Przetargi


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

2017-10-04


Ogłoszenie nr 500038134-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2017-09-19


PCPR.2260.2-8/17

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty

Dołączone pliki:


Informacja z otwarcia ofert

2017-09-14


PCPR.2260.2-8/17


Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-08-29


Ogłoszenie nr 579009-N-2017 z dnia 29.08.2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-08-22


PCPR.2260.2-7/17

Dołączone pliki:


Informacja z otwarcia ofert

2017-08-07


PCPR.2260.2-7/17

Dołączone pliki:


Odpowiedzi na pytania

2017-08-03


PCPR.2260.2-7/17

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”.

Dołączone pliki:


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2017-08-01


PCPR.2260.2-7/17

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-08-01


Ogłoszenie nr 500006605-N-2017 z dnia 01.08.2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-07-19


Ogłoszenie nr 553058-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-07-17


Ogłoszenie nr 108670 z dnia 17-07-2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-07-13PCPR.2260.2-6/17

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-06-21Ogłoszenie nr 536003-N-2017 z dnia 2017-06-21

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-06-21PCPR.2260.2-5/17

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-06-13PCPR.2260.2-3/17

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

2017-06-02Ogłoszenie nr 523582-N-2017 z dnia 2017-06-02

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „PLAN NA LEPSZE JUTRO”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-05-25Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-05-18


Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 84512-2017 z dnia 2017-05-17

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2017-05-05PCPR.2260.2-4/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 Euro prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-04-21Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

2017-04-13Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

2017-03-29Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

2017-03-20


Projekt pn. „Plan na lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-03-10Ogłoszenie nr 41275 - 2017 z dnia 10.03.2017 r.


Informacje o zmienionym ogłoszeniu nr 37641-17 z dnia 06.03.2017 r. oraz ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

2017-03-07Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Plan na lepsze jutro”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

czytaj całośćczytaj całość...

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji