Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA

2014-12-05

W roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, Granowie i Kamieńcu realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. W projekcie uczestniczą 103 osoby z całego powiatu, w tym 21 osób z Gminy Wielichowo.

W ramach tego projektu uczestnicy mogli skorzystać z działań mających na celu zdobycie nowych umiejętności i podniesienia kompetencji zawodowych przez takie kursy jak: kurs prawo jazdy kat. B i C, kurs spawacza, kurs komputerowy, kurs obsługi wózka widłowego, kurs carvingu, kurs florystyczny, kurs koparko-ładowarki, kurs kucharza małej gastronomi, kurs opiekuna osób starszych i kurs pierwszej pomocy.

Dodatkowo w czasie trwania projektu wszyscy uczestnicy mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, doradcy zawodowego, a także pracownika do spraw osób niepełnosprawnych.

Projekt oprócz aktywizacji zawodowej zakładał również rozwijanie aktywnych form poprzez poprawę stanu zdrowia. Wszystkie osoby niepełnosprawne będące w projekcie skorzystały z masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych. Część osób niepełnosprawnych skorzystała z wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne lub obozy rehabilitacyjno-szkoleniowe. Uczestnictwo w takich wyjazdach miało na celu przywrócenie lub usprawnienie sprawności psychofizycznej poprzez stosowanie określonych sposobów postępowania rehabilitacyjnego.

Dodatkowo w ramach działań o charakterze środowiskowym część osób skorzystała z wyjazdu integracyjnego do Krakowa a także z wyjazdu do Teatru Wielkiego w Poznaniu. Natomiast 21.11.2014r. w Hotelu Behapowiec w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie integracyjne dla uczestników projektu, kadry i zaproszonych gości z poszczególnych gmin.

Zatem 21 uczestników projektu z Gminy Wielichowo skorzystało z następujących form wsparcia:
- 3 osoby ukończyły kurs prawo jazdy kat. B - obecnie przystępują do egzaminów,
- 2 osoba ukończyła kurs prawo jazdy kat. C, - przystępują do egzaminów,
- 3 osoba ukończyła kurs kucharza małej gastronomi,
- 2 osoba ukończyła kurs carvingu,
- 3 osoby ukończyły kurs spawacza,
- 2 osoba ukończyła kurs operatora wózka widłowego,
- 3 osoby ukończyły kurs komputerowy,
- 4 osoby ukończyły kurs florystyczny,
- 1 osoba ukończyła kurs koparko- ładowarki
- 1 osoba ukończyła kurs pierwszej pomocy,
- 7 osób niepełnosprawnych wyjechało na turnus rehabilitacyjny,
- 3 osoby niepełnosprawne brały udział w 5 dniowym obozie rehabilitacyjno -szkoleniowym w Ustroniu Morskim,
- 13 osób niepełnosprawnych skorzystało z masaży i zabiegów fizjoterapeutycznych.
Wszystkie osoby które ukończyły powyższe kursy otrzymały zaświadczenia o ukończeniu kursu lub certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.

Liczymy, że proponowane formy wsparcia wpłyną korzystnie na poprawę sytuacji życiowej uczestników, w tym na poprawę stanu zdrowia lub podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
Projekt „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dołączona galeria:

REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA (1)REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA (2)REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA (3)


    wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności" (archiwum))

    przejdź do góry...

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji