Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Informacja

2019-12-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie uprzejmie informuje, że w dniu 31 grudnia 2019r. będzie czynny w godz. od 7.00 do 13.00.
W sprawach szczególnie pilnych należy kontaktować się pod numerem telefonu 609 519 509.

Z upoważnienia Burmistrza
w zastępstwie Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielichowie
Monika Drgas


Spotkanie przy Wigilijnym Stole

2019-12-18

Dnia 17.12.2019 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się „Spotkanie przy Wigilijnym Stole” zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie. Swoją obecnością zaszczycili nas: Sekretarz Gminy Wielichowa Ewa Kasperska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel, Dyrektor Centrum Kultury Grzegorz Herman oraz ks. wikariusz Adrian Przybecki. Zaproszeni goście wszystkim zebranym złożyli życzenia świąteczno-noworoczne. W magię Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie pod kierunkiem pani Alicji Kalemba.
Stół przygotowany przez pracowników tut. Ośrodka Pomocy Społecznej prezentował się znakomicie. Nie zabrakło na nim tradycyjnych potraw i ciast przygotowanych przez Restaurację Fantazja i Cukiernię Danuty Grygiel w Wielichowie.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy dźwiękach kolęd.

Dołączona galeria:

Spotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym StoleSpotkanie przy Wigilijnym Stole

  Spotkanie z Mikołajem

  2019-12-18

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie tradycyjnie już od wielu lat przy finansowym wsparciu Gminy Wielichowo zorganizował dla dzieci Spotkanie z Mikołajem. Impreza odbyła się w dniu 7 grudnia 2019 r. w Sali Centrum Kultury, gdzie zgromadziło się 78 dzieci. W imprezie uczestniczył Zastępca Burmistrza Wielichowa Pani Ewa Kasperska, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami i słodkimi upominkami, życząc przy tym dobrej zabawy.
  Oprawę muzyczną oraz wiele zabaw ruchowych zapewniła Firma ART KIDS z Poznania. Największą jednak atrakcją – jak co roku, okazał się Św. Mikołaj, który oprócz słodkich prezentów przywiózł ze sobą mnóstwo uśmiechu. Oczekiwana przez cały rok wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Dzieci zadowolone wróciły do swoich domów.

  Dołączona galeria:

  Spotkanie z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem Spotkanie z Mikołajem 

   Bezpłatne porady specjalistów

   2019-12-04

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w grudniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

   Terapeuta ds. uzależnień

   4.12.2019 r. w godz. 11:00-13:00

   Terapeuta rodzinny

   19.12.2019 r. w godz. 16:00-19:00

   Radca prawny

   6.12.2019 r. w godz. 9:00-12:00


   Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

   2019-12-04

   Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. tj wtorek, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny. W zamian za dzień wolny od pracy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 7 grudnia 2019 r. tj. sobota.

   Dołączone pliki:


   Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

   2019-11-06

   Informujemy, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczął w marcu br. realizację projektu pn.:

   „Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18.

   Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

   W ramach projektu powstaje Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

   Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:
   • za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego http://www.orsk.ump.edu.pl/wrpo/
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl - w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
   • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa, na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań z dopiskiem „kwalifikacje - MPD” – zalecamy list polecony,
   • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje - MPD”.

   Kryteria włączenia do programu:
   1. Podpisanie druku świadomej zgody przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu na udział w programie
   2. Wiek między 5 a 21 rokiem życia - określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia
   3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
   4. Umiejętność samodzielnego chodzenia przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego (kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub pomocy drugiej osoby
   5. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem ww. zaopatrzenia lub pomocy drugiej osoby
   6. Możliwość komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
   7. Brak przeciwwskazań do intensywnego treningu na bieżni (np. choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu i inne)

   W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 83 10 178, 512 019 831 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

   Dołączone pliki:


   Bezpłatne porady specjalistów

   2019-10-31

   Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w listopadzie 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

   Terapeuta ds. uzależnień

   6.11.2019 r. w godz. 11:00-13:00

   Terapeuta rodzinny

   21.11.2019 r. w godz. 16:00-19:00

   Psycholog

   13.11.2019 r. w godz. 13:00-17:00
   26.11.2019 r. w godz. 9:00-13:00

   Radca prawny

   8.11.2019 r. w godz. 9:00-12:00


   Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa" 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019)

   2019-10-28   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019).

   Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie).

   W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 6 listopada 2019 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

   Dane do kontaktu:
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


   Dzień Seniora

   2019-10-25

   W dniu 24 października 2019 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie.

   W spotkaniu udział wzięło około 80 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie ZERiI, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Dyrektor Centrum Kultury Jan Grześ.

   Zastępca Kierownika OPS Monika Drgas, Przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Dyrektor CK Jan Grześ życzyli seniorom dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

   Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie, które po skończonym występie obdarowały seniorów drobnymi upominkami. Następnie wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Rombel z programem słowno-muzycznym pt. „Wstańcie, chodźmy! 19 Dzień Papieski 2019„. Część artystyczna spotkała się z dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie seniorów.

   Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

   Dołączona galeria:

   Dzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Bezpłatne porady sepcjalistów

    2019-10-01

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w październiku 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

    Terapeuta ds. uzależnień

    2.10.2019 r. w godz. 11:00-13:00

    Terapeuta rodzinny

    24.10.2019 r. w godz. 16:00-19:00

    Psycholog

    9.10.2019 r. w godz. 13:30-17:30
    22.10.2019 r. w godz. 9:00-13:00


    Ogłoszenie

    2019-09-17

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osoby, która podjęłaby się dostarczania obiadów osobie starszej na terenie Wielichowa. Odbiór obiadu odbywałby się od poniedziałku do piątku o godz. 13:00 z Przedszkola w Wielichowie. Osoby chętne prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie do dnia 25.09.2019 r., tel. 61 44 21 183.


    Bezpłatne porady sepcjalistów

    2019-08-27

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we wrześniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

    Terapeuta ds. uzależnień

    4.09.2019 r. w godz. 11:00-13:00

    Radca prawny

    6.09.2019 r. w godz. 10:00 - 13:00

    Terapeuta rodzinny

    26.09.2019 r. w godz. 16:00-19:00

    Psycholog

    17.09.2019 r. w godz. 9:30-13:30
    27.09.2019 r. w godz. 13:00-17:00


    Bezpłatne porady specjalistów

    2019-07-31

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w sierpniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


    Terapeuta ds. uzależnień

    7.08.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

    Radca prawny

    2.08.2019 r. w godz. 9.00– 12.00

    Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu 2019 r.) terapeuta rodzinny i psycholog nie będą przyjmować.


    Informacja

    2019-06-27

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (500 +) oraz świadczenia Dobry Start (300+) można składać od 01.07.2019 r. w formie elektronicznej lub od 01.08.2019 r. w formie papierowej.
    Druki wniosków są już dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16a oraz na stronie internetowej www.wielichowo.opsinfo.pl


    Bezpłatne porady specjalistów

    2019-06-27

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


    Terapeuta ds. uzależnień

    3.07.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

    Radca prawny

    19.07.2019 r. w godz. 9.00– 12.00

    Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu 2019 r.) terapeuta rodzinny i psycholog nie będą przyjmować.


    Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

    2019-06-24

    Informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w dniach od 25 do 28 czerwca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie czynny będzie w godz. 7:00 – 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


    Zmiana godzin pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

    2019-06-11

    Informujemy, że z uwagi na wysoką temperaturę powietrza, w dniach 11 i 12 czerwca 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie czynny będzie w godz. 7:00 – 14:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


    Bezpłatne porady specjalistów

    2019-06-03

    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

    Terapeuta ds. uzależnień

    5.06.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

    Radca prawny

    7.06.2019 r. w godz. 7.30 – 10.30

    Terapeuta rodzinny

    27.06.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00

    Psycholog

    7.06.2019 r. w godz. 8:30 -13:30
    14.06.2019 r. w godz. 11:00 – 14:00


    Ogród marzeń

    2019-05-31

    Zrzutkę pt. "Ogród marzeń" założyło Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "SERCE" przy współpracy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach. Planowane jest zagospodarowanie terenu zielonego przy siedzibie, aby obecny ogród rekreacyjny spełniał nadal formę terapeutyczną, lecz wzbogaconą o nowe elementy przestrzenne i roślinne. Ogród ma być w założeniu dostępny dla mieszkańców nie tylko gminy Rakoniewice.

    Adres zrzutki: https://zrzutka.pl/8f58ja


    Spotkanie w sprawie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy

    2019-05-31

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie organizacyjne dotyczące utworzenia na terenie Powiatu Grodziskiego - Środowiskowego Domu Samopomocy.

    Spotkanie odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach przy ulicy Krystyny 30.
    Informacje dodatkowe można uzyskać pod numer telefonu: 61 44 52 508 (PCPR)


    Czym jest Środowiskowy Dom Samopomocy?

    Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie. To placówka dziennego pobytu, w której osoby te mogą otrzymać opiekę i pomoc w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. To miejsce, w którym osoby niepełnosprawne mogą rozwijać swoje zainteresowania, uczyć się poruszania czasami w trudnych kwestiach, uczyć się różnych życiowych umiejętności. Według wstępnych danych na koniec kwietnia 2019 r., liczba ŚDS w Polsce wynosiła 809 zapewniając 30 165 miejsc, z których skorzystało łącznie 33 625 uczestników. W 2015 r. takich placówek było 760, a miejsc – 27,8 tys.

    Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

    Decyzję o skierowaniu do ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług w tych ośrodkach wydaje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej lub zlecającej prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Organ może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ośrodkach wsparcia, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej odpłatności.

    Szczegółowe informacje będzie można uzyskać podczas planowanego spotkania.

    Dołączona galeria:

    Spotkanie w sprawie powstania Środowiskowego Domu Samopomocy

     INFORMACJA

     2019-05-09

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje dla starszej i samotnej osoby (podopiecznej tut. OPS) używanej, sprawnej lodówki. Osoby zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem sprzętu proszone są o kontakt z OPS pod nr tel. 61 44 21 183 lub 609519509


     Bezpłatne porady specjalistów

     2019-04-29

     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w maju 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


     Terapeuta ds. uzależnień

     8.05.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

     Radca prawny

     10.05.2019 r. w godz. 9.00 – 12.00

     Terapeuta rodzinny

     23.05.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00

     Psycholog

     6.05.2019 r. w godz. 13:15 -17:15
     10.05.2019 r. w godz. 8:30 – 12:30


     Informacja

     2019-04-16

     Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny. W zamian za dzień wolny od pracy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 27 kwietnia 2019 r. (sobota) w godz. 7:00 – 15:00.


     Bezpłatne porady specjalistów

     2019-04-02

     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w kwietniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

     Terapeuta ds. uzależnień

     3.04.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

     Radca prawny

     12.04.2019 r. w godz. 9.00 – 12.00

     Terapeuta rodzinny

     25.04.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00

     Psycholog

     5.04.2019 r. w godz. 8:30 -12:30
     29.04.2019 r. w godz. 13:15 – 17:15


     Pomoc Żywnościowa

     2019-03-14
     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 26.03.2019 do 28.03.2019 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

     26.03.2019 r. (wtorek) 12:00 – 18:00
     27.03.2019 r. (środa) 8:00 – 14:30
     28.03.2019 r. (czwartek) 8:00 – 14:30

     Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.


     ZAPROSZENIE

     2019-03-14

     ZAPROSZENIE do udziału w zajęciach rehabilitacyjnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rakoniewicach dla osób niepełnosprawnych.

     Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” w Rakoniewicach. Warsztaty stwarzają warunki do rozwoju i usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Prowadzone są zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.
     Zapraszamy do odwiedzenia naszych Warsztatów, gdzie w pracowniach potrafimy wykonać bardzo ciekawe i często niespotykane prace - rękodzieło. Pracownie jakimi dysponujemy to pracownia rehabilitacyjna, komputerowa, plastyczna, artystyczna, pamiątkarska, techniczna, dekoracyjna, witrażu, gospodarstwa domowego i krawiecka.
     Oprócz zajęć prowadzonych w pracowniach oraz zajęć dodatkowych jak: prowadzenie kabaretu "Wótezecik" oraz zajęć sportowych często uczestniczymy w piknikach, przeglądach artystycznych i plastycznych, konkursach, olimpiadach specjalnych, turniejach, spływach kajakowych, rajdach rowerowych.
     Ważne są dla nas także organizowane uroczystości takie jak spotkanie wielkanocne, wigilijne, pikniki, bale.
     Jesteśmy otwarci na otaczający nas świat, dlatego chętnie wyjeżdżamy na wycieczki. Organizujemy i uczestniczymy w wyjazdach czy spotkaniach, które dają nam szansę na wspólną rehabilitację i odpoczynek co integruje "warsztatową rodzinę".

     Warunkiem do przyjęcia na Warsztaty jest posiadanie:
     • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny) ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
     • przyjęcie na zajęcia dokonane będzie w przypadku zwolnienia się miejsca

     Warsztaty Terapii Zajęciowej zapewniają bezpłatne uczestnictwo oraz dojazd na zajęcia! Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

     Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami.

     Dane kontaktowe:
     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce”
     Warsztaty Terapii Zajęciowej Rakoniewice
     tel. 609 491 812, e-mail: kajuss@interia.eu


     INFORMACJA dla osób niepełnosprawnych

     2019-03-14

     Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE” przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie KOŁO w Grodzisku Wlkp. oraz Starostwem Powiatu Grodziskiego planuje utworzyć Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielichowie. Minimalna ilość osób w środowiskowym domu to 15 uczestników, jednak planuje się zabezpieczenie 20 miejsc. Zajęcia terapeutyczne odbywałyby się od poniedziałku do piątku. Planuje się zagwarantowanie dowozu uczestników na zajęcia.

     Warunkiem kwalifikacji kandydata do środowiskowego domu jest wypełniony Wniosek o skierowanie do ŚDS-u na pobyt dzienny, który składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z:

     - zaświadczeniem lekarskim (wydanym przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występowaniu zaburzeń psychicznych)
     - zaświadczeniem lekarza rodzinnego (o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie)
     - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli kandydat posiada orzeczoną niepełnosprawność)

     Zachęcamy do wstępnego zgłoszenia się na listę uczestników.

     Kontakt: tel. 609 491 812, e-mail: kajuss@interia.eu


     Bezpłatne porady specjalistów

     2019-03-01

     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w marcu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

     Terapeuta ds. uzależnień

     6.03.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

     Radca prawny

     22.03.2019 r. w godz. 9.00 – 12.00

     Terapeuta rodzinny

     21.03.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00

     Psycholog

     1.03.2019 r. w godz. 8:30 -13:30
     28.03.2019 r. w godz. 12:00 – 17:00


     Informacja

     2019-02-21

     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą meble kuchenne oraz sprzęt AGD (pralka) w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.


     Bezpłatne porady specjalistów

     2019-02-04

     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lutym 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


     Terapeuta ds. uzależnień

     6.02.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

     Radca prawny

     08.02.2019 r. w godz. 9.00 – 12.00

     Terapeuta rodzinny

     21.02.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00

     Psycholog

     8.02.2019 r. w godz. 8:30 -12:30
     21.02.2019 r. w godz. 14:15 – 18:15


     DAJ SOBIE SZANSĘ

     2019-02-01

     "DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi" - szczegóły w załączniku

     Dołączone pliki:


     Bezpłatne porady specjalistów

     2019-01-11

     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w styczniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


     Terapeuta ds. uzależnień

     2.01.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

     Radca prawny

     11.01.2019 r. w godz. 9.00 – 12.00

     Terapeuta rodzinny

     24.01.2019 r. w godz. 16:00 – 19:00

     Psycholog

     24.01.2019 r. w godz. 14:15 - 18:15


     INFORMACJA

     2019-01-08

     Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci - bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

     Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy... paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
     Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. Nr. 1


     INFORMACJA

     2018-12-21

     Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny.

     Podstawa prawna: Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie nr 09/2018 z dnia 29 listopada 2018 r.

     Dołączone pliki:


     Spotkanie przy wigilijnym stole

     2018-12-19

     Jak co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przygotował „ Spotkanie przy wigilijnym stole” dla osób starszych i samotnych z naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas : burmistrz Honorata Kozłowska, sekretarz Ewa Kasperska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, dyrektor Centrum Kultury Paweł Michalski oraz ks. wikariusz Adrian Przybecki. Życzenia świąteczno-noworoczne wszystkim zebranym złożyli: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Popa oraz miejscowe władze.
     W klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził nas występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierunkiem państwa Małgorzaty i Leszka Rombel.
     Stół przygotowany przez pracowników tut. Ośrodka Pomocy Społecznej prezentował się znakomicie . Nie zabrakło na nim tradycyjnych potraw i ciast przygotowanych przez Restaurację Fantazja i Cukiernię Danuty Grygiel z Wielichowa.
     Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy dźwiękach kolęd.

     Dołączona galeria:

     Spotkanie przy wigilijnym stoleSpotkanie przy wigilijnym stoleSpotkanie przy wigilijnym stole

      WIGILIA

      2018-12-11

      Burmistrz Wielichowa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie serdecznie zapraszają osoby samotne, starsze z gminy Wielichowo na spotkanie przedświąteczne przy "Wigilijnym Stole", które odbędzie się dnia 18 grudnia 2018r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16.


      Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 14 grudnia 2018 r. pod nr tel. 61 44 21 183 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A.


      Mikołajki 2018 r.

      2018-12-03

      W dniu 1 grudnia 2018 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych. Na spotkanie zaproszono 69 dzieci z terenu naszej gminy. W imprezie uczestniczyła p. Ewa Kasperka Zastępca Burmistrza Wielichowa, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami oraz słodkimi upominkami. Podczas spotkania najmłodsi chętnie uczestniczyli w zabawach i konkursach przygotowanych przez firmę Art Kids z Poznania. Największą jednak atrakcją, jak co roku, okazała się wizyta Świętego Mikołaja, na którą dzieci z utęsknieniem czekały. Każde dziecko otrzymało od dostojnego gościa prezent oraz miało okazję do zaprezentowania swoich umiejętności, co było dla nich wielkim przeżyciem. Szczęśliwe dzieci wróciły do swoich domów.

      Dołączona galeria:

      Mikołajki 2018 r.Mikołajki 2018 r.Mikołajki 2018 r.

       Bezpłatne porady specjalistów

       2018-12-03

       Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w grudniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

       Psycholog

       7.12.2018 r. w godz. 8:30 – 13:30
       13.12.2018 r. w godz. 14:15 – 17:15

       Terapeuta ds. uzależnień

       5.12.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

       Radca prawny

       14.12.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

       Terapeuta rodzinny

       13.12.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


       Zarządzenie nr 09/2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z dnia 29 listopada 2018 r.

       2018-11-29

       w sprawie zmiany czasu pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie.

       Dołączone pliki:


       INFORMACJA – „Dobry start”

       2018-11-26

       Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 30 listopada 2018r. mija termin składania wniosków w sprawie ubiegania się o „DOBRY START”. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną pozostawione bez rozpatrzenia.


       Pomoc Żywnościowa

       2018-11-21       Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 26.11.2018 do 28.11.2018 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

       26.11.2018 r. (poniedziałek) 11:00 – 18:00
       27.11.2018 r. (wtorek) 8:00 – 17:00
       28.11.2018 r. (środa) 8:00 – 15:00

       Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018.


       Uzupełnienie zapytania ofertowego

       2018-11-13


       PCPR.2260-1.11/2018

       Dołączone pliki:


       ZAPYTANIE OFERTOWE

       2018-11-07


       PCPR.2260-1.11/2018

       Dołączone pliki:


       PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

       2018-10-31       CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019, a jej celami szczegółowymi są:
       a) organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
       b) racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
       c) przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
       d) prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

       czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018"

       Dołączone pliki:


       Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

       2018-10-31       PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
       Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

       czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym."


       Dzień Seniora

       2018-10-26

       W dniu 23 października 2018r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie .

       W spotkaniu udział wzięło około 80 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie ZERiI, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo i przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów „Druga Młodość” w Wielichowie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozlowska, ksiądz Wieńczysław Nowak - Proboszcz Parafii Św. Marii Magdaleny w Wielichowie oraz ksiądz Roman Nowak – Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Prochach a także Dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Paweł Michalski.

       Kierownik OPS Maria Popa, Przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka i Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska życzyły seniorom dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

       Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie. Dyrektor Centrum Kultury zaprezentował fotorelację i omówił ważne wydarzenia historyczne związane z gminą Wielichowo, co spotkało się z dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie seniorów.

       Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

       Dołączona galeria:

       Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora 

        Bezpłatne porady specjalistów

        2018-10-26

        Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w listopadzie 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

        Psycholog

        9.11.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30
        22.11.2018 r. w godz. 14:15 – 18:15

        Terapeuta ds. uzależnień

        7.11.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

        Radca prawny

        9.11.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

        Terapeuta rodzinny

        22.11.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


        Bezpłatne porady specjalistów

        2018-09-27

        Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w październiku 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

        Psycholog

        4.10.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30
        15.10.2018 r. w godz. 13:15 – 17:15

        Terapeuta ds. uzależnień

        3.10.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

        Radca prawny

        12.10.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

        Terapeuta rodzinny

        18.10.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


        Zaproszenie

        2018-09-10

        ZAPRASZAMY

        RODZICÓW/OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
        na
        SPOTKANIE

        „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych”

        które odbędzie się
        19.09.2018 (środa) o godz. 16:00
        przy ul. Krystyny 30 w Rakoniewicach


        Organizatorzy spotkania:
        • Burmistrz Rakoniewic
        • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „SERCE” Rakoniewice
        • Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Grodzisk Wlkp.

        Odpowiedzi na wszelkie pytania udzielane pod nr tel. 609 491 812
        lub pod adresem: kajuss@interia.eu

        Dołączone pliki:


        Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA”

        2018-09-06        Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2018).

        Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (do 30.09.2018 r. - 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, a od 1.10.2018 r. – 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie).

        W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 19 października 2018 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.


        Dane do kontaktu:
        Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


        Środowiskowy Dom Samopomocy

        2018-08-27

        Działania na rzecz osób niepełnosprawnych wymagają wiele zaangażowania, nie tylko samych rodziców i opiekunów. Wsparcie jest potrzebne także podmiotów i instytucji, by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej. Jedno jest pewne, zasługują na to. Dlatego w dniu 24.08.18r odbyło się spotkanie, na którym omówiono działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. Organizatorami spotkania było Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE” z Rakoniewic oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło z Grodziska Wlkp. Spotkanie dofinansowane zostało ze środków Centrum PISOP z Leszna przy współpracy Urzędu Gminy Rakoniewice. Prelekcja przygotowana została przez PSONI z Opalenicy oraz Środowiskowy Dom Samopomocy z Sielinka.

        Tematem spotkania były zasady funkcjonowania oraz finansowania ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Na zaproszenie odpowiedziało ok. 50 osób, które aktywnie brały udział w dyskusji z prowadzącymi spotkanie oraz prelegentem. Rodzice i opiekunowie podkreślali podczas spotkania, że opiekując się swym dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem trudno im pogodzić różne zaistniałe sytuacje, kiedy są zmuszeni gdzieś wyjechać, choć na kilka godzin, a nie mają możliwości pozostawienia dziecka samego w domu, pozbawionego odpowiedniej opieki. Ośrodek, który miałby powstać nie tylko zapewniałby opiekę, ale rozwijałby umiejętności uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, a udział w rehabilitacji rozwijałby ich samodzielność w życiu codziennym. Podczas spotkania obecni byli nie tylko rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz przedstawiciele – organizatorzy spotkania, ale również P. Halasz - Wójt Gminy Kamieniec, M. Wiśniewska- przedstawicielka PCPR z Grodziska Wlkp. oraz K. Bączyk – Sołtys Rostarzewa.

        Rozmawiano na temat obecnej sytuacji rodzin, które sprawują stałą opiekę, dyskutowano na temat potrzeb i problemów, czasem trudnych do rozwiązania. Obecni na spotkaniu rodzice pytali o szczegóły, m.in. na jakiej zasadzie rekrutowani są uczestnicy, gdzie kierować wniosek, czy zapewniony będzie dowóz na zajęcia, ilu pracowników będzie sprawowało opiekę i z jakimi kwalifikacjami oraz w jakich godzinach ośrodek będzie czynny. Pytań było wiele, a pierwsze spotkanie wzbudziło nadzieję, że może uda się zapewnić rehabilitację tym, którzy czekają w niektórych przypadkach od kilku lat.

        Możliwość spotkania jest jednym z pierwszych kroków podejmowanych w procesie utworzenia ośrodka wsparcia. Zainteresowanie rodziców doprowadziło do ustalenia kolejnego spotkania w połowie września w siedzibie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SERCE” w Rakoniewicach, na które organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy mają wśród znajomych czy rodziny osoby niepełnosprawne.

        Dołączona galeria:

        Środowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom SamopomocyŚrodowiskowy Dom Samopomocy

         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-08-22

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego we wrześniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         13.09.2018 r. w godz. 14:30 – 16:30
         20.09.2018 r. w godz. 8:30 – 14:30

         Terapeuta ds. uzależnień

         5.09.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         14.09.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

         Terapeuta rodzinny

         27.09.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-07-27

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w sierpniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         9.08.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30
         20.08.2018 r. w godz. 13:15 – 17:15

         Terapeuta ds. uzależnień

         1.08.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         24.08.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

         Terapeuta rodzinny

         w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


         INFORMACJA

         2018-07-20

         Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty radcy prawnego. Zamiast 27.07.2018 r. radca prawny będzie przyjmował 24.07.2018 r.(tj. wtorek) w godz. 9:00 – 12:00.


         POPŻ PODPROGRAM 2017 – efekty

         2018-07-19         1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

         2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
         • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
         • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
         • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
         • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
         • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
         • tłuszcze (olej rzepakowy),
         • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

         3. Pomoc żywnościowa trafiła do 320 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Wielichowo.

         4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
         16.332,28 ton żywności;
         1908 paczek żywnościowych;
         0 posiłków;

         5. W ramach Podprogramu 2017 dla 26 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
         • Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników
         • Kulinarne - 2 spotkania dla 26 uczestników

         Dołączone pliki:


         Informacja

         2018-07-19

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że zostały ustalone dodatkowe terminy składania wniosków dotyczących świadczeń, tj. :

         04.08.2018 r. sobota godz. 7.00-13.00

         25.08.2018 r. sobota godz. 7.00-13.00

         oraz w dniach: 06.08.2018 r., 13.08.2018 t., 20.08.2018 r., 27.08.2018 r. do godz. 17.00


         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-06-20

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         5.07.2018 r. w godz. 14:15 – 18:15
         12.07.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30

         Terapeuta ds. uzależnień

         4.07.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         27.07.2018 r. w godz. 9:00 – 12:00

         Terapeuta rodzinny

         w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-06-20

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         14.06.2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
         28.06.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30

         Terapeuta ds. uzależnień

         6.06.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         15.06.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

         Terapeuta rodzinny

         21.06.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


         TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !

         2018-06-12

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

         • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)
         od 01.08.2018 r.
         • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2018 r.
         • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2018 r.
         • świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2018 r.

         Zachęcamy osoby składające wniosek o świadczenia do składania wniosków drogą elektroniczną od 01.07.2018 r.

         Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.07.2018 r.

         Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin


         Informacja „Dobry Start”

         2018-06-05

         300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

         Dołączone pliki:


         INFORMACJA

         2018-05-29

         Z dniem 25.05.2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie:

         P. Agnieszka Demichowicz
         e-mail: iod@wielichowo.pl


         Informacja

         2018-05-28
         Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:
         • Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
         • Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu
         przy ul. Borówki 6
         • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16 a
         realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
         1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
         2. dochód osoby i rodziny;
         3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

         WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

         Dołączone pliki:


         INFORMACJA

         2018-05-21

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą komodę (maksymalna szerokość 1,50 m), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283


         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-05-09

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w maju 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         7.05.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
         14.05.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00

         Terapeuta ds. uzależnień

         9.05.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         18.05.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

         Terapeuta rodzinny

         17.05.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


         Pomoc Żywnościowa 2014-2020

         2018-04-17         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 19.04.2018 do 23.04.2018 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:
         19.04.2018 r. (czwartek) 8:00 – 18:00
         20.04.2018 r. ( piątek) 8:00 – 15:00
         23.04.2018 r. (poniedziałek) 8:00 – 15:00

         Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2017.


         INFORMACJA – dotycząca Karty Dużej Rodziny

         2018-04-17

         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem PIU Emp@tia , na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
         https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
         https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/.

         Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
         https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
         znajduje się plik zawierający instrukcję wypełniania załącznika wniosku ZKDR-04.

         Rodziny które posiadają już Kartę Dużej Rodziny także mogą ubiegać się o wydanie karty elektronicznej do 1 stycznia 2019r.


         Sporządził:
         Karolina Daktera


         INFORMACJA

         2018-04-16

         Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 20.04.2018 r. psycholog będzie przyjmował 19.04.2018 r. w godz. 14:00 – 18:00.


         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-04-04

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w kwietniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         16.04.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
         20.04.2018 r. w godz. 14:00 – 18:00

         Terapeuta ds. uzależnień

         4.04.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         13.04.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

         Terapeuta rodzinny

         19.04.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-03-05

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w marcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         5.03.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
         29.03.2018 r. w godz. 13:00 – 17:00

         Terapeuta ds. uzależnień

         7.03.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         9.03.2018 r. w godz. 11.00 – 14.00

         Terapeuta rodzinny

         22.03.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


         Bezpłatne porady specjalistów

         2018-02-01

         Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lutym 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

         Psycholog

         12.02.2018 r. w godz. 13:00 -17:00
         16.02.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
         26.02.2018 r. w godz. 9:00 - 13:00

         Terapeuta ds. uzależnień

         7.02.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

         Radca prawny

         2.02.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

         Terapeuta rodzinny

         22.02.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


         Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi

         2018-01-03

         Dołączone pliki:


         "Spotkanie Opłatkowe"

         2017-12-21

         Dnia 20 grudnia 2017r. w Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się „Spotkanie Opłatkowe” zorganizowane przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej. Na uroczystość zostały zaproszone osoby starsze i samotne z Gminy Wielichowo oraz miejscowe władze. Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Popa złożyły zgromadzonym gościom życzenia świąteczno – noworoczne. W niepowtarzalny klimat Świąt Bożego Narodzenia wprowadził wszystkich występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rombel. Uczestnicy spotkania mile spędzili czas przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez Restaurację FANTAZJA oraz Cukiernię Danuty Grygiel. Na koniec zaproszonych gości obdarowano słodkim upominkiem. Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze przy dźwiękach kolęd.

         Dołączona galeria:

         Spotkanie OpłatkoweSpotkanie OpłatkoweSpotkanie OpłatkoweSpotkanie OpłatkoweSpotkanie Opłatkowe

          INFORMACJA

          2017-12-11

          Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 12.12.2017 r. psycholog będzie przyjmował 19.12.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00.


          Bezpłatne porady specjalistów

          2017-12-05

          Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w grudniu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


          Psycholog

          12.12.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
          21.12.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00

          Terapeuta ds. uzależnień

          6.12.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

          Radca prawny

          8.12.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00

          Terapeuta rodzinny

          14.12.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


          Spotkanie z Mikołajem

          2017-12-04

          Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie tradycyjnie już od wielu lat, przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizował w dniu 2.12.2017 r. w Sali Centrum Kultury Spotkanie z Mikołajem. Impreza przeznaczona była dla 87 dzieci z gminy Wielichowo. W spotkaniu uczestniczyła Burmistrz Wielichowa – p. Honorata Kozłowska, która obdarowała dzieci słodkimi upominkami oraz mikołajkowymi gadżetami. Oprawę muzyczną zapewnił dj Maras, który zorganizował dla dzieci wiele zabaw oraz konkursów. Za udział w konkursach najmłodsi byli nagradzani, co zachęciło ich do aktywnego uczestnictwa w imprezie. Dodatkową atrakcją był kącik malowania buziek z którego dzieci bardzo chętnie korzystały. Do współpracy włączyły się również wolontariuszki: Łucja Michalska, Alicja Rupa i Anna Zajdowicz. Największą jednak przyjemnością okazała się wizyta Św. Mikołaja, na którą z utęsknieniem najmłodsi czekali przez cały rok. Każde dziecko otrzymało od dostojnego gościa prezent oraz miało okazję do zrobienia pamiątkowego zdjęcia, co było wielkim przeżyciem. Szczęśliwe dzieci wróciły do swoich domów.

          Dołączona galeria:

          Spotkanie z MikołajemSpotkanie z MikołajemSpotkanie z MikołajemSpotkanie z MikołajemSpotkanie z Mikołajem

           KOMUNIKAT ! Pomoc żywnościowa 2014-2020

           2017-11-17
           Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 16.11.2017 r. w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie tut. OPS wydawana jest żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyznania żywności.

           Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2017.


           INFORMACJA

           2017-11-07

           Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty z terapeutą ds. uzależnień. Zamiast 8 listopada 2017 r. terapeuta ds. uzależnień przyjmować będzie 15 listopada 2017 r. w godz. 11:00 - 13:00.


           INFORMACJA

           2017-11-03

           Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 7.11.2017 r. psycholog będzie przyjmował 14.11.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00.


           Bezpłatne porady specjalistów

           2017-10-26

           Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w listopadzie 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


           Psycholog

           7.11.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
           23.11.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00


           Terapeuta ds. uzależnień

           8.11.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


           Radca prawny

           10.11.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


           Terapeuta rodzinny

           23.11.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


           Dzień Seniora

           2017-10-25

           W dniu 17 października 2017r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie .
           W spotkaniu udział wzięło około 80 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów Koło w Wielichowie, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych.
           Gości powitali kierownik OPS Maria Popa, przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, oraz były dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia i pogody ducha.
           Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie. Seniorzy spędzili czas w miłej i serdecznej atmosferze. Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu.
           Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tej uroczystości .

           Dołączona galeria:

           Dzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


            OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

            2017-10-04


            Ogłoszenie nr 500038134-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

            Dołączone pliki:


            INFORMACJA

            2017-10-02

            Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 3.10.2017 r. psycholog będzie przyjmował 10.10.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00.


            Bezpłatne porady specjalistów

            2017-09-26

            Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w październiku 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


            Psycholog

            3.10.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
            26.10.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00

            Terapeuta ds. uzależnień

            4.10.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

            Radca prawny

            13.10.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00

            Terapeuta rodzinny

            19.10.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


            Zawiadomienie

            2017-09-19


            PCPR.2260.2-8/17

            Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty

            Dołączone pliki:


            Informacja z otwarcia ofert

            2017-09-14


            PCPR.2260.2-8/17


            Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”.

            Dołączone pliki:


            INFORMACJA

            2017-09-13

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, iż w celu kontynuacji przyznania świadczeń wychowawczych od października 2017 r. i zasiłku rodzinnego od listopada 2017 r. niezbędne jest złożenie nowego wniosku o świadczenie wychowawcze (500+), który można złożyć we wrześniu oraz październiku bez obawy o utratę świadczeń za październik oraz nowego wniosku o zasiłek rodzinny, który można złożyć we wrześniu, październiku i listopadzie bez obawy o utratę świadczeń za listopad.


            Bezpłatne porady specjalistów

            2017-08-30

            Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego we wrześniu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

            Psycholog

            04.09.2017 r. w godz. 12:00 – 16:00
            14.09.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00

            Terapeuta ds. uzależnień

            6.09.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

            Radca prawny

            08.09.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00

            Terapeuta rodzinny

            28.09.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

            2017-08-29


            Ogłoszenie nr 579009-N-2017 z dnia 29.08.2017 r.

            Dołączone pliki:


            Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

            2017-08-22


            PCPR.2260.2-7/17

            Dołączone pliki:


            Bezpłatne porady specjalistów

            2017-08-17


            W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu sierpniu 2017r. odbędą się spotkania z następującymi specjalistami wg poniższego harmonogramu:

            Terapeuta rodzinny:
            18.08.2017r. w godz. 8.00 – 9.00

            Psycholog:
            18.08.2017r. w godz. 9.05 – 10.05

            Dołączone pliki:


            INFORMACJA

            2017-08-17

            Informujemy, iż w najbliższą sobotę tj. 19.08.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny od godziny 7:00 do godziny 13:00.

            Szczególnie zapraszamy osoby, które ze względów zawodowych nie mają możliwości złożenia wniosków o świadczenie wychowawcze oraz zasiłek rodzinny w godzinach urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej.

            Dołączone pliki:


            INFORMACJA

            2017-08-09

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1.08.2017 r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do wypłaty świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przypadający od 01.11.2017r. oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń alimentacyjnych i świadczeń wychowawczych ( 500 + ) na nowy okres świadczeniowy przypadający od 01.10.2017r.

            Dołączona galeria:

            INFORMACJAINFORMACJA

             Informacja z otwarcia ofert

             2017-08-07


             PCPR.2260.2-7/17

             Dołączone pliki:


             Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

             2017-08-07             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2017).

             Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie).

             W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2017 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

             Dane do kontaktu:
             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


             „INKUBATOR ROZWOJU”

             2017-08-03


             Centrum Szkoleniowe EDUCUS zaprasza do udziału w projekcie:

             „INKUBATOR ROZWOJU”
             Nr wniosku: RPWP.07.01.02-30-0050/16


             Projekt realizowany przez Centrum Szkoleniowe EDUCUS w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Dołączona galeria:

              „INKUBATOR ROZWOJU”

             Dołączone pliki:


             Odpowiedzi na pytania

             2017-08-03


             PCPR.2260.2-7/17

             Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”.

             Dołączone pliki:


             Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

             2017-08-01


             PCPR.2260.2-7/17

             Dołączone pliki:


             OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

             2017-08-01


             Ogłoszenie nr 500006605-N-2017 z dnia 01.08.2017 r.

             Dołączone pliki:


             TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !

             2017-07-25

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

             • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) od 01.08.2017 r.
             • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2017 r.
             • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2017 r.

             Zachęcamy osoby składające wniosek o świadczenie wychowawcze (500+) na 2 i kolejne dziecko (bez dochodu) do składania wniosków drogą elektroniczną od 01.08.2017 r.

             Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.08.2017 r.

             Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin


             INFORMACJA

             2017-07-24

             Informujemy, iż w celu sprawniejszego przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zasiłek rodzinny, świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego uruchomiliśmy dodatkowe terminy urzędowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie:

             1. 19.08.2017 r. (sobota) 7:00 – 13:00
             2. 23.08.2017 r. (środa) 7:00 - 17:00
             3. 29.08.2017 r. (wtorek) 7:00 – 17:00

             Dołączone pliki:


             POPŻ PODPROGRAM 2016 – efekty

             2017-07-20


             Realizatorem Programu na terenie Gminy Wielichowo był Ośrodek Pomocy Społecznej.

             1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności w Poznaniu ,
             2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
             3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 330 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
             4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
             o 16.212,25 ton żywności;
             o 1266 paczek żywnościowych;
             o 0 posiłków;
             5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły udział 44 osoby
             6. Rodzaje warsztatów:
             • Kulinarne połączone z tematyką o niemarnowaniu żywności - 4 spotkania dla 44 uczestników


             INFORMACJA

             2017-07-20

             Informujemy o terminach składania wniosków na kolejny okres zasiłkowy:

             • świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) od 01.08.2017 r.
             • świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2017 r.
             • świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2017 r.

             Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.08.2017 r.


             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

             2017-07-19


             Ogłoszenie nr 553058-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

             Dołączone pliki:


             Bezpłatne porady specjalistów

             2017-07-18

             Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w sierpniu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


             Psycholog

             23.08.2017 r. w godz. 12:00 – 16:00
             29.08.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00


             Terapeuta ds. uzależnień

             2.08.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


             Radca prawny

             11.08.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


             Terapeuta rodzinny

             w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

             2017-07-17


             Ogłoszenie nr 108670 z dnia 17-07-2017 r.

             Dołączone pliki:


             Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

             2017-07-13             PCPR.2260.2-6/17

             Dołączone pliki:


             Harmonogram spotkań ze specjalistami

             2017-07-10             W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu lipcu 2017r. odbędą się spotkania z następującymi specjalistami wg poniższego harmonogramu:

             Terapeuta rodzinny:
             14.07.2017r. w godz. 08.00 – 09.00 oraz 10.10 – 11.10
             17.07.2017r. w godz. 13.00 – 14.00 oraz 15.10 – 16.10
             28.07.2017r. w godz. 13.00 – 14.00 oraz 15.10 – 16.10

             Psycholog:
             14.07.2017r. w godz. 09.05 – 10.05 oraz 11.15 – 12.15
             17.07.2017r. w godz. 14.05 – 15.05 oraz 16.15 – 17.15
             28.07.2017r. w godz. 14.05 – 15.05 oraz 16.15 – 17.15

             Dołączone pliki:


             Bezpłatne porady specjalistów

             2017-07-03

             Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


             Psycholog

             5.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
             12.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00


             Terapeuta ds. uzależnień

             5.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


             Radca prawny

             7.07.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


             Terapeuta rodzinny

             w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


             Zmiana terminu wizyty psychologa

             2017-07-03

             Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 19.07.2017 r. psycholog będzie przyjmował 12.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00.


             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

             2017-06-21             Ogłoszenie nr 536003-N-2017 z dnia 2017-06-21

             Dołączone pliki:


             Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

             2017-06-21             PCPR.2260.2-5/17

             Dołączone pliki:


             Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

             2017-06-13             PCPR.2260.2-3/17

             Dołączone pliki:


             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

             2017-06-02             Ogłoszenie nr 523582-N-2017 z dnia 2017-06-02

             POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „PLAN NA LEPSZE JUTRO”.

             Dołączone pliki:


             Bezpłatne porady specjalistów

             2017-06-01

             Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


             Psycholog

             1.06.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00
             26.06.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00


             Terapeuta ds. uzależnień

             7.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


             Radca prawny

             2.06.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


             Terapeuta rodzinny

             22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

             2017-05-25             Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

             czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE"

             Dołączone pliki:


             Aktualny harmonogram spotkań ze specjalistami

             2017-05-25
             W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie w miesiącu maju 2017r. nastąpiła zmiana terminu spotkań ze specjalistami.

             Aktualny harmonogram spotkań:

             Terapeuta rodzinny:

             30.05.2017r. w godz. 9.00 – 10.30

             Psycholog:

             30.05.2017r. w godz. 11.00 – 12.30

             Dołączone pliki:


             Zmiana terminów wizyt psychologa

             2017-05-22

             Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulegają terminy wizyt psychologa w czerwcu. Zamiast 7.06.2017 r. i 26.06.2017 r. psycholog będzie przyjmował 1.06.2017 r. (tj.czwartek) i 26.06.2017 r. (tj. poniedziałek). w godz. 9:00 – 13:00.


             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

             2017-05-18


             Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

             Ogłoszenie nr 84512-2017 z dnia 2017-05-17

             Dołączone pliki:


             PRACA DLA WYCHOWACY KOLONII

             2017-05-16

             KTO MOŻE ZOSTAĆ WYCHOWAWCĄ? - szczegóły w załączeniu

             Dołączone pliki:


             Bezpłatne porady specjalistów

             2017-05-15             W ramach realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. w partnerstwie ze wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko” w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie odbędą się spotkania z następującymi specjalistami:

             Terapeuta rodzinny:
             18.05.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
             22.05.2017r. w godz. 12.00 – 13.30
             2.06.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
             6.06.2017r. w godz. 12.00 – 13.30
             4.07.2017r. w godz. 7.30 – 9.00
             6.07.2017r. w godz. 12.00 – 13.30

             Psycholog:
             18.05.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
             22.05.2017r. w godz. 14.00 – 15.30
             2.06.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
             6.06.2017r. w godz. 14.00 – 15.30
             4.07.2017r. w godz. 9.30 – 11.00
             6.07.2017r. w godz. 14.00 – 15.30

             Dołączone pliki:


             Zmiana terminu wizyty psychologa

             2017-05-08

             Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 10.05.2017 r. psycholog będzie przyjmował 17.05.2017 r. w godz. 9:00 – 13:00.


             Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

             2017-05-05             PCPR.2260.2-4/17

             Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 Euro prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

             Dołączone pliki:


             OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

             2017-04-21             Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

             Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

             Dołączone pliki:


             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

             2017-04-13             Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

             Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

             Dołączone pliki:


             KOMUNIKAT !

             2017-04-13

             Dotyczy: warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016.

             Dołączone pliki:


             Bezpłatne porady specjalistów

             2017-03-31

             Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w okresie od kwietnia do lipca 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

             Psycholog

             05.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
             19.04.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
             10.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
             24.05.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
             07.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
             28.06.2017 r. w godz. 09:00 – 13:00
             05.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00
             19.07.2017 r. w godz. 13:00 – 17:00

             Terapeuta ds. uzależnień

             05.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             10.05.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             07.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             05.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

             Radca prawny

             14.04.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
             12.05.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
             02.06.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00
             07.07.2017 r. w godz. 09:00 – 12:00

             Terapeuta rodzinny

             20.04.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
             25.05.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
             22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


             Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

             2017-03-29             Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

             Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

             Dołączone pliki:


             PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

             2017-03-20


             Projekt pn. „Plan na lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

             Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

             Dołączone pliki:


             Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

             2017-03-17

             Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

             Dołączone pliki:


             Rekrutacja do Projektu „Twoje Nowe Kwalifikacje”

             2017-03-15             Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat projektu pt. „Twoje Nowe Kwalifikacje” skierowanego dla kobiet, które ukończyły 30 lat, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, z obszaru powiatów grodziskiego, kościańskiego, obornickiego i pilskiego, którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet poprzez organizację doradztwa, szkoleń oraz stażu.

             Dołączone pliki:


             KOMUNIKAT !

             2017-03-14

             Pomoc żywnościowa 2014-2020


             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniach od 14 do 17 marca 2017 r. w godzinach od 8,00 do 15,00 w siedzibie Ośrodka wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków w sprawie przyznania żywności.

             Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2016.

             Informację przygotowała: M. Popa


             OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

             2017-03-10             Ogłoszenie nr 41275 - 2017 z dnia 10.03.2017 r.


             Informacje o zmienionym ogłoszeniu nr 37641-17 z dnia 06.03.2017 r. oraz ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

             Dołączone pliki:


             Bezpłatne porady specjalistów

             2017-03-08

             Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu marcu 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


             Psycholog

             15.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00


             Radca prawny

             10.03.017 r. w godz. 9.00 – 12.00


             Terapeuta rodzinny

             23.03.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


             Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

             2017-03-07             Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Plan na lepsze jutro”.

             Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

             Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

             Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

             Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

             Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

             Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

             czytaj całość publikacji "Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro” "

             Dołączone pliki:

             1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 5482KB)
             2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (plik DOC, 682KB)
             3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (plik DOC, 515KB)
             4. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (plik DOC, 536KB)
             5. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik DOCX, 470KB)
             6. Załącznik nr 4a do SIWZ (plik DOCX, 451KB)
             7. Załącznik nr 4b do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
             8. Załącznik nr 4c do SIWZ (plik DOCX, 451KB)
             9. Załącznik nr 4d do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
             10. Załącznik nr 5a do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
             11. Załącznik nr 5b do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
             12. Załącznik nr 5c do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
             13. Załacznik nr 5d do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
             14. Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
             15. Załącznik nr 6b do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
             16. Załącznik nr 6c do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
             17. Załącznik nr 6d do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
             18. Załącznik nr 7 do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
             19. Odpowiedz nr 1 na zapytanie (plik PDF, 457KB)

             „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

             2017-02-16

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o dalszej realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

             Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w formie paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie) – uwaga! nastąpiła zmiana kryterium.

             W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy. Do wniosku proszę dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny/osoby lub oświadczenie o dochodzie.

             Dane do kontaktu:
             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


             Bezpłatne porady specjalistów

             2017-01-30

             Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lutym 2017 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


             Psycholog

             1.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
             15.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00


             Terapeuta ds. uzależnień

             1.02.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00


             Radca prawny

             17.02.2017 r. w godz. 9.00 – 12.00


             Terapeuta rodzinny

             23.02.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00


             „Za życiem” wsparcie kobiet w ciąży i rodzin

             2017-01-19

             Od 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet i rodzin „Za życiem”.
             Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w zakładce „Świadczenia” „Jednorazowe świadczenie (Za życiem)”.


             Komunikat

             2017-01-16

             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1 informuje, że w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
             Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 781 053 001 lub 61 44 47 281, 61 44 52 510.


             „PLAN NA LEPSZE JUTRO”

             2017-01-15

             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu „PLAN NA LEPSZE JUTRO” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp w partnerstwie z wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej powiatu grodziskiego i Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej „Źródełko”.

             Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014 +), Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 – Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne na lata 2014-2020 tj.: promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

             Realizacja Projektu od 01.12.2016 r. do 30.11.2018 r.
             W ramach projektu uruchomione zostaną konkretne zadania tj.:
             - ścieżka wsparcia dla rodzin zastępczych
             - ścieżka wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi
             - wsparcie dla przyszłych i obecnych rodzin zastępczych, stanowiących otoczenie projektu
             - powstanie Powiatowego Punktu Pomocy Wzajemnej

             Projekt ma za zadanie także poszerzenie dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych, ukierunkowanych na pracę z rodzinami borykającymi się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Jest działaniem prewencyjnym, ograniczającym umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej poprzez treningi i doradztwo dla rodzin biologicznych, a także zapewniającym opiekę i wychowanie przede wszystkim w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Projekt zakłada również asystenturę rodzin w ośrodkach pomocy społecznej.

             Cel główny projektu jest zgodny z celem tematycznym SZOOP WRPO Woj. Wielkopolskiego działania 7.2.1 na lata 2014-2020, tj. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Wpisuje się on ponadto w Strategię rozwoju powiatu grodziskiego na lata 2013-2020: cel strategiczny 4: wzmocnienie systemu i usług pomocy społecznej.


             Porady specjalistów

             2017-01-10

             W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z porad:

             Terapeuty ds. uzależnień:

             1.02.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             1.03.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             5.04.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             10.05.2017 r. w godz.11:00 – 13:00
             7.06.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             5.07.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00
             2.08.2017 r. w godz. 11:00 – 13:00

             Terapeuta rodzinny:

             26.01.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
             23.02.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
             23.03.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
             20.04.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
             25.05.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00
             22.06.2017 r. w godz. 16:00 – 19:00

             Psycholog

             18.01.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
             1.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
             15.02.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
             1.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00
             15.03.2017 r. w godz. 14:00 – 18:00

             Radcy prawnego

             13.01.2017 r. w godz. 9:00 – 12:00


             „ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”

             2016-12-22

             Boże Narodzenie to czas kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach i waśniach. To również czas radosnego świętowania, kolędowania, łamania się opłatkiem i składania sobie życzeń.

             Jak co roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie zorganizowali w dniu 20 grudnia 2016r. „Spotkanie przy Wigilijnym Stole” dla osób starszych i samotnych gminy Wielichowo. Swoją obecnością i miłymi świątecznymi życzeniami zaszczycili nas specjalni goście – Burmistrz Wielichowa Pani Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Genowefa Feldgebel, Dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Pan Jan Grześ oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie pani Maria Popa.

             Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną przygotowaną przez młodzież ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie w formie Jasełek pt. „ Trzej Mędrcy i chłopiec” pod kierunkiem Pani Małgorzaty Rombel. Jasełka przybliżyły tematykę i klimat Świąt Bożego Narodzenia.

             Uczestnicy spotkania mile spędzili czas przy wigilijnym stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw przygotowanych przez Restaurację FANTAZJA oraz Cukiernię Danuty Grygiel. Na koniec zaproszonych gości obdarowano słodkim upominkiem.

             Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze przy dźwiękach kolęd.

             Dołączona galeria:

             „ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”  „ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”  „ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”  „ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”  „ Spotkanie przy Wigilijnym Stole”  

             pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


              INFORMACJA

              2016-12-16

              W dniu 23.12.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny. Wszelkie sprawy pilne wymagającej nagłej interwencji można zgłaszać pracownikowi socjalnemu pełniącemu dyżur pod nr tel. 609519509.


              WIGILIA

              2016-12-13

              Burmistrz Wielichowa oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie serdecznie zapraszają osoby samotne, starsze z gminy Wielichowo na spotkanie przedświąteczne przy "Wigilijnym Stole", które odbędzie się dnia 20 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16.              Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie swojego udziału do dnia 16 grudnia 2016r. pod nr tel. 61 44 21 183 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A.

              Dołączone pliki:


              PLAN NA LEPSZE JURO

              2016-12-05

              W środę 30 listopada, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp., Pani Agnieszka Brambor-Nolka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Grodziskiego Pani Ewy Smoczyńskiej, podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w partnerstwie - PLAN NA LEPSZE JUTRO.

              PLAN NA LEPSZE JUTRO jest projektem partnerskim realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. oraz wszystkimi Ośrodkami Pomocy Społecznej działającymi w powiecie grodziskim, tj. OPS w Granowie, OPS w Grodzisku Wlkp., OPS w Kamieńcu, OPS w Rakoniewicach, OPS w Wielichowie. Partnerem spoza sektora finansów publicznych jest Stowarzyszenie Rodzinnej Pieczy Zastępczej ŹRÓDEŁKO. Wsparciem objętych zostanie: grupa pieczy zastępczej i młodzież wchodząca w proces usamodzielnienia (91os), grupa rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi (77os) oraz kandydaci na rodziny zastępcze stanowiące otoczenie projektu.

              czytaj całość publikacji "PLAN NA LEPSZE JURO"


              MIKOŁAJKI

              2016-12-05

              W dniu 3.12.2016 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się „Spotkanie z Mikołajem” zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

              Na spotkanie przybyło 73 dzieci. W imprezie uczestniczyła Burmistrz Wielichowa p. Honorata Kozłowska, która obdarowała dzieci mikołajkowymi gadżetami oraz słodkimi upominkami. Oprawę muzyczną zapewnił dj Maras - Marcin Domagała, który przygotował również wiele zabaw i konkursów. Dodatkową atrakcją był kącik malowania buziek z którego dzieci bardzo chętnie korzystały. Do współpracy włączyły się również wolontariuszki : Alicja Rupa, Anna Zajdowicz i Łucja Michalska. Ostatnią, najmilszą częścią spotkania okazała się wizyta Świętego Mikołaja, na którą dzieci bardzo czekały. Podczas wizyty Św. Mikołaj wręczył każdemu dziecku słodki prezent zapewniając przy tym mnóstwo uśmiechu. Zadowolone dzieci wróciły do swoich domów.

              Dołączona galeria:

              MIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKI

               Bezpłatne porady specjalistów

               2016-12-05

               Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w grudniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


               Psycholog

               14.12.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

               Terapeuta rodzinny

               15.12 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

               Terapeuta ds. uzależnień

               7.12.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

               Radca prawny

               9.12 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


               APEL DO MIESZKAŃCÓW

               2016-11-15

               Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur. Okres ten jest szczególnie dotkliwy dla osób bezdomnych i ubogich. Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy Wielichowo o sygnalizowanie niepokojących sytuacji w najbliższym otoczeniu.
               Zwracamy uwagę na potrzebę obserwowania potencjalnych miejsc przebywania osób samotnych i bezdomnych m.in. opuszczonych lokali, baraków, klatek schodowych, i parków. Bardzo ważna jest także sytuacja osób starszych i niepełnosprawnych.
               Nie zawsze mogą oni liczyć na pomoc najbliższej rodziny. Zbliżająca się zima może zagrażać ich życiu, przede wszystkim z powodu braku środków finansowych na zapewnienie ogrzewania mieszkania w czasie zimy. W przypadku dostrzeżenia w/w sytuacji w najbliższym otoczeniu należy kontaktować się z :

               Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie
               ul. Pocztowa 16A
               tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283
               Tel. kom. 609 519 509

               Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp.
               ul. 27 Stycznia 16
               tel. 61 44 44 200
               tel. alarmowy – 997

               Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy - 999

               Jednolity ogólnoeuropejski nr alarmowy - 112


               „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

               2016-11-10

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

               Pomoc żywnościowa przekazywana będzie od 24.11.2016 r., w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .
               W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

               Dane do kontaktu:
               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509

               Film w formie instrukcji, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu, został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
               strona www.mpips.gov.pl


               PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020

               2016-10-31

               Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

               Dołączone pliki:


               Dzień Seniora

               2016-10-27

               W dniu 20 października 2016r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie oraz Centrum Kultury.

               W spotkaniu udział wzięło około 70 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów Koło w Wielichowie, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych oraz Centrum Kultury.

               Gości powitali kierownik OPS Maria Popa, przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldfebel, ksiądz kanonik Wieńczysław Nowak , ksiądz proboszcz Roman Nowak oraz dyrektor Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

               Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie a następnie Pan Paweł Michalski z Centrum Kultury w Wielichowie przedstawił prezentację multimedialną na temat „Dolina rzeki Obry”.

               W trakcie biesiadowania uczestnicy spotkania degustowali potrawy przygotowane przez Restaurację „Fantazja” oraz słodkie wypieki z wielichowskiej cukierni Pani Danuty Grygiel.

               Spotkanie było dobrą okazją do wspólnych wspomnień, śpiewu, przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
               Organizatorzy dziękują za pomoc wszystkim, którzy wsparli zorganizowanie tej uroczystości .

               Dołączona galeria:

               Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora 

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                Bezpłatne porady specjalistów

                2016-10-25

                Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w listopadzie 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                Psycholog

                2.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
                16.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
                30.11.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

                Terapeuta ds. uzależnień

                2.11.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


                Radca prawny

                4.11.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


                Terapeuta rodzinny

                24.11.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

                2016-10-19

                Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A na stanowisko urzędnicze - księgowa, 1/2 etatu pracy, praca od 01.12.2016 r.

                Dołączone pliki:


                Bezpłatne porady specjalistów

                2016-09-29

                Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w październiku 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                Psycholog

                5.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
                19.10.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

                Terapeuta rodzinny

                20.10 .2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

                Terapeuta ds. uzależnień

                5.10.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

                Radca prawny

                7.10 .2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


                WARSZTATY

                2016-09-28

                Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

                Dołączone pliki:


                Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

                2016-09-20

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

                Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie).

                W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 30 września 2016 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

                Dane do kontaktu:
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


                NOWE JUTRO

                2016-09-18

                www.efs.gov.pl

                NOWE JUTRO - program wsparcia rodzin w województwie wielkopolskim.

                czytaj całość publikacji "NOWE JUTRO"

                Dołączone pliki:


                HUFIEC PRACY

                2016-09-14

                Projekt "Akcja aktywizacja - EFS"


                Wychodzimy z inicjatywą objęcia wsparciem osób w wieku 16 - 17 lat i poprawą ich sytuacji na rynku pracy poprzez udział w projekcie „Akcja aktywizacja – EFS”. - szczegóły w załączniku

                Dołączone pliki:


                Bezpłatne porady specjalistów

                2016-08-27

                Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego we wrześniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                Psycholog

                21.09.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

                Terapeuta rodzinny

                22.09.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00

                Terapeuta ds. uzależnień

                7.09.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

                Radca prawny

                9.09.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


                Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017

                2016-08-18

                Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017
                będą przyjmowane od dnia 1 września 2016r.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2016r. do 30 listopada 2016r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2016r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
                listopada 2003r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 114 z zm.)

                czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2016/2017 "


                Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017

                2016-07-07

                Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016r.

                W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016r. do 31 października 2016r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 859 z zm.)


                Wniosek 500+ do 1 lipca, świadczenie od kwietnia

                2016-06-29

                logo

                „Jeśli są jeszcze rodziny, które nie złożyły wniosku o świadczenie wychowawcze, to zachęcam, aby zrobiły to do 1 lipca. Dzięki temu otrzymają wsparcie także za poprzednie 3 miesiące” – mówi Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

                Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego.

                Jeśli nasz wniosek złożymy do 1 lipca, ale będą w nim błędy to gmina wezwie nas do poprawienia wniosku. Będziemy mieli na to do 14 dni. Jeśli we wniosku będzie brakować np. dodatkowych dokumentów wówczas gmina poprosi nas o uzupełnienie go w terminie od 14 do 30 dni (dokładny termin wyznacza gmina). Np. jeżeli złożymy wniosek 1 lipca 2016 r. i będzie on zawierał błędy wówczas gmina wezwie nas do ich poprawienia. Jeżeli zrobimy to w terminie wyznaczonym przez gminę wówczas otrzymamy świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r.

                W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że jeśli złożymy wniosek do 10. dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc nastąpią do końca tego miesiąca. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 8 sierpnia, to decyzja i pieniądze trafią do nas do końca sierpnia.

                Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i pieniądze trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony. Czyli, jeżeli złożymy wniosek 17 sierpnia, to świadczenie otrzymamy do końca września, ale również za sierpień.

                Wniosek o „rodzina 500 plus” trzeba będzie składać co roku. Jest to konieczne ze względu na ew. zmianę sytuacji materialnej rodziny, a także np. ukończenie przez dzieci 18 lat. Tegoroczne decyzje obowiązują do 30 września 2017 r. W kolejnych latach prawo do świadczenia będzie ustalane na 1 rok – od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia danego roku.


                UWAGA KONKURS!!!!

                2016-06-28

                ZDOBĄDŹ UNIJNE FUNDUSZE NA POMOC DLA OSÓB I/LUB RODZIN ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, A TAKŻE OSÓB W ICH OTOCZENIU, ŚRODOWISK LUB LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM!

                Dołączone pliki:


                Bezpłatne porady specjalistów

                2016-06-27

                Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                Psycholog

                6.07.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
                20.07.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00


                Terapeuta ds. uzależnień

                6.07.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

                Radca prawny

                15.07.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


                Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

                2016-06-17

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 30 sierpnia 2016 roku można składać wnioski z prośbą o pomoc w zakupie posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

                Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 514 zł na osobę w rodzinie oraz przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z dysfunkcji wymienionej w art. 7 pkt. 2-15. Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).


                Program Operacyjny „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020

                2016-06-16

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

                Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie) .

                W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

                Dane do kontaktu:
                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


                INFORMACJA

                2016-06-10

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o uruchomieniu nowych numerów kontaktowych do poszczególnych sekcji:

                605 596 901 - Sekcja świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych (Rodzina 500 +)

                605 262 309 - Wsparcie rodziny – asystent rodziny


                Pozostałe numery kontaktowe pozostają bez zmian.


                Bezpłatne porady specjalistów

                2016-05-25

                Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                Psycholog

                1.06.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
                22.06.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00

                Terapeuta ds. uzależnień

                1.06.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

                Radca prawny

                10.06.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

                Terapeuta rodzinny

                23.06.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


                Realizacja Programu Rodzina 500 plus w gminie Wielichowo

                2016-05-12

                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach w/w programu przyjęto 579 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 35 wniosków oczekuje jeszcze na ustalenie uprawnień i wydanie decyzji. Świadczenie wypłacono już 544 rodzinom na łączną kwotę 433 700,00 zł.

                Ponadto informujemy, że 6 maja br. gościliśmy 3 pracowników z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu promujących działania w ramach Programu Rodzina 500 plus.

                Dołączona galeria:

                Realizacja Programu Rodzina 500 plus  w gminie WielichowoRealizacja Programu Rodzina 500 plus  w gminie Wielichowo

                 INFORMACJA

                 2016-04-19

                 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że
                 od dnia 21 kwietnia 2016r. w godzinach od 7.30 do 14.30
                 wydawana będzie II tura żywności dla osób zakwalifikowanych
                 do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego
                 Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
                 współfinansowanego
                 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


                 INFORMACJA

                 2016-04-12

                 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt AGD (lodówka, pralka), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.


                 Informacja

                 2016-04-01

                 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski dot. świadczenia wychowawczego będą wydawane i przyjmowane dodatkowo w sobotę 9 i 23 kwietnia 2016 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej - ul. Pocztowa 16 A, w godz. 9:00-14:00.


                 Bezpłatne porady specjalistów

                 2016-03-29

                 Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w kwietniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                 Psycholog

                 6.04.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00
                 20.04.2016 r. w godz. 14:00 – 18:00


                 Terapeuta ds. uzależnień

                 6.04.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


                 Radca prawny

                 15.04.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


                 Terapeuta rodzinny

                 21.04.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


                 Wnioski – „Rodzina 500 plus”

                 2016-03-23

                 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”. Wnioski są już dostępne w siedzibie tut. OPS w godz. 7:00 – 15:00, a także na stronie internetowej www.wielichowo.opsinfo.pl, w zakładce DRUKI. Ponadto wnioski można również pobrać ze strony Urzędu Miejskiego www.wielichowo.pl.

                 W sprawach świadczeń można kontaktować się również telefonicznie pod numerem telefonu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.

                 Dołączona galeria:

                 zdjęcie

                  Program Rodzina 500 +

                  2016-03-03

                  logo


                  Wniosek i oświadczenia w załącznikach.

                  Dołączone pliki:


                  Ogłoszenie o naborze

                  2016-03-01

                  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy, praca od 01.04.2016 r.

                  Dołączone pliki:


                  Bezpłatne porady specjalistów

                  2016-02-29

                  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w marcu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                  Psycholog

                  9.03.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00
                  23.03.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00


                  Terapeuta ds. uzależnień

                  2.03.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00


                  Radca prawny

                  18.03.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00


                  Terapeuta rodzinny

                  17.03.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


                  „Rodzina 500 plus”

                  2016-02-25

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 1 kwietnia 2016 r. przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”.

                  Wnioski będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w wersji papierowej od 20 marca 2016 r.

                  Dołączone pliki:


                  Warsztaty kulinarne

                  2016-02-22

                  Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programowi Operacyjnemu Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2015.

                  Dołączone pliki:


                  Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

                  2016-02-22

                  Od dnia 23.02.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


                  PROGRAM POMOCY DZIECIOM – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

                  2016-02-10

                  Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi
                  w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać o roczne stypendium Stowarzyszenia
                  SPES.

                  Nabór wniosków trwa do 20 marca br.

                  czytaj całość publikacji "PROGRAM POMOCY DZIECIOM – stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym"

                  Dołączone pliki:


                  Komunikat!

                  2016-02-06

                  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

                  czytaj całość publikacji "Komunikat!"


                  Bezpłatne porady specjalistów

                  2016-02-02

                  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu lutym 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

                  Psycholog

                  10.02.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00
                  24.02.2016 r. w godz. 14:00 – 17:00

                  Terapeuta ds. uzależnień

                  3.02.2016 r. w godz. 11:00 – 13:00

                  Radca prawny

                  19.02.2016 r. w godz. 9.00 – 12.00

                  Terapeuta rodzinny

                  18.02.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


                  500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

                  2016-01-25

                  W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i będzie udostępniony na stronie internetowej ministerstwa oraz naszej stronie internetowej.

                  czytaj całość publikacji "500 plus - uwaga na próby wyłudzenia"


                  NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

                  2016-01-13

                  Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i weszła w życie 1 stycznia 2016 r.
                  Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

                  czytaj całość publikacji "NOWE ŚWIADCZENIE RODZINNE: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE "


                  INFORMACJA

                  2016-01-13

                  Informujemy, że od 4 stycznia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z przyjmowaniem wniosków, wyliczaniem dodatków mieszkaniowych i ryczałtów oraz dodatków energetycznych.


                  Bezpłatne porady specjalistów

                  2016-01-13

                  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu styczniu 2016 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                  Psycholog

                  14.01.2016 r. w godz. 15:00 – 17:00
                  27.01.2016 r. w godz. 15:00 – 17:00


                  Terapeuta ds. uzależnień

                  w miesiącu styczniu 2016 r. nie przyjmuje


                  Radca prawny

                  15.01.2016 r. w godz. 10.00 – 13.00


                  Terapeuta rodzinny

                  21.01.2016 r. w godz. 16:00 – 19:00


                  „Spotkanie przy stole wigilijnym”

                  2015-12-29

                  Boże Narodzenie to szczególny okres uczuć i wiary. Rozświetlona choinka, obrus biały, dźwięk kolęd i zapach potraw wigilijnych kojarzą się z rodzinnym świętem, ale są też samotni, którzy nie zasiądą tego dnia do rodzinnego wigilijnego stołu. Dla tych osób pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie dnia 22 grudnia 2015r. zorganizowali „Spotkanie przy stole wigilijnym” by wspólnie z nimi połamać się opłatkiem – symbolem pojednania. Do życzeń dołączyła się Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowa p. Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miasta p. Genowefa Feldfebel oraz Dyrektor Centrum Kultury- p. Jan Grześ. Spotkanie wigilijne rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez księży Marka Smólskiego i Jana Świerniaka oraz wspólnym odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”. W świąteczną atmosferę wprowadziły nas Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wielichowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Rombel. Na stole pojawiły się tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez Restaurację FANTAZJA z Wielichowa. Na koniec goście zostali obdarowani słodkim upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej przyjaznej atmosferze przy blasku świec i dźwiękach kolęd.

                  Dołączona galeria:

                  „Spotkanie przy stole wigilijnym” „Spotkanie przy stole wigilijnym” „Spotkanie przy stole wigilijnym” „Spotkanie przy stole wigilijnym” 

                   INFORMACJA

                   2015-12-23

                   Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (tj. czwartek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny.
                   Podstawa prawna: Zarządzenie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie nr 04/2015 z dnia 23 listopada 2015 r.


                   MIKOŁAJKI

                   2015-12-09

                   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, tradycyjnie już od wielu lat, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta i Gminy zorganizował dla dzieci Spotkanie z Mikołajem. Impreza odbyła się w dniu 5 grudnia 2015 r. w Sali Centrum Kultury, gdzie zgromadziło się 91 dzieci. Swoją obecnością zaszczycili nas goście: Burmistrz Miasta i Gminy – Pani Honorata Kozłowska wraz z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy – Panem Eugeniuszem Utracikiem, którzy obdarowali dzieci mikołajkowymi gadżetami i słodkimi upominkami, życząc przy tym dobrej zabawy.

                   Dla dzieci przygotowano wiele zabaw ruchowych i konkursów, w których chętnie brały udział . Największą jednak atrakcją – jak co roku, okazał się Św. Mikołaj, który oprócz słodkich prezentów przywiózł ze sobą mnóstwo uśmiechu. Oczekiwana przez cały rok wizyta przebiegła w miłej atmosferze. Dzieci zadowolone wróciły do swoich domów.

                   Dołączona galeria:

                   MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI MIKOŁAJKI 

                    Spotkanie przy wigilijnym stole

                    2015-12-09

                    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie
                    informuje, że dnia 22 grudnia 2015 r. o godz. 11.00
                    organizuje dla osób starszych i samotnych z gminy Wielichowo

                    „Spotkanie przy wigilijnym stole",

                    które odbędzie się w Sali Centrum Kultury w Wielichowie,
                    ul. Pocztowa 16.


                    Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy.
                    Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 grudnia 2015 r.
                    pod nr tel. 61 44 21 183.


                    Maria Popa
                    Kierownik
                    Ośrodka Pomocy Społecznej
                    w Wielichowie

                    Dołączone pliki:


                    Bezpłatne porady specjalistów

                    2015-12-01

                    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu grudniu 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                    Psycholog

                    3.12.2015 r. w godz. 16:00 – 18:00
                    17.12.2015 r. w godz. 16:00 – 18:00


                    Terapeuta ds. uzależnień

                    2.12.2015 r. w godz. 11:00 – 13:00


                    Radca prawny

                    4.12.2015 r. w godz. 9.00 – 12.00


                    Terapeuta rodzinny

                    10.12.2015 r. w godz. 16:00 – 19:00


                    Bezpłatne porady specjalistów

                    2015-10-28

                    Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu listopadzie 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                    Psycholog

                    5.11.2015 r. w godz. 15:00 – 17:00
                    19.11.2015 r. w godz. 16:00 – 18:00


                    Terapeuta ds. uzależnień

                    4.11.2015 r. w godz. 11:00 – 13:00

                    Radca prawny

                    6.11.2015 r. w godz. 9.00 – 12.00

                    Terapeuta rodzinny

                    19.11.2015 r. w godz. 16:00 – 19:00


                    Dzień Seniora

                    2015-10-26

                    Dnia 22 października 2015r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie z Seniorami naszej gminy, które zostało zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie. Wspaniała jesienna pogoda dopisała. Z zaproszenia skorzystało 90 osób.

                    Seniorów powitali: Kierownik OPS Maria Popa, Przewodnicząca ZEiR Aniela Sołecka, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Genowefa Feldfebel , Ks. kanonik Wieńczysław Nowak oraz Dyrektor CK Jan Grześ życząc zdrowia, szczęścia, pogody ducha. Wspólnie odśpiewano „ STO LAT”.

                    Po części oficjalnej wystąpiła młodzież z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów z Wielichowa pod kierownictwem Damiana Popiołkiewicza, seniorzy również chętnie się prezentowali: śpiewali piosenki, recytowali wiersze, opowiadali kawały.

                    Spotkanie upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.

                    Dołączona galeria:

                    Dzień  Seniora Dzień  Seniora Dzień  Seniora Dzień  Seniora Dzień  Seniora 

                     Bezpłatne porady specjalistów

                     2015-09-29

                     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu październiku 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


                     Psycholog

                     6.10.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
                     13.10.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
                     20.10.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
                     27.10.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00

                     Terapeuta ds. uzależnień

                     7.10.2015 r. w godz. 11:00 – 13:00

                     Radca prawny

                     16.10.2015 – od 9.00 – do 12.00

                     Terapeuta rodzinny

                     22.10.2015 r. w godz. 16:00 – 19:00


                     Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r.

                     2015-09-08

                     Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 01 listopada 2015r. - w załączeniu

                     Dołączone pliki:


                     Bezpłatne porady specjalistów

                     2015-08-24

                     Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w miesiącu wrześniu 2015 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

                     Psycholog

                     1.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
                     8.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
                     15.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00
                     22.09.2015 r. w godz. 8:30 – 10:00

                     Terapeuta ds. uzależnień

                     2.09.2015 r. w godz. 11:00 – 13:00

                     Radca prawny

                     18.09.2015 r. w godz. 9:00 – 12:00

                     Terapeuta rodzinny

                     24.09.2015 r. w godz. 16:00 – 19:00


                     INFORMACJA

                     2015-08-24

                     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od dnia 1 października 2015 r. nastąpi wzrost kryteriów oraz niektórych świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z poniższą tabelą.

                     Dołączone pliki:


                     RADCA PRAWNY – JACEK CHORĄZIAK

                     2015-08-05

                     Terminy wizyt :

                     21.08.2015 – od 9.00 – do 12.00
                     18.09.2015 – od 9.00 – do 12.00
                     16.10.2015 – od 9.00 – do 12.00
                     06.11.2015 – od 9.00 – do 12.00
                     04.12.2015 – od 9.00 – do 12.00


                     Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016

                     2015-07-22

                     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2015r.

                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2015r. do 31 października 2015r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2015r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. ( Dz. U z 2012 poz. 1228 z zm.)


                     Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2015/2016

                     2015-07-22

                     Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września 2015r.

                     W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2015r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do 30 listopada 2015r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2015r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 114)


                     Informacja dot. dożywiania dzieci w szkole

                     2015-07-02

                     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 28 sierpnia 2015 roku można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

                     Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 456 zł na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku przekroczenia kryterium pomoc rodzinom będzie przyznawana na zasadzie zwrotu części lub całości poniesionych kosztów w oparciu o Uchwałę Nr XXX/184/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 26 marca 2014 r.


                     PSYCHOLOG - PAULINA NADOBNIK

                     2015-05-19

                     Terminarz wizyt

                     Dołączone pliki:


                     Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016

                     2015-04-27

                     Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XIV edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016".

                     Zgodnie z § 3 "Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2015/2016" program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2015 roku.

                     Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

                     czytaj całość publikacji "Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016"


                     Plakat STOP PRZEMOCY

                     2015-03-30

                     plakat


                     plakat1


                     PROGRAM POMOCY DZIECIOM - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

                     2015-03-17

                     Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

                     Dołączone pliki:


                     Ogłoszenie

                     2015-03-09

                     Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą meble (głównie szafa, rozkładany fotel) oraz sprzęt AGD (głównie pralka), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283.


                     PRZECIW PRZEMOCY – BEZPŁATNE PORADY

                     2015-03-05

                     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1, informuje, że we wtorki od godz. 10 °° do godz. 13 °° w ramach powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, tj. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej; będzie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

                     Prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 61 44 47 281 lub 61 44 52 510, bądź mailowe pcpr@pgw.pl


                     „AKTYWNY SAMORZĄD 2015”

                     2015-03-05

                     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że od 9 do 30 marca br. będą przyjmowane wnioski w ramach kolejnej edycji programu „Aktywny Samorząd”. Potencjalni beneficjenci, mogą liczyć na wsparcie m.in. w obszarach: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej itp.

                     Szczegółowe informacje oraz wnioski znaleźć można na stronie Centrum, pod adresem www.pcprgw.pl


                     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

                     2015-03-05

                     Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie - stanowisko urzędnicze - księgowy

                     Dołączone pliki:


                     Ogłoszenie dot. Kombatantów i Osób Represjonowanych

                     2015-02-04

                     Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są umieszczone na stronie internetowej Urzędu (www.udskior.gov.pl).


                     TERAPEUCI - terminarz wizyt

                     2015-01-15

                     TERAPEUTA RODZINNY - HALINA ŻYGADŁO
                     TERAPEUTA ds. uzależnień - ALINA JASIŃSKA
                     PSYCHOLOG - IRENEUSZ SAWICKI

                     Dołączone pliki:


                     Karta Dużej Rodziny

                     2015-01-07

                     Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych
                     w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r., poz. 1863). Aktualny wykaz instytucji i firm oferujących zniżki znajduje się na stronie:
                     https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

                     Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
                     1) w wieku do ukończenia 18 roku życia,
                     2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
                     a)szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
                     b)szkole wyższej - do końca roku akademickiego
                     -w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce zgodnie z oświadczeniem,
                     3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

                     czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

                     Dołączone pliki:


                     KOMUNIKAT

                     2014-12-29

                     W dniu 31.12.2014 r. (sylwester) Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie czynny w godz. 7.00 – 13.00.


                     Ogłoszenie

                     2014-12-12

                     Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie informuje, że przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie od dnia 17.12.2014r. rozpocznie dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców naszej gminy. Żywność pozyskana z Wielkopolskiego Banku Żywności w Poznaniu w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

                     czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"


                     MIKOŁAJKI

                     2014-12-09

                     W dniu 6 grudnia 2014 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy.

                     czytaj całość publikacji "MIKOŁAJKI"

                     Dołączona galeria:

                     MIKOŁAJKIMIKOŁAJKIMIKOŁAJKI

                      REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA

                      2014-12-05

                      www.efs.gov.pl

                      W roku bieżącym Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie, Granowie i Kamieńcu realizuje projekt systemowy w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. W projekcie uczestniczą 103 osoby z całego powiatu, w tym 21 osób z Gminy Wielichowo.

                      czytaj całość publikacji "REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA "

                      Dołączona galeria:

                      REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCAREALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCAREALIZACJA PROJEKTU „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” DOBIEGA KOŃCA

                       Dzień Seniora

                       2014-11-02

                       W środę 15 października 2014r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się Spotkanie Seniorów zorganizowane wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Związek Emerytów i Rencistów Koło w Wielichowie.

                       czytaj całość publikacji "Dzień Seniora"

                       Dołączona galeria:

                       Dzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

                        OGŁOSZENIE O NABORZE

                        2014-09-25

                        Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza

                        nabór kandydatów na opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób niepełnosprawnych ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp.

                        Dołączone pliki:


                        PORADY PSYCHOLOGA

                        2014-09-23

                        PSYCHOLOG – Ireneusz Sawicki

                        godz. 12.30 – 13.00

                        23.09.2014 r.
                        30.09.2014 r.
                        07.10.2014 r.
                        14.10.2014 r.
                        21.10.2014 r.
                        28.10.2014 r.
                        04.11.2014 r.
                        18.11.2014 r.
                        25.11.2014 r.
                        02.12.2014 r.
                        09.12.2014 r.
                        16.12.2014 r.
                        23.12.2014 r.
                        30.12.2014 r.


                        KARTA DUŻEJ RODZINY

                        2014-09-23

                        Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości składania
                        WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

                        czytaj całość publikacji "KARTA DUŻEJ RODZINY"

                        Dołączone pliki:


                        ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

                        2014-08-26

                        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim, informuje, że poszukuje osób, które chcą zostać wolontariuszami.

                        Dołączone pliki:


                        Informacja o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

                        2014-08-19

                        W dniu 18 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 496). Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy o kombatantach w wyniku, których m.in.:
                        Kombatantom i innym osobom uprawnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych, może być przyznana pomoc pieniężna (m.in na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju inwalidztwa oraz opłacanie pomocy pielęgnacyjnej.)

                        Ustalanie prawa i wypłata pomocy pieniężnej należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

                        Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osób, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 4 ustawy . W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego wniosek składa się w Związku Inwalidów Wojennych RP.

                        Dołączone pliki:


                        Projekt "Przepis na życie"

                        2014-08-18

                        www.efs.gov.pl

                        Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie proszone są o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej do dnia 30 września 2014 r.

                        Dołączone pliki:


                        INFORMACJA - nowe kryterium dochodowego do świadczeń rodzinnych!

                        2014-08-05

                        Ośrodek Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że od 01 listopada 2014r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe

                        1. Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty – 574,00 zł.

                        2. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty - 664,00 zł.

                        3. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu ( 77,00 zł.) przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.


                        Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015

                        2014-08-01

                        Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.

                        czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015"


                        Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2014r.

                        2014-08-01

                        Informujemy, że do 10 września 2014r. należy dostarczyć zaświadczenie z szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki lub zaprzestaniu nauki w celu ustalenia uprawnień do dodatku z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła.

                        czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2014r."


                        Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2014/2015

                        2014-08-01

                        Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/2015 będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r.

                        czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2014/2015"


                        Ulotka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                        2014-07-08

                        Ulotka - do pobrania w załączeniu

                        Dołączone pliki:


                        DOŻYWIANIE DZIECI

                        2014-07-01

                        Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 28 sierpnia 2014 roku można składać wnioski na dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

                        czytaj całość publikacji "DOŻYWIANIE DZIECI"


                        RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

                        2014-07-01

                        www.efs.gov.pl

                        Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. realizuje projekt systemowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

                        czytaj całość publikacji "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

                        Dołączona galeria:

                        RAZEM MOŻEMY WIĘCEJRAZEM MOŻEMY WIĘCEJRAZEM MOŻEMY WIĘCEJRAZEM MOŻEMY WIĘCEJRAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                         WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

                         2014-07-01

                         Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

                         czytaj całość publikacji "WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY"

                         Dołączone pliki:


                         BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA

                         2014-06-25

                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o nowych terminach przyjęć psychologa w lipcu.

                         czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE PORADY PSYCHOLOGA"


                         INFORMACJA

                         2014-06-17

                         Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, iż od dnia 16.06.2014 r. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, do której uprawnione są rodziny wielodzietne tj. mające na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci:

                         1. Do ukończenia 18 roku życia
                         2. W wieku do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
                         3. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanych albo znacznym stopniu niepełnosprawności

                         Karta Dużej Rodziny będzie stanowić podstawę do korzystania z uprawnień na rzecz rodzin wielodzietnych bez względu na uzyskiwane przez rodzinę dochody.
                         Lista dostępnych uprawnień będzie systematycznie aktualizowana i dostępna na stronach internetowych, program będzie miał zasięg ogólnokrajowy.

                         W celu uzyskania bliższych informacji oraz pobrania wniosków należy się zgłosić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie - Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych pok. nr 1 w godz. od 7:00 do 15:00
                         tel. 61 44 21 183


                         BEZPŁATNE SZKOLENIA

                         2014-06-12

                         www.efs.gov.pl

                         Wielkopolska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza kobiety i mężczyzn do udziału w projekcie realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego.

                         czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE SZKOLENIA "

                         Dołączone pliki:


                         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

                         2014-06-12

                         Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A, na stanowisko urzędnicze - księgowy 1/3 etatu pracy, praca 3 razy w tygodniu. Szczegóły w załączniku.

                         Dołączone pliki:


                         Umowa na realizację projektu „Razem możemy więcej” podpisana.

                         2014-05-15

                         www.efs.gov.pl

                         W czwartek 8 maja z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, p. Sylwia Wójcik, podpisała umowę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. reprezentowanym przez p. Agnieszkę Brambor-Nolka na dofinansowanie realizacji projektu „Razem możemy więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
                         W tym roku wartość projektu systemowego to ponad 832 tysiące, z czego dofinansowanie wynosi 745 400 zł. Jednym z kryterium przyznania dofinansowania w roku 2014, ze środków pochodzących z poprzedniego okresu programowania jest realizacja projektu w partnerstwie, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. jest liderem. Projekt został wspólnie przygotowany z Ośrodkami Pomocy Społecznej w Granowie, Kamieńcu i w Wielichowie.
                         Z tegorocznego projektu będą mogły skorzystać 102 osoby z Powiatu Grodzisk Wlkp. które pozytywie przeszły etap rekrutacji do projektu. Pozostałe osoby, które złożyły wnioski, a nie zakwalifikowały się do projektu, stanowią grupę rezerwową.
                         W skład grupy projektowej wchodzą: osoby niepełnosprawne, osoby z grupy pieczy zastępczej oraz osoby zagrożone wykluczenie społecznym. Osoby te będą mogły skorzystać z porad doradcy zawodowego, radcy prawnego oraz psychologa. Dla części osób przewidziane jest również dofinansowanie udziału w turnusie rehabilitacyjnym, grupowe wyjazdy rehabilitacyjne (również dla osób po mastektomii), zabiegi fizjoterapeutyczne oraz masaże. Cały szereg działań skierowany jest do grupy osób objętych pieczą zastępczą oraz ich rodzin. Również istotny jest zakres działań obejmujących między innymi: kursy prawa jazdy kat B i C, kurs spawacza, kurs operatora koparko-ładowarki i wózka widłowego, kurs komputerowy, kurs gastronomiczny, kurs opiekuna osób starszych, kurs carvingu, kurs florystyczny oraz kurs pierwszej pomocy. Zaplanowano również działania o charakterze środowiskowym, w tym wspólny wyjazd do teatru, 4 dniowy wyjazd integracyjny dla około 30 osób oraz wspólne spotkanie integracyjne dla wszystkich tegorocznych uczestników projektu.
                         Bezpośrednim wsparciem objęci są również partnerzy projektu, którzy otrzymali wsparcie na zatrudnienie dodatkowych pracowników socjalnych lub wsparcie już zatrudnionych.
                         Informację przygotował: Zespół Projektowy


                         Zasiłek dla opiekuna

                         2014-05-15

                         Informujemy, iż od dnia 15.05.2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

                         Zgodnie z art. 8 cytowanej ustawy informujemy, o możliwości złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna. Wnioski można składać w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 15.09.2014r.
                         Jeżeli w okresie, o którym mowa wyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia. Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ właściwy wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Ustalając prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy. Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie.


                         OGŁOSZENIE

                         2014-05-13

                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie
                         przekażą sprzęt AGD typu lodówka, w celu dalszego użytkowania przez
                         podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21
                         283.


                         INFORMACJA

                         2014-04-25

                         Informujemy, że dnia 2 maja 2014 r. (tj. piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej
                         w Wielichowie będzie nieczynny w związku ze Świętem Narodowym 3 Maja,
                         przypadającym w sobotę.


                         BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW

                         2014-03-06

                         W ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

                         czytaj całość publikacji "BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW"


                         Informacja

                         2014-01-22

                         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. informuje o przedłużeniu naboru osób do projektu systemowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” do dnia 27 stycznia 2014 r.

                         czytaj całość publikacji "Informacja"


                         REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERNIE POWIATU GRODZISKIEGO”.

                         2014-01-15

                         www.efs.gov.pl

                         Powiat Grodziski ogłasza rozpoczęcie naboru do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na ternie Powiatu Grodziskiego".

                         czytaj całość publikacji "REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. „PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU NA TERNIE POWIATU GRODZISKIEGO”. "


                         Rekrutacja do projektu systemowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

                         2014-01-06

                         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczyna rekrutację do projektu systemowego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” na rok 2014

                         W dniach od 3 stycznia 2014 do 20 stycznia 2014 r. będzie prowadzona przez pracowników PCPR rekrutacja osób chętnych do udziału w tym projekcie.

                         Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:
                         - Osoby nie uczestniczące w poprzednich edycjach tego projektu;
                         - Wiek aktywności zawodowej: 15-64 lat;
                         - Osoby posiadające udokumentowaną niepełnosprawność;
                         - Osoby zamieszkujące powiat grodziski;
                         - Osoby bezrobotne bądź pracujące, zagrożone wykluczeniem społecznym, z co najmniej jednego powodu określonego w art.7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są w wieku aktywności społecznej;
                         - Osoby nie objęte wsparciem w ramach projektów systemowych realizowanych przez inne instytucje;
                         - Młodzież w wieku od 15 do 25 roku życia, pochodzącej ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym znajdująca się w rodzinach naturalnych, w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

                         Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:
                         www.cpr.grodzisk.org
                         oraz pod numerami telefonów:
                         tel. 61 44 52 508 lub 61 44 52 509 lub 61 44 47 281

                         Dołączone pliki:


                         Zakończenie projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”- 2013r.

                         2013-12-27

                         www.efs.gov.pl

                         09 grudnia 2013r odbyło się spotkanie końcowe z uczestnikami podsumowujące realizację projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                         czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”- 2013r."

                         Dołączone pliki:


                         SPOTKANIE WIGILIJNE

                         2013-12-13

                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 20 grudnia 2013r. o godz. 11,00 organizuje dla osób starszych i samotnych z gminy Wielichowo spotkanie przy „Wigilijnym Stole„ w Sali Centrum Kultury, ul. Pocztowa 16 Wielichowo.

                         Dołączone pliki:


                         OGŁOSZENIE

                         2013-11-27

                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dysponuje wózkiem dziecięcym głębokim w dobrym stanie. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z tutejszym ośrodkiem w godz. 7.00 do 15.00 pod numerem telefonu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283


                         Do wiadomości publicznej

                         2013-11-20

                         Szanowni Państwo wszystkich zainteresowanych założeniem spółdzielni
                         socjalnej, zgłoszeniem grupy inicjatywnej spółdzielni socjalnej
                         zapraszamy do udziału w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii
                         Solidarnej. Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu LISTOPADZIE 2013R.
                         rozpocznie się NABÓR GRUP INICJATYWNYCH SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH.

                         czytaj całość publikacji "Do wiadomości publicznej"

                         Dołączone pliki:


                         Punkt Usług Doradczych Prawnych i Psychologicznych

                         2013-11-20

                         www.efs.gov.pl

                         Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach realizacji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego będzie można skorzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego w następujących terminach:

                         czytaj całość publikacji "Punkt Usług Doradczych Prawnych i Psychologicznych "


                         DZIEŃ SENIORA 2013

                         2013-11-15

                         « Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt
                         lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;
                         a większość z nich to trud i marność:
                         bo szybko mijają, my zaś odlatujemy »
                         (Ps 90 [89], 10).

                         czytaj całość publikacji "DZIEŃ SENIORA 2013"

                         Dołączona galeria:


                          Informacja

                          2013-10-11

                          W dniu 17.10.2013 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie
                          w godz. 9.00–14.00 wydawana będzie żywność z programu PEAD.


                          Program PEAD 2013

                          2013-09-25

                          Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wielichowie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie włączył się do realizacji programu PEAD 2013 – „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”. W związku z powyższym informujemy, że od dnia 25 września 2013r. w godz. 8.00 – 14.30 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie, ul. Pocztowa 16A rozpoczęła się dystrybucja żywności w ramach tego programu. Uprawnionymi do otrzymania żywności są osoby i rodziny, których dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza kwoty 813 zł netto, a dla rodzin tam gdzie dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 684 zł netto. Wydawanie żywności do wyczerpania zapasów. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami telefonu: 614421183 lub 614421283
                          Informacje przygotowała: Maria Popa

                          Dołączona galeria:

                          Program PEAD 2013

                           Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2013r.

                           2013-08-05

                           Informujemy, że do 10 września 2013r. należy dostarczyć zaświadczenie z szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki lub zaprzestaniu nauki w celu ustalenia uprawnień do dodatku z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła.

                           czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu dojazdu dziecka do szkoły ponadgimnazjalnej lub w związku z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła od września 2013r."


                           Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2013/2014

                           2013-08-02

                           Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 będą przyjmowane od dnia 1 września 2013r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2013r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2013r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2013 do 30 listopada 2013r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2013r. Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z zm.)


                           OGŁOSZENIE

                           2013-06-24

                           www.efs.gov.pl

                           Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie :

                           - Warsztaty wizażu i stylizacji ubioru dla 14 osób
                           7 godzin – zajęcia grupowe

                           Termin: VII – IX 2013r.

                           Dołączone pliki:


                           Projekt „Można inaczej, można więcej”

                           2013-06-19

                           www.efs.gov.pl

                           Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2013 realizuje szóstą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach POKL poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt realizacji projektu w 2013 roku wynosi - 107 375,10 zł., w tym udział gminy - 11 274,39 zł., kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi – 96 100,71.

                           czytaj całość publikacji "Projekt „Można inaczej, można więcej”"

                           Dołączona galeria:

                           zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

                            Komunikat

                            2013-03-10

                            www.efs.gov.pl

                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach realizacji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uruchamia od marca do grudnia 2013 r.
                            Punkt Usług Doradczych Prawnych i Psychologicznych.

                            czytaj całość publikacji "Komunikat"


                            Szósta edycja projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”

                            2013-03-10

                            www.efs.gov.pl

                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2013 r. realizuje szóstą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                            czytaj całość publikacji "Szósta edycja projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”"


                            OGŁOSZENIE

                            2013-03-06

                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka oraz meblościanki, tapczany, łóżko piętrowe w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka. Kontakt tel. (61)4421283 lub 609519509.

                            czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"


                            OGŁOSZENIE

                            2013-02-28

                            www.efs.gov.pl

                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ponownie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów terapeutycznych dla uczestników projektu systemowego w okresie od I – XII 2013r.

                            czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"

                            Dołączone pliki:


                            Komunikat dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne

                            2013-02-14

                            UWAGA! Wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych (tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r.) zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. Po upływie tego terminu wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.

                            czytaj całość publikacji "Komunikat dla osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne"

                            Dołączone pliki:


                            OGŁOSZENIE

                            2013-02-11

                            www.efs.gov.pl

                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie realizacje projekt systemowy „Można inaczej, można więcej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2013 przewiduje utworzenie Punktu Usług Doradczych dla mieszkańców gminy Wielichowo w zakresie, którego będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnika i psychologa. W związku z powyższym Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów: prawnika i psychologa do udzielania profesjonalnych porad i konsultacji.
                            Praca w okresie od VI – XI 2013:
                            - radca prawny 1 x w miesiącu do 3 godz.,
                            - psycholog 1 x w miesiącu do 3 godz.,

                            Zapraszamy do składnia ofert na adres e-maila opswielichowo@post.pl lub na adres Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pocztowa 16 A 64-050 Wielichowo do dnia 28.02.2013r.

                            Maria Popa - koordynator projektu

                            Dołączone pliki:


                            REKRUTACJA 2013 Projektu „Można inaczej, można więcej”

                            2013-02-06

                            www.efs.gov.pl

                            Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”, który będzie realizowany w 2013 roku. Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie do 28 lutego 2013r. Zapraszamy do wzięcia udziału również osoby niepełnosprawne, jeżeli proponowany rodzaj wsparcia przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych.

                            czytaj całość publikacji "REKRUTACJA 2013 Projektu „Można inaczej, można więcej”"

                            Dołączone pliki:


                            WIGILIA 2012

                            2013-01-02

                            W dniu 21 grudnia 2012r o godz. 11.00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie przy Wigilijnym Stole dla osób samotnych i starszych z terenu naszej gminy zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.

                            czytaj całość publikacji "WIGILIA 2012"

                            Dołączona galeria:

                            zdjęciezdjęciezdjęcie

                             Spotkanie przy wigilijnym stole

                             2012-12-10

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 21 grudnia 2012r. o godz.11.00 organizuje dla osób starszych i samotnych z gminy Wielichowo „Spotkanie przy wigilijnym stole”, które odbędzie się w sali Centrum Kultury w Wielichowie ul.Pocztowa 16a.
                             Osoby chętne do wzięcia udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy.

                             czytaj całość publikacji "Spotkanie przy wigilijnym stole"


                             REKRUTACJA 2013 Projekt „Razem możemy więcej”

                             2012-12-10

                             www.efs.gov.pl

                             Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim prowadzi nabór osób do udziału w kolejnej edycji projektu systemowego PO KL pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

                             czytaj całość publikacji "REKRUTACJA 2013 Projekt „Razem możemy więcej” "


                             OGŁOSZENIE

                             2012-12-08

                             www.efs.gov.pl

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w okresie od I – XII 2013r.

                             czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"


                             Ogłoszenie

                             2012-11-19

                             www.efs.gov.pl

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem organizowane w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” które będą realizowane w 2013 roku.

                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"


                             Zakończenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego.

                             2012-11-19

                             www.efs.gov.pl

                             09 listopada 2012 roku odbyło się ostatnie spotkanie z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w 2012 roku 15 osób w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn skorzystało z wielu szkoleń zawodowych.

                             czytaj całość publikacji "Zakończenie szkoleń zawodowych w ramach projektu systemowego."


                             DZIEŃ SENIORA

                             2012-11-06

                             Dnia 18 października 2012 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przygotował spotkanie z okazji Dnia Seniora. Zaproszono 115 osób. Wspaniała jesienna pogoda spowodowała, że frekwencja dopisała. W Sali Centrum Kultury w Wielichowie gościliśmy 62 osoby.

                             czytaj całość publikacji "DZIEŃ SENIORA"

                             Dołączona galeria:

                             zdjęciezdjęciezdjęciezdjęciezdjęcie

                             pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

                             Dołączone pliki:


                             OGŁOSZENIE

                             2012-10-11

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka oraz meblościanki, tapczany, łóżko piętrowe w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka.
                             Kontakt tel.(61)4421283 lub 609519509.

                             czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"


                             DZIEŃ SENIORA

                             2012-10-11

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w dniu 18 października 2012r. o godz.11.00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16 organizuje spotkanie dla Seniorów z gminy Wielichowo.

                             czytaj całość publikacji "DZIEŃ SENIORA"


                             OGŁOSZENIE

                             2012-09-28

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka.
                             Kontakt tel.61)4421283 lub 609519509.

                             czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE"


                             Nowe kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2012

                             2012-09-28

                             Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej.

                             czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i świadczeń z pomocy społecznej od 1 października 2012"


                             PEAD 2012 - „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

                             2012-09-03

                             Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wielichowie
                             wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie włączył się do realizacji programu PEAD 2012 – „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.

                             czytaj całość publikacji "PEAD 2012 - „dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”."


                             Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

                             2012-08-29

                             Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

                             czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."


                             Informacja o projekcie – ''Można inaczej, można więcej''

                             2012-08-13

                             www.efs.gov.pl

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2012 r realizuje piątą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach POKL poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu mieszkających na terenie gminy Wielichowo. W roku bieżącym wsparciem obejmujemy 15 osób ( 10 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej.
                             W ramach projektu w dniu 6 sierpnia br. rozpoczął się kurs magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego, w którym uczestniczy 5 osób (1 kobieta i 4 mężczyzn). Szkolenie odbywa się w „Behapowcu” w Grodzisku Wlkp. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do pracy magazyniera.
                             Od 27.08.2012 r. rozpocznie się kurs obsługi kasy fiskalnej, w którym będzie uczestniczyło 12 osób (9 kobiet i 3 mężczyzn). Zaplanowane działania mają na celu pobudzić aktywność zawodową i społeczną uczestników.

                             Informacje sporządziła: M. Popa


                             Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                             2012-07-20

                             Rada Ministrów 25 czerwca 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732). Uchwała i rozporządzenie przewidują, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) - niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu.


                             Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2012/2013

                             2012-07-20

                             Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2012/2013 będą przyjmowane od dnia 1 września 2012r.
                             W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2012r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2012r.
                             W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2012 do 30 listopada 2012r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2012r.
                             Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z zm.)


                             Przedłużenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                             2012-06-12

                             Termin do składania wniosków o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r., został przedłużony do dnia 30 czerwca 2012r.


                             Piątą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej”

                             2012-05-25

                             www.efs.gov.pl

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2012 r. realizuje piątą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Koszt realizacji projektu w 2012 roku wynosi – 111 699,24 zł w tym udział gminy – 11 728,42 zł kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi – 99 970,82 zł.
                             Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu mieszkających na terenie gminy Wielichowo. W roku bieżącym wsparciem obejmujemy 15 osób (10 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnikom projektu oferujemy:
                             - warsztaty terapeutyczne z psychologiem i doradcą zawodowym,
                             - kurs prawo jazdy kat. „B”,
                             - kurs komputerowy,
                             - kurs obsługi kasy fiskalnej,
                             - kurs magazyniera z obsługą komputera i wózka widłowego,
                             - warsztaty wizażu i stylizacji ubioru.
                             (...) czytaj całość w załączniku nr 1.

                             Dołączona galeria:

                             Piątą edycję projektu systemowegoPiątą edycję projektu systemowego

                             Dołączone pliki:


                             OGŁOSZENIE

                             2012-05-21

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt komputerowy oraz sprzęt AGD np. kuchenka gazowa, pralka w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego ośrodka. Kontakt tel. (61)4421283 lub 609519509.

                             Informacje sporządził: M. Popa


                             Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

                             2012-05-21

                             Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

                             czytaj całość publikacji "Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne."

                             Dołączone pliki:


                             Ogłoszenie

                             2012-03-15

                             www.efs.gov.pl

                             Projekt: "Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy III"

                             Dołączone pliki:


                             Ogłoszenie

                             2012-01-24

                             www.efs.gov.pl

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do złożenia propozycji cenowej (oferty) na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć (...)

                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"

                             Dołączone pliki:


                             Projekt systemowy „Można inaczej, można więcej”- 2011r.

                             2012-01-10

                             www.efs.gov.pl

                             16 grudnia 2011r odbyło się spotkanie końcowe z uczestnikami podsumowujące realizację projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                             czytaj całość publikacji "Projekt systemowy „Można inaczej, można więcej”- 2011r."


                             Ogłoszenie

                             2012-01-10

                             www.efs.gov.pl

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym i terapię psychologiczną organizowane w ramach projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” które będą realizowane w 2012 roku.

                             czytaj całość publikacji "Ogłoszenie"


                             Program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

                             2012-01-05

                             Z dniem 1 stycznia 2012 weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy, o której mowa w powyższym Rozporządzeniu przysługuje: matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie niezależnie od dochodu. Pomocy tej udziela się na wniosek, który składa się w terminie do dnia 31 stycznia 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

                             Dołączone pliki:


                             Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

                             2011-12-14

                             Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że 3 stycznia
                             2012r. odbędzie się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
                             przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


                             Spotkanie przy Wigilijnym stole dla osób starszych i samotnych

                             2011-11-29

                             Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 20 grudnia 2011r. o godz. 10.30 organizuje dla osób starszych i samotnych spotkanie przy „Wigilijnym stole „ w Sali Centrum Kultury w Wielichowie, ul. Pocztowa 16. Osoby zainteresowane proszone są o potwierdzenie udziału w biurze OPS, ul. Pocztowa 16a w Wielichowie lub telefoniczne pod numerem 61 4421283 w terminie do 16 grudnia 2011r.


                             Dzień Seniora w OPS

                             2011-10-27

                             Tradycją Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie jest organizacja spotkania dla seniorów z naszej gminy. Tegoroczne spotkanie odbyło się 20 października w sali Centrum Kultury. Z zaproszenia skorzystało ok. 60 seniorów. Serdeczne życzenia z okazji Dnia Seniora złożyli : Maria Popa – kierownik OPS, Adam Łaniecki – burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo, Paweł Michalski - pracownik Centrum Kultury, Wieńczysław Nowak – proboszcz parafii Wielichowo, Jan Świerniak – proboszcz parafii Prochy.
                             W trakcie spotkania Paweł Michalski zaprezentował wielichowską kronikę wydarzeń
                             z 2010 r. oraz prezentację multimedialną „Paluchem po mapie” – wspomnienie o mieszkańcu Wielichowa, który w latach 1928 – 1929 odbył pieszą wędrówkę wzdłuż granic Polski.
                             Ks. Jan Świerniak przybliżył zebranym historię kościoła w Prochach. Były wspólne śpiewy, recytacje, wspomnienia sprzed lat.
                             Po oficjalnej części spotkania zaproszono gości na poczęstunek przygotowany przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. Wspólnie spędzone miłe chwile na długo pozostaną w naszej pamięci .

                             Informację przygotowała – Maria Popa

                             Dołączona galeria:

                             Dzień Seniora w OPSDzień Seniora w OPSNajważniejsza zmiana, to możliwość zrealizowania dodatku do ŚP w wys. 100zł.   Realizacja: 1. Należy zarejestrować nowy wniosek rodzaj wniosku 

                              WAŻNE - Dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł dla osób pobierających ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

                              2011-10-21

                              Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011 r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie (kwota pomocy określona jest w § 2 ust. 2 ww. uchwały).Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób. (...) czytaj całość w załączniku Nr 1.

                              Dołączone pliki:


                              UWAGA!! - Becikowe - od stycznia 2012r. ponownie konieczne będzie zaświadczenie!

                              2011-10-21

                              Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). (...) czytaj całość w załączniku Nr 1.

                              Dołączone pliki:


                              O projekcie – „Można inaczej, można więcej”

                              2011-08-11

                              www.efs.gov.pl

                              Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2011r realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach POKL poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach projektu 12 uczestników 7 kobiet i 5 mężczyzn uczestniczyło w 12 godzinnych warsztatach z doradcą zawodowym oraz w 20 godzinnym kursie komputerowym, a obecnie trwa kurs nauki jazdy samochodem osobowym. Po zakończeniu nauki uczestnicy przystąpią do egzaminu na prawo jazdy kat. „B”. W późniejszym okresie odbędą się jeszcze spotkania z psychologiem i z doradcą zawodowym. Zaplanowane działania mają na celu pobudzić aktywność zawodową i społeczną uczestników.

                              Informację sporządziła: Maria Popa

                              Dołączona galeria:

                              O projekcie – Można inaczej, można więcejO projekcie – Można inaczej, można więcejO projekcie – Można inaczej, można więcejO projekcie – Można inaczej, można więcejO projekcie – Można inaczej, można więcej

                              pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                               Informacja w sprawie składania wniosków i wypłat świadczeń na okres zasiłkowy 2011/2012

                               2011-08-02

                               Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2010/2011 są przyjmowane od dnia 1 września 2011r.
                               W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2011r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2011r.
                               W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2011 do 30 listopada 2011r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 grudnia 2011r.
                               Art. 26 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z zm.)


                               Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

                               2011-07-29

                               Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301).


                               Zmiany od 01 lipca 2011 r. dotyczące przyznawania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

                               2011-07-26

                               O dnia 1 lipca 2011 r., na mocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). W wyniku powyższych zmian, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą załączać do wniosku o przyznanie powyższych świadczeń oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu zamiast wymaganych dotąd zaświadczeń wydawanych przez Urząd Skarbowy. Ponadto zamiast wymaganych zaświadczeń dotyczących określonych okoliczności będzie można składać oświadczenia. (...) czytaj całość w załączniku Nr 1

                               Dołączone pliki:


                               O projekcie – „Można inaczej, można więcej”

                               2011-06-06

                               www.efs.gov.pl

                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 1 stycznia 2011r realizuje czwartą edycję projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej uczestników projektu mieszkających na terenie gminy Wielichowo. W roku bieżącym wsparciem obejmujemy 12 osób ( 7 kobiet i 5 mężczyzn) w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. Uczestnikom projektu oferujemy:
                               - warsztaty terapeutyczne z psychologiem i doradcą zawodowym;
                               - kurs prawo jazdy kat. „B”;
                               - kurs komputerowy.
                               W ramach projektu systemowego w okresie od 2008 do 2010 roku wsparcie uzyskały 24 osoby, które ukończyły cykl szkoleń i warsztatów, w tym szkolenie w zawodzie kucharz. Liczymy, że proponowane formy wsparcia w roku bieżącym wpłyną korzystnie na poprawę sytuacji życiowej uczestników, w tym podjęcie satysfakcjonującego zatrudnienia.
                               Informację sporządziła: Maria Popa

                               Dołączona galeria:

                               O projekcie – Można inaczej, można więcejO projekcie – Można inaczej, można więcej

                               Dołączone pliki:


                               Informacja o wyniku naboru na stanowisko księgowej - 1/3 etatu

                               2011-05-10

                               Informuję, że w wyniku rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko pracy została wybrana w dniu 10.05.2011 r. Pani Sylwia Szawerdak zam. Kamieniec, ul. 1000 lecia P.P.16, która spełnia wymogi formalne podane w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w rozmowie kwalifikacyjnej wykazując się znajomością zagadnień niezbędnych do objęcia stanowiska księgowej.

                               Maria Popa
                               kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej W Wielichowie

                               Dołączone pliki:


                               Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

                               2011-04-15

                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie
                               ul. Pocztowa 16A ogłasza nabór na
                               stanowisko urzędnicze księgowy 1/3 wymiaru czasu pracy

                               Treść ogłoszenia znajduje się w załączniku nr 1

                               Dołączone pliki:


                               OGŁOSZENIE

                               2011-01-31

                               www.efs.gov.pl

                               Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie Ogłasza dodatkowy nabór na bezpłatne:
                               - warsztaty z doradcą zawodowym;
                               - warsztaty z psychologiem;
                               - kurs komputerowy;
                               - kurs prawa jazdy kat. „B”
                               organizowane w ramach Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej” Współfinansowanego przez Unię Europejską (Podddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) zaplanowanego do realizacji przez OPS w Wielichowie w 2011r. Szkolenia kierowane są do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej ( 15 - 64 lata) korzystających z pomocy społecznej. Zgłoszenie osób chętnych do wzięcia udziału w realizacji projektu przyjmujemy do 28.02.2011r.

                               Dołączone pliki:


                               Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych

                               2010-12-22

                               W dniu 21 grudnia 2010 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się
                               spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, starszych z terenu naszej gminy
                               zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie.
                               W Wigilii wzięło udział około 30 osób. Swoją obecnością zaszczycili nas także
                               – p. Ewa Kasperska - sekretarz gminy, p. Jan Grześ - dyrektor Centrum
                               Kultury. Uroczystość uświetnił występ młodzieży szkolnej pod kierunkiem p. Małgorzaty
                               Bagrowskiej prezentując Jasełka Bożonarodzeniowe. Na stole nie zabrakło
                               tradycyjnych potraw wigilijnych przygotowanych przez pracowników Ośrodka
                               Pomocy Społecznej oraz pracowników Restauracji Fantazja w Wielichowie.
                               Znakomite ciasta dla gości upiekła Pani Małgorzata Matuszczak. Zanim jednak
                               uczestnicy skosztowali wybornego menu złożyli sobie nawzajem życzenia
                               świąteczne oraz podzielili się tradycyjnym opłatkiem. Na koniec goście
                               zostali obdarowani słodkim upominkiem. Spotkanie upłynęło w miłej i
                               serdecznej atmosferze przy blasku świec i śpiewu kolęd.

                               Wiadomość przygotowała: Maria Popa - kierownik OPS

                               Dołączona galeria:

                               Spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszychSpotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych

                               pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


                                OGŁOSZENIE

                                2010-10-15

                                www.efs.gov.pl

                                Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na bezpłatne szkolenia zawodowe, warsztaty z doradcą zawodowym, terapię psychologiczną organizowane w ramach Projektu Systemowego "Można inaczej, można więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską (Poddziałanie 7. "1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) " zaplanowanego do realizacji w 2011 r. Szkolenia kierowane są do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej. Zgłoszenia osób chętnych do wzięcia udziału w realizacji projektu przyjmujemy do dnia 30 grudnia 2010 r.

                                Dołączone pliki:


                                Dzień Seniora w Wielichowie

                                2010-10-07

                                W środę 6 października 2010 r. w Sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyło się spotkanie osób starszych z okazji Dnia Seniora zorganizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W spotkaniu wzięło udział ok. 50 seniorów z Wielichowa i delegacje z poszczególnych gminnych sołectw. Serdeczne życzenia z okazji Dnia Seniora złożyli kierownik OPS Maria Popa, burmistrz Adam Łaniecki, przewodnicząca ZEiR Aniela Sobecka, ks. Marek Smulski. Część artystyczną wypełnił występ dzieci z przedszkola w Wielichowie. Po złożeniu życzeń i występie dzieci gości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez pracowników OPS.

                                Informację przygotowała Maria Popa

                                Dołączona galeria:

                                Dzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w WielichowieDzień Seniora w Wielichowie

                                pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


                                 Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2010/2011

                                 2010-09-07

                                 Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy trwający od 01 listopada 2010 roku do 31 października 2011 roku przyjmowane będą wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2010r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli w/w dokumenty zostaną złożone w okresie od 01 października do 30 listopada, realizacja świadczeń przysługujących za m-c listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2010 roku. Z naszej strony internetowej można pobrać niezbędne formularze (menu: [Wymagane dokumenty]-> [Świadczenia rodzinne]).


                                 Zakończenie szkolenia komputerowego

                                 2010-07-30

                                 www.efs.gov.pl

                                 Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                 czytaj całość publikacji "Zakończenie szkolenia komputerowego"

                                 Dołączona galeria:

                                 Zakończenie szkolenia komputerowegoZakończenie szkolenia komputerowegoZakończenie szkolenia komputerowego

                                  Zakończenie kursu kulinarnego

                                  2010-07-16

                                  www.efs.gov.pl

                                  Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                  czytaj całość publikacji "Zakończenie kursu kulinarnego"

                                  Dołączona galeria:

                                  Zakończenie kursu kulinarnegoZakończenie kursu kulinarnegoZakończenie kursu kulinarnego

                                   Pierwsze szkolenia i kurs zawodowy.

                                   2010-06-30

                                   www.efs.gov.pl

                                   W ramach Projektu systemowego „Można inaczej, można więcej” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w 2010 r. odbyły się pierwsze szkolenia i kurs zawodowy. Czytaj całość - załącznik nr 1.

                                   Dołączona galeria:

                                   Pierwsze szkolenia i kurs zawodowyPierwsze szkolenia i kurs zawodowyPierwsze szkolenia i kurs zawodowyPierwsze szkolenia i kurs zawodowyPierwsze szkolenia i kurs zawodowy

                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...

                                   Dołączone pliki:


                                   Gmina Wielichowo dla powodzian!

                                   2010-06-16

                                   Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo Adama Łanieckiego Ośrodek Pomocy Społecznej, Zarząd Miejsko - Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, szkoły i przedszkola, 9 Drużyna Harcerska, Centrum Kultury, zorganizowali w okresie od 28 maja do 7 czerwca 2010 r. zbiórkę darów dla powodzian. W wyniku akcji zebrano od mieszkańców miasta i gminy: ok. 806 kg art. żywnościowych, 321 l. wody, 5102 szt. różnych art. szkolnych,364 kg środków czystości, 978 szt. środków higienicznych, wózek dziecięcy, odzież, obuwie, pościel, ręczniki oraz inne przydatne rzeczy o łącznej wartości ok. 28 tyś zł. Dary zostały przekazane do Stowarzyszenia CARITAS Archidiecezji Poznańskiej w celu dalszego rozdysponowania wśród poszkodowanych powodzian. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim darczyńcom, osobom i instytucjom zaangażowanym w zbiórkę oraz p. Jarosławowi Nadobnikowi za bezpłatne przewiezienie darów do Poznania.


                                   Komunikat - zbiórka darów dla powodzian

                                   2010-05-27

                                   Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo , Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury, 9 Drużyna Harcerska, Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP oraz Szkoły Podstawowe i Gimnazjum ogłaszają w dniach od 28 maja do 7 czerwca 2010 r. na terenie gminy Wielichowo w punktach handlowych, szkołach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej odbędzie się zbiórka darów dla powodzian. Czytaj całość ... załącznik Nr 1.

                                   Dołączone pliki:


                                   Porady specjalistów

                                   2010-05-27

                                   W Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z porad:

                                   terapeuty rodzinnego:
                                   27.05.2010 w godz. 16.00 – 17.30
                                   24.06.2010 w godz. 16.00 – 17.30
                                   30.09.2010 w godz. 16.00 – 17.30
                                   28.10.2010 w godz. 16.00 – 17.30
                                   25.11.2010 w godz. 16.00 – 17.30
                                   16.12.2010 w godz. 16.00 – 17.30

                                   specjalisty terapii uzależnień:
                                   2.06.2010 w godz. 11.00 – 13.00
                                   7.07.2010 w godz. 11.00 – 13.00
                                   4.08.2010 w godz. 11.00 – 13.00
                                   1.09.2010 w godz. 11.00 – 13.00
                                   6.10.2010 w godz. 11.00 – 13.00
                                   3.11.2010 w godz. 11.00 – 13.00
                                   1.12.2010 w godz. 11.00 – 13.00


                                   „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

                                   2010-05-21

                                   Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie www.niebieskalinia.info


                                   Projekt Systemowy „Można inaczej, można więcej

                                   2010-05-11

                                   www.efs.gov.pl

                                   Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie od 2008 roku realizuje Projekt Systemowy „Można inaczej, można więcej" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego / Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej/. W dniu 07.04.2010 r. wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego projektu na 2010 r. przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i tym samym został przyjęty do realizacji. Koszt realizacji projektu wynosi 79.303,71 PLN, w tym środki własne gminy – 8.326,89 PLN , kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej - 70.976,82 PLN. Projekt skierowany jest do 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej pozostających bez pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki dzieciom, korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej. Czytaj całość ... (załącznik Nr 1)

                                   Dołączone pliki:


                                   Uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej
                                   i Ratownictwa

                                   2010-02-10

                                   W środę 10 lutego 2010 r. dokonano uroczystego otwarcia Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa w Wielichowie. W nowym budynku swoją siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycja ta przyczyni się do usprawnienia obsługi mieszkańców korzystających z pomocy społecznej oraz wpłynie na poprawę ochrony przeciwpożarowej. W uroczystości, obok gospodarzy gminy udział wzięli zaproszeni goście, w szczególności: Stanisław Hadka, starosta grodziski, Zbigniew Kaczmarek, wójt Granowa, Piotr Halasz, wójt Kamieńca, Jan Koza, sekretarz gminy Grodzisk Wlkp., ks. Adam Skrzypczak, proboszcz parafii w Wielichowie, radni Rady Miejskiej Wielichowa, przedstawiciele Konsorcjum Michalski , Zbigniew Gostyński i Waldemar Miler, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, Antoni Gałecki - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wlkp. Dariusz Ziomko, zastępca komendanta PSP w Grodzisku Wlkp., Leszek Mądry, honorowy obywatel Wielichowa, Jan Grochowy, radny powiatu grodziskiego, kierownicy OPS z sąsiadujących gmin. Podczas tej uroczystości odbyło się również przekazanie średniego samochodu strażackiego marki STAR dla jednostki OSP w Wielichowie.

                                   Dołączona galeria:

                                   Uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i RatownictwaUroczyste otwarcie Centrum Pomocy Społecznej i Ratownictwa

                                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


                                    Zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

                                    2010-01-04

                                    Od 1 stycznia 2010 r. ulegają zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsza zmiana to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.


                                    Przystąpenie do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej

                                    2009-02-01

                                    www.efs.gov.pl

                                    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej , można więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu - 30.165,37 PLN w tym udział gminy - 3.167,36 PLN , kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 20.019,98 PLN. Okres realizacji projektu od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.

                                    Projekt skierowany jest do 8 kobiet w wieku aktywności zawodowej pozostających bez pracy, (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) , o niskich kwalifikacjach zawodowych , korzystających ze wsparcia z pomocy społecznej. W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem , doradcą zawodowym, doradcą ds. wizerunku oraz szkolenie kulinarne. Łącznie 150 godz. szkoleń.

                                    Harmonogram zajęć

                                    1. Warsztaty z psychologiem
                                    - 30.03.2009 r. od 9.00 - 14.00 5 godz.
                                    - 02.06.2009 r. od 9.00 - 14.00 5 godz.

                                    2. Warsztaty z doradcą zawodowym
                                    - 31.03.2009 r. od 8.00 - 14.00 6 godz.
                                    - 01.04.2009 r. od 9.00 - 15.00 6 godz.

                                    3. Tworzenie indywidualnych planów działania
                                    - 29.05.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.

                                    4. Szkolenie kulinarne

                                    - 29.06.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 30.06.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 01.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 02.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 03.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 06.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 07.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 08.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 09.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.
                                    - 10.07.2009 r. od 7.00 - 15.00 8 godz.

                                    5. Warsztaty z doradcą ds. wizerunku

                                    - 03.08.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.
                                    - 04.08.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.
                                    - 05.08.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.

                                    6. Konsultacje z psychologiem

                                    - 30.09.2009 r. od 9.00 - 13.00 4 godz.
                                    - 16.11.2009 r. od 9.00 - 13.00 4 godz.

                                    7. Konsultacje z doradcą zawodowym

                                    - 28.10.2009 r. od 9.00 - 17.00 8 godz.

                                    Przewidziane wsparcie umożliwi uczestniczkom projektu wskazanie nowego kierunku rozwoju zawodowego oraz zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharz, poprawa własnego wizerunku, nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy: napisanie CV, korzystanie z nowoczesnych technologii poszukiwania pracy, autoprezentacja, zmotywowanie do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.


                                    Przystąpenie do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej

                                    2008-04-01

                                    www.efs.gov.pl

                                    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystąpił do realizacji Projektu Systemowego „Można inaczej, można więcej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu - 22.225,93 PLN w tym udział gminy - 2.333,72 PLN , kwota dofinansowania z dotacji rozwojowej w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 19.892,21 PLN. Okres realizacji od 01.04.2008r. - 31.12.2008r.

                                    Projekt skierowany jest do 6 kobiet w wieku aktywności zawodowej , bezrobotnych , poszukujących pracy , nie podejmujących zatrudnienia , o niskich kwalifikacjach zawodowych , długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zaplanowano cykl szkoleń i warsztatów z psychologiem , doradcą zawodowym oraz szkolenie kulinarne. Łącznie 132 godz. szkoleń.

                                    Harmonogram szkoleń :
                                    Warsztaty z psychologiem

                                    - 26.06.2008 r. od 12.00 - 15.00 3 godziny
                                    - 27.06.2008 r. od 12.00 - 15.00 3 godziny

                                    Warsztaty z doradcą zawodowym

                                    - 18.08.2008 r. od 9.00 - 15.00 6 godzin
                                    - 15.09.2008 r. od 9.00 - 15.00 6 godzin
                                    - 13.10.2008 r. od 9.00 - 15.00 6 godzin

                                    Konsultacje psychologiczne

                                    - 21.08.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
                                    - 11.09.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
                                    - 06.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5 godziny
                                    - 20.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5godziny

                                    Konsultacje z doradcą zawodowym

                                    - 21.08.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
                                    - 11.09.2008 r. od 12.00 - 13.30 1.5 godziny
                                    - 06.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5 godziny
                                    - 20.11.2008 r. od 10.00 - 11.30 1.5 godziny

                                    Przewidziane wsparcie umożliwi uczestnikom zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie kucharza, nabycie praktycznych umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy : napisanie CV, korzystanie z nowoczesnych technologii poszukiwania pracy , autoprezentacja , zmotywowanie do podejmowania wszelkich działań służących powrotowi na rynek pracy.

                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
                                    w Wielichowie
                                    Maria Popa                                    wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

                                    przejdź do góry...

                                    Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

                                    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji