Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Nowe kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2012

2012-09-28

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej.

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:
1. dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 542,00 zł,
2. dla osoby w rodzinie - w wysokości 456, 00 zł .

Kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej :
1. minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą - w wysokości 531,00 zł,
2. maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą – w wysokości 1.260,00 zł,
3. maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 529,00 zł,
4. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 250,00 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2012r.


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji