Przetargi


Uzupełnienie zapytania ofertowego

2018-11-13


PCPR.2260-1.11/2018

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2018-11-07


PCPR.2260-1.11/2018

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - ROBOTY BUDOWLANE

2017-10-04


Ogłoszenie nr 500038134-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2017-09-19


PCPR.2260.2-8/17

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze oferty

Dołączone pliki:


Informacja z otwarcia ofert

2017-09-14


PCPR.2260.2-8/17


Dotyczy postępowania na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-08-29


Ogłoszenie nr 579009-N-2017 z dnia 29.08.2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-08-22


PCPR.2260.2-7/17

Dołączone pliki:


Informacja z otwarcia ofert

2017-08-07


PCPR.2260.2-7/17

Dołączone pliki:


Odpowiedzi na pytania

2017-08-03


PCPR.2260.2-7/17

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej”.

Dołączone pliki:


Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

2017-08-01


PCPR.2260.2-7/17

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-08-01


Ogłoszenie nr 500006605-N-2017 z dnia 01.08.2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-07-19


Ogłoszenie nr 553058-N-2017 z dnia 18-07-2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-07-17


Ogłoszenie nr 108670 z dnia 17-07-2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-07-13PCPR.2260.2-6/17

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-06-21Ogłoszenie nr 536003-N-2017 z dnia 2017-06-21

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-06-21PCPR.2260.2-5/17

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

2017-06-13PCPR.2260.2-3/17

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - USŁUGI

2017-06-02Ogłoszenie nr 523582-N-2017 z dnia 2017-06-02

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POD NAZWĄ: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „PLAN NA LEPSZE JUTRO”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

2017-05-25Przetarg nieograniczony - Adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku 1A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe - adaptacja pomieszczeń na Powiatowy Punkt Pomocy Wzajemnej

czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE"

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-05-18


Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 84512-2017 z dnia 2017-05-17

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

2017-05-05PCPR.2260.2-4/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia poniżej 750 000 Euro prowadzonego w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych pod nazwą: Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2017-04-21Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 69553 - 2017 z dnia 20.04.2017 r.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

2017-04-13Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie: "Plan na lepsze jutro".

Ogłoszenie nr 65135 z dnia 12.04.2017 r.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w części.

2017-03-29Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

2017-03-20


Projekt pn. „Plan na lepsze jutro” współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Numer sprawy: PCPR.2260.2-2/17

Dotyczy postępowania na zadanie pn. "Realizację usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”.

Dołączone pliki:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

2017-03-10Ogłoszenie nr 41275 - 2017 z dnia 10.03.2017 r.


Informacje o zmienionym ogłoszeniu nr 37641-17 z dnia 06.03.2017 r. oraz ogłoszenie o modyfikacji SIWZ.

Dołączone pliki:


Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro”

2017-03-07Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych wraz ze ściśle z tymi usługami powiązanych usług i dostaw towarów dla osób zamieszkałych na terenie powiatu grodziskiego, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Plan na lepsze jutro”.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na części:

Część 1 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego, usług terapeutycznych, usług poradnictwa prawnego dla Ośrodków Pomocy Społecznej w Granowie, Rakoniewicach, Wielichowie, Kamieńcu, Grodzisku Wielkopolskim.

Część 2 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa psychologicznego dla PCPR.

Część 3 zamówienia: : świadczenie usług terapeutycznych dla PCPR.

Część 4 zamówienia: świadczenie usług poradnictwa prawnego dla PCPR.

Szczegółowy zakres zamówienia zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

czytaj całość publikacji "Przetarg nieograniczony - Realizacja usług specjalistycznego wsparcia w projekcie „Plan na lepsze jutro” "

Dołączone pliki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF, 5482KB)
 2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia (plik DOC, 682KB)
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty (plik DOC, 515KB)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (plik DOC, 536KB)
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ (plik DOCX, 470KB)
 6. Załącznik nr 4a do SIWZ (plik DOCX, 451KB)
 7. Załącznik nr 4b do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
 8. Załącznik nr 4c do SIWZ (plik DOCX, 451KB)
 9. Załącznik nr 4d do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
 10. Załącznik nr 5a do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 11. Załącznik nr 5b do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 12. Załącznik nr 5c do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 13. Załacznik nr 5d do SIWZ Wykaz zamówień (plik DOC, 490KB)
 14. Załącznik nr 6a do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 15. Załącznik nr 6b do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 16. Załącznik nr 6c do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 17. Załącznik nr 6d do SIWZ Wykaz usług doświadczenie wykon. (plik DOC, 468KB)
 18. Załącznik nr 7 do SIWZ (plik DOCX, 463KB)
 19. Odpowiedz nr 1 na zapytanie (plik PDF, 457KB)

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji