Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

REKRUTACJA 2013 Projektu „Można inaczej, można więcej”

2013-02-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”, który będzie realizowany w 2013 roku. Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie do 28 lutego 2013r. Zapraszamy do wzięcia udziału również osoby niepełnosprawne, jeżeli proponowany rodzaj wsparcia przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:
- Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
- Wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat,
- Nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art.7 ustawy o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo -wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, brak umiejętności w przystosowaniu się do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawczej, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).
Więcej informacji można uzyskać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie.

Maria Popa- koordynator projektu

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji