Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Wielkopolska Karta Rodziny

Data publikacji: 2021-12-07

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej
i transportowej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty spełnia wymagania:

1)w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole;

3)bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana na następujące okresy:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18.  roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1111) odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagana dokumentacja przy składaniu wniosku
Składając wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1)dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica;
2) akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia;

3) dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia;

4) dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia;

5) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jakie zniżki oferuje Wielkopolska Karta Rodziny?

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, handlowej, bezpieczeństwa, usług, sportu i rozrywki, zdrowia i edukacji na terenie wielkopolski. Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie WKR (plik docx 21KB)
 2. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie WKR (plik docx 13KB)

Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2021-11-22

Każdego roku, dnia 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia złożyła wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, w imieniu pani Burmistrz oraz własnym, Sekretarz Gminy pani Ewa Kasperska.

życzenia

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-11-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącach listopad - grudzień 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Radca prawny:

05.11.2021 w godzinach 9.00 - 12.00

10.12.2021 w godzinach 9.00 - 12.00

Specjalista ds. uzależnień:

03.11.2021 w godzinach 11.00 - 13.00

01.12.2021 w godzinach 11.00 - 13.00

Psycholog:

03.11.2021 w godzinach 11.00 - 17.00

24.11.2021 w godzinach 11.00 - 16.00

01.12.2021 w godzinach 11.00 - 17.00

15.12.2021 w godzinach 11.00 - 16.00

Projekt

Data publikacji: 2021-10-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do zapoznania się z prezentacją multimedialną „Odkrywamy polską wieś”.

Celem w/w projektu była integracja seniorów oraz dzieci zamieszkujących teren Gminy Wielichowo poprzez cykl działań kulutralno-edukacyjnych.

Film promujący projekt dostępny jest pod linkiem:

https://www.facebook.com/organizacjadm/videos/1012683742914703

 

 

Załączniki:

 1. prezentacja (plik pdf 13720KB)

Bezpłatny "Kryzysownik" udostępniony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Data publikacji: 2021-10-11

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na swojej stronie internetowej udostepnia do pobrania bezpłatny "Kryzysownik", który został opracowany przez ROPS we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc".

„Kryzysownik" to przewodnik dla osób doświadczających kryzysu psychicznego, ich bliskich oraz specjalistów. "Kryzysownik" ma być drogowskazem, w którym przedstawiono:
 
  * 10 sposobów dbania o siebie,
  * pomysły dotyczące budowania relacji z dziećmi,
  *  krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego,
  * w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.
 
Powyższe opracowanie dostępne jest pod adresem internetowym:
 
Opracowanie jest bezpłatne i zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-09-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 21.09.2021r. w godzinach 10:00 - 12:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 98KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-09-09

W dniu 6 września 2021r. do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wielichowie dostarczony został transport żywności pozyskany nieodpłatnie ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank żywności w Poznaniu, ul. Borówki 6.

Artykuły żywnościowe zostały przekazane do osób i  rodzin zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.   

W akcję rozładunku transportu zaangażowali się  strażacy z OSP w Trzcinicy, OSP Dębsko i OSP Wielichowo, a także Firma Anex z Wielichowa za co serdecznie dziękujemy.

strażacy

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-08-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 21.09.2021r. w godzinach 10:00 - 12:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Data publikacji: 2021-08-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje specjalistów do przeprowadzenia terapii w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. logopedę, pedagoga specjalnego, psychologia, terapeutę integracji sensorycznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 609-519-509 bądź osobiście w siedzibie Ośrodka.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-08-06

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.wielichowo.opsinfo.pl

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 25.08.2021r. w godzinach 10:00 - 13:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Załączniki:

 1. plakat informacyjny ZUS (plik pdf 173KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-07-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt AGD (lodówkę) w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nr tel. do kontaktu 61- 44 -21- 183 lub 61- 44- 21- 283

W ZUS ruszył nabór wniosków o 300+

Data publikacji: 2021-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Strat (300+). Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej, przyjmuje i rozpatruje ZUS.

plakat informacyjny ZUS

Załączniki:

 1. Ruszył nabór wniosków o 300+ (plik docx 55KB)
 2. Ruszył nabór wniosków o 300+ nagranie (plik mp4 3445KB)

Dobry Start 300 dla ucznia

Data publikacji: 2021-06-24

Spotaknie z ekspertem z ZUS- u w OPS w Wielichowie dnia 8.07.2021 r. oraz 22.07.2021r. w godz. 10:00-12:00.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 98KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2021-06-22

OPS W Wielichowie zaprasza na zapoznanie się z zapytaniem ofertowym na "Udzielenie w 2021 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo w noclegowni."

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2838KB)
 2. formularz ofertowy (plik docx 15KB)
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 15KB)
 4. oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (plik docx 15KB)
 5. klauzula (plik docx 14KB)

UWAGA! Program „Dobry Start” na nowych zasadach.

Data publikacji: 2021-06-21

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Odkrywamy polską wieś

Data publikacji: 2021-06-21

„Odkrywamy polską wieś" to międzypokoleniowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość” w Wielichowie w partnerstwie z Centrum Kultury Wielichowo, Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich oraz z sołectwami Śniaty i Prochy, na który Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 14.000 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Od czerwca rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie a już 21.06.2021r realizacja pierwszego działania – wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Państwa Krzyczyńskich w Reńsku. Do Reńska uczestnicy docierają na rowerach a dzieci i niepełnosprawni docierają autokarem. Działania skierowane na rzecz integracji międzypokoleniowej w Gminie Wielichowo trwać będą do października 2021r.

Zadania do realizacji:

 1. zadanie 2 – wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kluczewa
 2. zadanie 3 – rajd rowerowy –wizyta studyjna  w gospodarstwie w Reńsku
 3. zadanie 4 – warsztaty twórcze w Izbie Historii w Śniatach
 4. zadanie 5 – piknik integracyjny w Śniatach
 5. zadanie 6 – warsztaty "Igła, druty i szydełko"
 6. zadanie 7 – warsztaty artystyczne
 7. zadanie 8 – spotkanie podsumowujące

Trwają zapisy : chętni seniorzy oraz dzieci w wielu od 6 do 14 lat mogą się zgłaszać w Klubie Seniora lub pod tel. 660564901


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...