Aktualności


Bezpłatne porady specjalistów

2019-12-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w grudniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

4.12.2019 r. w godz. 11:00-13:00

Terapeuta rodzinny

19.12.2019 r. w godz. 16:00-19:00

Radca prawny

6.12.2019 r. w godz. 9:00-12:00


Zmiana czasu pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

2019-12-04

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. tj wtorek, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie nieczynny. W zamian za dzień wolny od pracy Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w dniu 7 grudnia 2019 r. tj. sobota.

Dołączone pliki:


Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2019-11-06

Informujemy, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczął w marcu br. realizację projektu pn.:

„Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”, nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18.

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

W ramach projektu powstaje Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:
• za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego http://www.orsk.ump.edu.pl/wrpo/
• za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl - w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa, na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań z dopiskiem „kwalifikacje - MPD” – zalecamy list polecony,
• osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje - MPD”.

Kryteria włączenia do programu:
1. Podpisanie druku świadomej zgody przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu na udział w programie
2. Wiek między 5 a 21 rokiem życia - określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia
3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
4. Umiejętność samodzielnego chodzenia przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego (kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub pomocy drugiej osoby
5. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem ww. zaopatrzenia lub pomocy drugiej osoby
6. Możliwość komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
7. Brak przeciwwskazań do intensywnego treningu na bieżni (np. choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu i inne)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 83 10 178, 512 019 831 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady specjalistów

2019-10-31

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w listopadzie 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Terapeuta ds. uzależnień

6.11.2019 r. w godz. 11:00-13:00

Terapeuta rodzinny

21.11.2019 r. w godz. 16:00-19:00

Psycholog

13.11.2019 r. w godz. 13:00-17:00
26.11.2019 r. w godz. 9:00-13:00

Radca prawny

8.11.2019 r. w godz. 9:00-12:00


Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa" 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019)

2019-10-28Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego „POMOC ŻYWNOŚCIOWA” 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019).

Pomoc żywnościowa przekazywana będzie w postaci paczki żywnościowej dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie).

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria, zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do 6 listopada 2019 r. w celu złożenia wniosku o przyznanie w/w pomocy.

Dane do kontaktu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie ul. Pocztowa 16A, tel. 61 44 21 183, 61 44 21 283 lub tel. kom.609519509


Dzień Seniora

2019-10-25

W dniu 24 października 2019 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Seniora. Spotkanie zorganizowane zostało wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie i Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Wielichowie.

W spotkaniu udział wzięło około 80 osób: zaproszeni seniorzy z Wielichowa oraz członkowie ZERiI, a także przedstawiciele sołectw z gminy Wielichowo. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Dyrektor Centrum Kultury Jan Grześ.

Zastępca Kierownika OPS Monika Drgas, Przewodnicząca ZERiI Aniela Sobecka, Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska oraz Dyrektor CK Jan Grześ życzyli seniorom dużo zdrowia, szczęścia i pogody ducha.

Spotkanie uświetnił występ dzieci z Przedszkola „Świat Bajek” w Wielichowie, które po skończonym występie obdarowały seniorów drobnymi upominkami. Następnie wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie pod kierunkiem p. Małgorzaty Rombel z programem słowno-muzycznym pt. „Wstańcie, chodźmy! 19 Dzień Papieski 2019„. Część artystyczna spotkała się z dużym zainteresowaniem przybyłych na spotkanie seniorów.

Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dołączona galeria:

Dzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień SenioraDzień Seniora

pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


  Bezpłatne porady sepcjalistów

  2019-10-01

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w październiku 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

  Terapeuta ds. uzależnień

  2.10.2019 r. w godz. 11:00-13:00

  Terapeuta rodzinny

  24.10.2019 r. w godz. 16:00-19:00

  Psycholog

  9.10.2019 r. w godz. 13:30-17:30
  22.10.2019 r. w godz. 9:00-13:00


  Ogłoszenie

  2019-09-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osoby, która podjęłaby się dostarczania obiadów osobie starszej na terenie Wielichowa. Odbiór obiadu odbywałby się od poniedziałku do piątku o godz. 13:00 z Przedszkola w Wielichowie. Osoby chętne prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wielichowie do dnia 25.09.2019 r., tel. 61 44 21 183.


  Bezpłatne porady sepcjalistów

  2019-08-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego we wrześniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

  Terapeuta ds. uzależnień

  4.09.2019 r. w godz. 11:00-13:00

  Radca prawny

  6.09.2019 r. w godz. 10:00 - 13:00

  Terapeuta rodzinny

  26.09.2019 r. w godz. 16:00-19:00

  Psycholog

  17.09.2019 r. w godz. 9:30-13:30
  27.09.2019 r. w godz. 13:00-17:00


  Bezpłatne porady specjalistów

  2019-07-31

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w sierpniu 2019 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:


  Terapeuta ds. uzależnień

  7.08.2019 r. w godz. 11:00 – 13:00

  Radca prawny

  2.08.2019 r. w godz. 9.00– 12.00

  Jednocześnie informujemy, że w okresie wakacyjnym (tj. w lipcu i sierpniu 2019 r.) terapeuta rodzinny i psycholog nie będą przyjmować.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji