Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

2017-03-07Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Plan na lepsze jutro”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 formularz oferty
Załącznik nr 2 wzór umowy
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 4c
Załącznik nr 4d
Załącznik nr 5a wykaz zamówień
Załącznik nr 5b wykaz zamówień
Załącznik nr 5c wykaz zamówień
Załącznik nr 5d wykaz zamówień
Załącznik nr 6a wykaz usług doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6b wykaz usług doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6c wykaz usług doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 6d wykaz usług doświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 7
________________________________________
Pytania i odpowiedzi do przetargu
Pytanie nr 1

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 5482KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (plik DOC, 682KB)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (plik DOC, 515KB)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (plik DOC, 536KB)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik DOCX, 470KB)
 6. Załącznik nr 4a do SIWZ (plik DOCX, 451KB)
 7. Załącznik nr 4b do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
 8. Załącznik nr 4c do SIWZ (plik DOCX, 451KB)
 9. Załącznik nr 4d do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
 10. Załącznik nr 5a do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 11. Załącznik nr 5b do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 12. Załącznik nr 5c do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 13. Załacznik nr 5d do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 14. Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 15. Załącznik nr 6b do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 16. Załącznik nr 6c do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 17. Załącznik nr 6d do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 18. Załącznik nr 7 do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
 19. Odpowiedz nr 1 na zapytanie (plik PDF, 457KB)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji