Przemoc


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Przemoc")

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2012-01-11

W ramach działań gminy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo powołał Zespół Interdyscyplinarny składający się z 12 osób - przedstawicieli instytucji związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównymi celami pracy Zespołu jest: pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu, inicjowanie badań diagnoz, ekspertyz.
3 stycznia 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu. W trakcie spotkania zapoznano członków z Regulaminem dotyczącym funkcjonowania i pracą Zespołu. Dokonano analizy zjawiska przemocy na terenie naszej gminy oraz opracowano plan pracy na bieżący rok.

Informację przygotowała: Maria Popa
2012.01.10


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Przemoc")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji