Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Zmiana godzin urzędowania

Data publikacji: 2022-07-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje,
że dnia 20.07.2022 r. (środa) oraz dnia 21.07.2022 r. (czwartek)

czynny w godzinach od 7:00 do 13:00

 

Jednocześnie inforumjemy, że w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny

pod nr tel. 609-519-509; 609-099-759

 

 

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-07-12

Osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy w okresie 120 dni od daty przekroczenia granicy przez Obywateli Ukrainy.

Ważne !

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa pozostawia się bez rozpoznania (np. okres zakwaterowania do 26.06.2022 r. -wniosek należy złożyć do 26.07.2022 r.)

 

Obywatele Ukrainy nieposiadający numeru PESEL.

Od 1 lipca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie posiadają numeru PESEL, mogą złożyć wnioski o ww. świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383).

Załączniki:

 1. karta osoby przyjętej do zakwaterowania (plik PDF 236KB)
 2. wniosek o świadczenie pieniężne (plik PDF 167KB)

Komunikat w sprawie przerwy w wydawaniu zaświadczeń - Program Czyste Powietrze

Data publikacji: 2022-07-12

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, tut. Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne - wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Data publikacji: 2022-05-31

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy w Grodzisku Wielkopolskim uruchomiło przyjmowanie wniosków w ramach zaopatrzenia w wyroby medyczne dla uchodźców z Ukrainy.

Załączniki:

 1. wniosek (plik doc 106KB)
 2. procedura (plik docx 38KB)

"Spotkaj się z nami seniorami"

Data publikacji: 2022-05-23

Logo Spotkaj się z nami seniorami

   „Spotkaj się z nami seniorami”.

Zarząd Stowarzyszenia Seniorów „Druga Młodość” w Wielichowie informuje, że przystępuje do  realizacji projektu  „Spotkaj się z nami seniorami”. To nasz nowy projekt, wartość projektu 21.580zł w tym: dofinansowanie z WUW – 16 000zł, wkład własny 3.380zł, świadczenia pieniężne od odbiorców 2.200zł. Projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Czas trwania projektu: 9 maja - 30 listopada 2022r. Od miesiąca maja rozpoczynamy realizację kolejnych działań skierowanych na rzecz integracji międzypokoleniowej.

Zadania do realizacji:

 1. zadanie 2 – warsztaty z arteterapii (malowanie na tkaninach) termin – V-X/2022
 2. zadanie 3 – warsztaty z treningu umysłu dla seniora termin – V-X/2022
 3. zadanie 4 – warsztaty kulinarne (przetwory z porzeczek) termin – VI/2022
 4. zadanie 5 – piknik integracyjny w Trzcinicy (Świętojanki) termin – VI/2022
 5. zadanie 6 – wyjazd edukacyjno- integracyjny do Poznania termin – V-VI/2022
 6. zadanie 7 – rajd rowerowy do Dębska + warsztat zielarski termin – VIII/2022
 7. zadanie 7 – rajd rowerowy do Reńska + turniej gry w Bule termin – VII/2022
 8. zadanie 8 – ćwiczenia z rehabilitantem termin – VI – VIII/2022
 9. zadanie 9 – spotkanie podsumowujące termin – X/2022

Trwają zapisy : chętni seniorzy oraz dzieci w wieku od 6 do 14 lat (młodsze dzieci pod opieką rodziców) mogą się zgłaszać w Klubie Seniora lub pod tel. 660564901.

O dokładnych terminach realizowanych działań będziemy na bieżąco informować. Liczba osób w działaniach jest ograniczona.

Załączniki:

 1. deklaracja uczestnictwa w Projekcie (plik doc 884KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2022-04-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje do pracy opiekunki dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji w  tut. Ośrodku lub pod numerem tel. 61 44 21 183, tel. 609 519 509

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - integracja sensoryczna

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie integracji sensorycznej, w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe1 (plik pdf 1363KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - logopedia

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie logopedii, w wymiarze 16 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1353KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - pedagog specjalny

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii z pedagogiem specjalnym, w wymiarze 16 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1565KB)
 2. klauzula (plik docx 14KB)
 3. formularz 1 (plik odt 7KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - terapia ręki

Data publikacji: 2022-04-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w zakresie terapii ręki, w wymiarze 4 godzin miesięcznie.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1561KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2022-04-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 14 kwietnia 2022 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 w tutejszym OPS dyżur  będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenia z programów Rodzina 500+ i Rodzinny Kapital Opiekuńczy.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-29

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Okres wsparcia przez rząd to 60 dni.

Rozporządzenie nie wchodzi w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. (dzień agresji na Ukrainę). Data wejścia rozporządzenia to 16 marca 2022 r., a ustawy to 12 marca 2022 r.

Świadczenia 40,00 zł za każdy dzień zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie pozyska osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie. Dotyczy to także opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu lub innego wynagrodzenia.

 

Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, może zostać podwyższone przez wojewodę w przypadku:

 1. Zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy; (za okres od dnia 24.02.2022 do dnia 15.03.2022)
 2. Gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca

 

Co zrobić, aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy?

 

Należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 16A, 64-050 Wielichowo.

 

Pliki do pobrania:

 

 

Jak wygląda wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie uciekinierów z Ukrainy?

 Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zawiera:

 1. Imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 2. PESEL lub NIP składającego wniosek;
 3. Wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 4. Imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL lub w przypadku jego braku, rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku dzieci PESEL lub akt urodzenia)
 5. Oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 6. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 7. Oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 8. Adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 9. Adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 10. Oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 11. Oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

 

Jak wypełnić wniosek?

Należy wypełnić jeden wniosek, wskazując w nim liczbę osób zakwaterowanych. Do wniosku należy dołączyć wypełnione karty osób przyjętych do zakwaterowania, wskazując w nich okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie. (1 karta dla 1 osoby)

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Ile czasu jest rozpatrywany wniosek o rekompensatę za pomoc Ukraińcom?

Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Czy gmina może przeprowadzić kontrolę osoby udzielającej zakwaterowania i wyżywienia uciekinierom z Ukrainy?

Tak, gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

UWAGA! Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Czy dostanę świadczenie jeśli zapewniłem wyłącznie zakwaterowanie?

Nie. Przyznanie świadczenia warunkowane jest spełnieniem łącznie dwóch przesłanek: zakwaterowania i wyżywienia.

Czy uchodźcy też muszą być obecni przy składaniu wniosku (jako potwierdzenie, że są)? Czy konieczne jest ich zameldowanie?

 

Obecność uchodźców nie jest konieczna, jednak we wniosku należy wypełnić dane osoby przyjętej w tym PESEL lub w przypadku jego braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. W celu weryfikacji wniosku należy posiadać ten dokument.

Zameldowanie nie jest konieczne.

W jaki sposób będą wypłacane pieniądze właścicielowi (przez te 60 dni)?

Pieniądze będą wypłacane na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, w terminie do 30 dni.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – Dz.U. z 2022 r. Poz. 605

Informacja o zmianie godzin pracy

Data publikacji: 2022-03-29

Uprzejmie informujemy, że w dniach 30-31 marca 2022 r. godziny urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ulegną zmianie.

Ośrodek będzie czynny w godzinach od 7:00 do 16:00

Informacje dla uchodźców z Ukrainy na temat usług świadczonych przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp.

Data publikacji: 2022-03-08

Психолого-педагогічний консультативний центр м. Гродзіськ Wlkp.

вул. Zbąszyńska 11

62-065 Гродзіськ Влкп.

Psykholoho-pedahohichnyy konsulʹtatyvnyy tsentr m. Hrodzisʹk Wlkp.

vul. Zbąszyńska 11

62-065 Grodzisk Wlkp.

 

Психолого-педагогічна консультація є державним закладом, усі послуги безкоштовні. Клініка є закладом для дітей та підлітків, які навчаються в Гродзиському повіті. 16 січня 2017 року Клініка призначена керівником освіти в Познані для огляду глухих і слабочуючих, сліпих та слабозорих дітей.

У нашому закладі працюють фахівці в галузі педагогіки, психології, профорієнтації та логопедії:

Psykholoho-pedahohichna konsulʹtatsiya ye derzhavnym zakladom, usi posluhy bezkoshtovni. Klinika ye zakladom dlya ditey ta pidlitkiv, yaki navchayutʹsya v Hrodzysʹkomu poviti. 16 sichnya 2017 roku Klinika pryznachena kerivnykom osvity v Poznani dlya ohlyadu hlukhykh i slabochuyuchykh, slipykh ta slabozorykh ditey.

U nashomu zakladi pratsyuyutʹ fakhivtsi v haluzi pedahohiky, psykholohiyi, proforiyentatsiyi ta lohopediyi:

спеціалісти:

Психологи - сурдопедагог - тифопед: Моніка Барнас-Онишкова, Марта Даутер, Пауліна Надобнік, Олександра Ковальчик, Еліза Кур, Марія Родзевич, Катажина Носкович

Педагог - сурдопедагог - тифопед: Магдалена Свінярек, Ізабела Бжезінська-Напірала, Катажина Мацеєвська

Соціотерапевт: Кінга Тондер - Кшижанек

Логопед - невропатолог: Анета Рсьлінська - Рабіга

Директор, професійний радник - Данута Пшибила

spetsialisty:

Psykholohy - surdopedahoh - tyfoped: Monika Barnaś - Onyśków, Marta Dauter, Paulina Nadobnik, Oleksandra Kowalczyk, Eliza Kur, Maria Rodziewicz, Katarzyna Noskowicz

Pedahoh - surdopedahoh - tyfoped: Magdalena Świniarek, Izabela Brzezińska – Napierała, Katarzyna Maciejewska

Sotsioterapevt: Kinga Tonder - Krzyżanek

Lohoped - nevropatoloh: Aneta Reślińska - Rabiega

Dyrektor, profesiynyy radnyk - Danuta Przybyła

Фахівці працюють з 8:00-18:00

 

Терапія, що проводиться в клініці: корекційно-компенсаторна, ревалідаційна, ревалідаційна та логопедична, соціотерапевтична, психотерапевтична, сімейна терапія, біозворотній зв'язок.

Клініка проводить діагностику, групи підтримки, майстер-класи, тренінги та консультації для батьків, дітей та підлітків, а також педагогічних працівників.

Fakhivtsi pratsyuyutʹ z 8:00-18:00

Terapiya, shcho provodytʹsya v klinitsi: korektsiyno-kompensatorna, revalidatsiyna, revalidatsiyna ta lohopedychna, sotsioterapevtychna, psykhoterapevtychna, simeyna terapiya, biozvorotniy zv'yazok.

Klinika provodytʹ diahnostyku, hrupy pidtrymky, mayster-klasy, treninhy ta konsulʹtatsiyi dlya batʹkiv, ditey ta pidlitkiv, a takozh pedahohichnykh pratsivnykiv.

Реєстрація відкрита з понеділка по п'ятницю з 8:00 – 15:30 за номером 61 677 08 88 або особисто в офісі.

Більше інформації про клініку можна знайти на:

www.facebook.pl; www.grodziskwlkp.naszaporadnia.com

Reyestratsiya vidkryta z ponedilka po p'yatnytsyu z 8:00 – 15:30 za nomerom 61 677 08 88 abo osobysto v ofisi.

Bilʹshe informatsiyi pro kliniku mozhna znayty na:

www.facebook.pl; www.grodziskwlkp.naszaporadnia.com

Czytaj całość publikacji "Informacje dla uchodźców z Ukrainy na temat usług świadczonych przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Grodzisku Wlkp. "

Bezpłatna pomoc medyczna dla Uchodźców

Data publikacji: 2022-03-01

Grodzisk Wielkopolski

 1. Centrum Medycyny Rodzinnej

os. Wojska Polskiego 111

62-065 Grodzisk Wielkopolskim

tel. 61 222 63 00

 1. Gabinet Lekarski Romuald Olszewski

ul. Przemysłowa 1

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 61 444 65 77

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Mossego 3

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 614436500

 1. Przychodnia Zespołu Rodzinnego „Ochrona Zdrowia”

ul. Mossego 25

62-065 Grodzisk Wielkopolski

tel. 61444 8918

Rakoniewice

 1. Centrum Medyczne

ul. Ogrodowa   11a

62-067 Rakoniewice

tel. 614441122

Wielichowo

 1. Centrum Medyczne „Salus”

ul. Rakoniewicka 12

64-050 Wielichowo

tel. 614434028

Kontakty telefoniczne w sprawie pomocy Uchodźcom z Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-01

NUMER DYŻURNY W SPRAWIE ZAKWATEROWANIA I UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ, NIEZBĘDNEJ  POMOCY  UCHODŹCOM Z UKRAINY CZYNNY CAŁĄ DOBĘ   500198031

Numery telefonów do koordynatorów gminnych:

 1. Gmina Granowo – Wojciech Nolka tel. 603420698
 2. Gmina Kamieniec – Violetta Tuszyńska tel. 664969578
 3. Gmina Rakoniewice – Natalia Prawucka – Koler tel. 61 2936546, 502342469
 4. Wielichowo – Ewa Kasperska tel. 660270867

 

Na pomoc Ukrainie

Data publikacji: 2022-02-28

plakat
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...