014-12-03

STOP PRZEMOCY W SZKOLE

Załączniki:

  1. plakat (plik pdf 541KB)

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji: 2012-01-11

W ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo powołał Zespół Interdyscyplinarny składający się z 12 osób - przedstawicieli instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Czytaj całość publikacji "Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie"

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Data publikacji: 2011-12-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że 3 stycznia
2012r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Niebieska Linia pomaga ofiarom przemocy

Data publikacji: 2010-05-21

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info

Wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną

Data publikacji: 2010-03-16

Wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną

Załączniki:

  1. Wzór zawiadomienia o przestępstwie znęcania się nad rodziną (plik doc 27KB)

Pozew o alimenty

Data publikacji: 2010-03-06

Pozew o alimenty

Załączniki:

  1. Pozew o alimenty (plik doc 30KB)