Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

POPŻ Podprogram 2020 - efekty

Data publikacji: 2022-01-14

pomoc-zywnociowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie z terenu powiatu Grodziskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, kawa zbożowa rozpuszczalna),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 284 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Wielichowo.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 12,34496 ton żywności;

o 563 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 13 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

Kulinarnych - jedno spotkanie dla 13 uczestników.

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji nowego świadczenia - dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to  świadczenie realizowane w 2022 r., które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu.

Dodatek osłonowy przysługuje:

Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy składania wniosków

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku:

 • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie dodatku osłonowego (plik pdf 112KB)

Spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2022-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 20 stycznia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w tutejszym OPS dyżur  będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapital Opiekuńczy.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 291KB)

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2022-01-04

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącach styczeń - luty 2022r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Radca prawny:

21.01.2022 w godzinach 9.00 - 12.00

11.02.2022 w godzinach 9.00 - 12.00

Specjalista ds. uzależnień:

05.01.2022 w godzinach 11.00 - 13.00

02.02.2022 w godzinach 11.00 - 13.00

Psycholog:

05.01.2022 w godzinach 11.00 - 17.00

28.01.2022 w godzinach 10.00 - 16.00

09.02.2022 w godzinach 11.00 - 17.00

23.02.2022 w godzinach 10.00 - 15.00

Informacja dotycząca żywności z programu POPŻ 2014-2020 , PODPROGRAM 2021

Data publikacji: 2022-01-03

Ośrodek  Pomocy  Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 współfinanowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2021.

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego
(1.707,20 zł dla osoby samotnej oraz 1.320,00 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do dnia 14 stycznia 2022 roku w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w formy pomocy wraz z kompletem dokumentów (zaświadczenie o wynagrodzeniu za m-c XII/2021, decyzja emerytalno-rentowa).

Dane do kontaktu : Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A

tel.  61 44 21 183,

       61 44 21 283,

       609 519 509.

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-12-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 7 stycznia 2022r. (piątek) będzie nieczynny.

W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktować się pod numerem telefonu 609 099 759.

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-12-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2021r. będzie czynny w godzinach od 7.00 do 13.00.

W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktować się pod numerem telefonu 609 099 759.

Wieloletni Rządowy Program

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie realizuje Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”.

W ramach programu Ośrodek zapewnia pomoc w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy   

   społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu Ośrodek udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Załączniki:

 1. "Posiłek w szkole i w domu" (plik pdf 398KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - terapia psychologiczna

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii psychologicznej, w wymiarze 10 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1596KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - terapia pedagogiczna

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii pedagogicznej, w wymiarze 10 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe1 (plik pdf 1541KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - rehabilitacja

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie rehabilitacji, w wymiarze 14 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1537KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - pedagog specjalny

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii prowadzonej przez pedagoga specjalnego, w wymiarze 14 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1551KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - neurologopedia

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie neurologopedii, w wymiarze 12 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1556KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - terapia integracji sensorycznej

Data publikacji: 2021-12-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii integracji sensorycznej, w wymiarze 12 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1537KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-12-15

Zapytanie ofertowe na "Udzielenie w 2022 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo w noclegowni".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 3747KB)
 2. zał. 1 formularz ofertowy (plik pdf 796KB)
 3. zał.2 oświadczenie o spełnieniu warunków (plik pdf 658KB)
 4. zał. 3 klauzula informacyjna (plik pdf 780KB)
 5. zał. 4 oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (plik pdf 366KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-12-10

Zapytanie ofertowe na "Udzielenie w 2022 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 4553KB)
 2. zał. 1 formularz ofertowy (plik pdf 760KB)
 3. zał. 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (plik pdf 593KB)
 4. zał. 3 oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania (plik pdf 367KB)
 5. klauzula informacyjna RODO (plik pdf 791KB)

Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

Data publikacji: 2021-12-08

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

Wielkopolska Karta Rodziny

Data publikacji: 2021-12-07

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej
i transportowej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty spełnia wymagania:

1)w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2)w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole;

3)bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta jest przyznawana na następujące okresy:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18.  roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1111) odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wymagana dokumentacja przy składaniu wniosku
Składając wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

1)dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica;
2) akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia;

3) dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce – w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia;

4) dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia;

5) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka –
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Jakie zniżki oferuje Wielkopolska Karta Rodziny?

Wielkopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, handlowej, bezpieczeństwa, usług, sportu i rozrywki, zdrowia i edukacji na terenie wielkopolski. Szczegółowy wykaz zniżek z których można korzystać będąc posiadaczem Wielkopolskiej Karty Rodziny jest dostępny na stronie internetowej rops.poznan.pl
https://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie WKR (plik docx 21KB)
 2. Załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie WKR (plik docx 13KB)

Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2021-11-22

Każdego roku, dnia 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji najserdeczniejsze życzenia złożyła wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, w imieniu pani Burmistrz oraz własnym, Sekretarz Gminy pani Ewa Kasperska.

życzenia

Bezpłatne porady specjalistów

Data publikacji: 2021-11-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącach listopad - grudzień 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Radca prawny:

05.11.2021 w godzinach 9.00 - 12.00

10.12.2021 w godzinach 9.00 - 12.00

Specjalista ds. uzależnień:

03.11.2021 w godzinach 11.00 - 13.00

01.12.2021 w godzinach 11.00 - 13.00

Psycholog:

03.11.2021 w godzinach 11.00 - 17.00

24.11.2021 w godzinach 11.00 - 16.00

01.12.2021 w godzinach 11.00 - 17.00

15.12.2021 w godzinach 11.00 - 16.00

Projekt

Data publikacji: 2021-10-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do zapoznania się z prezentacją multimedialną „Odkrywamy polską wieś”.

Celem w/w projektu była integracja seniorów oraz dzieci zamieszkujących teren Gminy Wielichowo poprzez cykl działań kulutralno-edukacyjnych.

Film promujący projekt dostępny jest pod linkiem:

https://www.facebook.com/organizacjadm/videos/1012683742914703

 

 

Załączniki:

 1. prezentacja (plik pdf 13720KB)

Bezpłatny "Kryzysownik" udostępniony przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Data publikacji: 2021-10-11

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu na swojej stronie internetowej udostepnia do pobrania bezpłatny "Kryzysownik", który został opracowany przez ROPS we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc".

„Kryzysownik" to przewodnik dla osób doświadczających kryzysu psychicznego, ich bliskich oraz specjalistów. "Kryzysownik" ma być drogowskazem, w którym przedstawiono:
 
  * 10 sposobów dbania o siebie,
  * pomysły dotyczące budowania relacji z dziećmi,
  *  krótkie wskazówki jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego,
  * w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz dokąd zwrócić się o pomoc.
 
Powyższe opracowanie dostępne jest pod adresem internetowym:
 
Opracowanie jest bezpłatne i zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-09-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 21.09.2021r. w godzinach 10:00 - 12:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 98KB)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-09-09

W dniu 6 września 2021r. do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wielichowie dostarczony został transport żywności pozyskany nieodpłatnie ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank żywności w Poznaniu, ul. Borówki 6.

Artykuły żywnościowe zostały przekazane do osób i  rodzin zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.   

W akcję rozładunku transportu zaangażowali się  strażacy z OSP w Trzcinicy, OSP Dębsko i OSP Wielichowo, a także Firma Anex z Wielichowa za co serdecznie dziękujemy.

strażacy

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-08-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 21.09.2021r. w godzinach 10:00 - 12:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Data publikacji: 2021-08-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje specjalistów do przeprowadzenia terapii w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. logopedę, pedagoga specjalnego, psychologia, terapeutę integracji sensorycznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 609-519-509 bądź osobiście w siedzibie Ośrodka.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-08-06

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.wielichowo.opsinfo.pl

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 25.08.2021r. w godzinach 10:00 - 13:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Załączniki:

 1. plakat informacyjny ZUS (plik pdf 173KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...