Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020

Data publikacji: 2021-09-09

W dniu 6 września 2021r. do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Wielichowie dostarczony został transport żywności pozyskany nieodpłatnie ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank żywności w Poznaniu, ul. Borówki 6.

Artykuły żywnościowe zostały przekazane do osób i  rodzin zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.   

W akcję rozładunku transportu zaangażowali się  strażacy z OSP w Trzcinicy, OSP Dębsko i OSP Wielichowo, a także Firma Anex z Wielichowa za co serdecznie dziękujemy.

strażacy

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-08-27

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 21.09.2021r. w godzinach 10:00 - 12:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Data publikacji: 2021-08-23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje specjalistów do przeprowadzenia terapii w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. logopedę, pedagoga specjalnego, psychologia, terapeutę integracji sensorycznej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 609-519-509 bądź osobiście w siedzibie Ośrodka.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-08-06

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 są przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie tut. Ośrodka oraz na stronie internetowej: www.wielichowo.opsinfo.pl

Dobry Start 300+ spotkanie z ekspertem z ZUS

Data publikacji: 2021-08-05

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w dniu 25.08.2021r. w godzinach 10:00 - 13:00 w tutejszym OPS dyżur będzie pełnił ekspert z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który będzie pomagał w założeniu profilu PUE ZUS oraz złożeniu za jego pośrednictwem wniosku o świadczenie Dobry Start (300+).

Załączniki:

 1. plakat informacyjny ZUS (plik pdf 173KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-07-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą sprzęt AGD (lodówkę) w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tut. Ośrodka Pomocy Społecznej.

Nr tel. do kontaktu 61- 44 -21- 183 lub 61- 44- 21- 283

W ZUS ruszył nabór wniosków o 300+

Data publikacji: 2021-07-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że w okresie od 1 lipca 2021r. do 30 listopada 2021r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia Dobry Strat (300+). Wnioski, wyłącznie w formie elektronicznej, przyjmuje i rozpatruje ZUS.

plakat informacyjny ZUS

Załączniki:

 1. Ruszył nabór wniosków o 300+ (plik docx 55KB)
 2. Ruszył nabór wniosków o 300+ nagranie (plik mp4 3445KB)

Dobry Start 300 dla ucznia

Data publikacji: 2021-06-24

Spotaknie z ekspertem z ZUS- u w OPS w Wielichowie dnia 8.07.2021 r. oraz 22.07.2021r. w godz. 10:00-12:00.

Załączniki:

 1. plakat (plik pdf 98KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Data publikacji: 2021-06-22

OPS W Wielichowie zaprasza na zapoznanie się z zapytaniem ofertowym na "Udzielenie w 2021 roku schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Wielichowo w noclegowni."

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 2838KB)
 2. formularz ofertowy (plik docx 15KB)
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków (plik docx 15KB)
 4. oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (plik docx 15KB)
 5. klauzula (plik docx 14KB)

UWAGA! Program „Dobry Start” na nowych zasadach.

Data publikacji: 2021-06-21

15 czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022.

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 

 • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
 • przez bankowość elektroniczną
 • przez portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada.

Odkrywamy polską wieś

Data publikacji: 2021-06-21

„Odkrywamy polską wieś" to międzypokoleniowy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Seniorów „Druga Młodość” w Wielichowie w partnerstwie z Centrum Kultury Wielichowo, Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich oraz z sołectwami Śniaty i Prochy, na który Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w wysokości 14.000 zł z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Od czerwca rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w projekcie a już 21.06.2021r realizacja pierwszego działania – wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Państwa Krzyczyńskich w Reńsku. Do Reńska uczestnicy docierają na rowerach a dzieci i niepełnosprawni docierają autokarem. Działania skierowane na rzecz integracji międzypokoleniowej w Gminie Wielichowo trwać będą do października 2021r.

Zadania do realizacji:

 1. zadanie 2 – wyjazd edukacyjno-integracyjny do Kluczewa
 2. zadanie 3 – rajd rowerowy –wizyta studyjna  w gospodarstwie w Reńsku
 3. zadanie 4 – warsztaty twórcze w Izbie Historii w Śniatach
 4. zadanie 5 – piknik integracyjny w Śniatach
 5. zadanie 6 – warsztaty "Igła, druty i szydełko"
 6. zadanie 7 – warsztaty artystyczne
 7. zadanie 8 – spotkanie podsumowujące

Trwają zapisy : chętni seniorzy oraz dzieci w wielu od 6 do 14 lat mogą się zgłaszać w Klubie Seniora lub pod tel. 660564901

Komunikat w sprawie przerwy w wydawaniu zaświadczeń - Program Czyste Powietrze

Data publikacji: 2021-06-09

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 

W okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj. nie później niż do 23 września, tut. Ośrodek nie będzie miał możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mógł wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

 

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - integracja sensoryczna

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1310KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - logopedia

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1257KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze - psycholog

Data publikacji: 2021-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1305KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Ogłoszenie

Data publikacji: 2021-05-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje opiekunki dla osoby starszej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt  osobiście w siedzibie OPS w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16A lub pod nr tel. 61 4421183

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-05-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w związku z wystąpieniem problemów technicznych związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych (500+) wypłata tych świadczeń nastąpi w dniu 17.05.2021r. (poniedziałek).

 

Kierownik OPS Wielichowo

Monika Drgas

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - logopeda

Data publikacji: 2021-04-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (logopeda) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1268KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Bezpłatne porady psychologa

Data publikacji: 2021-04-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu kwietniu 2021r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następujących terminach:

21.04.2021r. (środa) w godz. 13.00 - 17.00

26.04.2021r (poniedziałek) w godz. 13.00 - 17.00

Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2021-04-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacujnego.

Załączniki:

 1. Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik doc 35KB)
 2. Oświadczenie (zatrudnienie) (plik doc 29KB)
 3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik docx 25KB)

Życzenia świąteczne

Data publikacji: 2021-04-02

Życzenia świąteczne

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pedagog specjalny) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1598KB)
 2. formularz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Data publikacji: 2021-04-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (integracja sensoryczna) w miejscu ich zamieszkania.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 1589KB)
 2. forumlarz (plik odt 7KB)
 3. klauzula (plik docx 14KB)

Ważna informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+)

Data publikacji: 2021-03-25

Z uwagi na konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19,  od 1  kwietnia 2021r. wnioski w wersji papierowej o ustalenie prawa do świadczenia 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będzie można pobrać w holu budynku  OPS na 1 piętrze oraz ze strony internetowej  OPS.

Wypełniony wniosek należy wrzucić do znajdującej się w holu skrzyni  lub wysłać pocztą na adres Ośrodka.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:
● za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
● przez bankowość elektroniczną,
● portal PUE ZUS.

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+) (plik pdf 106KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...