Aktualności


ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia logopedyczna) w miejscu ich zamieszkania.

Dołączone pliki:


ZAPYTANIE OFERTOWE

2020-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie zaprasza do składania ofert na wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (terapia behawioralna) w miejscu ich zamieszkania.

Dołączone pliki:


Warsztaty kulinarno - żywieniowe

2020-07-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że dnia 21 lipca 2020 r. odbędą się warsztaty kulinarno - żywieniowe finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.


Bezpłatne porady psychologa

2020-07-03

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu lipcu 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następujących terminach:

6.07.2020r. w godzinach 12.00 - 16:00
28.07.2020r. w godzinach 7:30 - 11:30


#Gaszynchallenge Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie

2020-06-29

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie podjął wyzwanie od Centrum Kultury w Wielichowie.

Wykonane zadanie zadedykowaliśmy dla Jakuba Ohly.
https://www.siepomaga.pl/jakub-ohly


https://www.youtube.com/watch?v=U_0OCwWagYo

Nominujemy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakoniewicach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu
Centrum Medyczne SALUS z Wielichowa


Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i Dobry Start

2020-06-24

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, iż świadczenie wychowawcze „500+” zostało przyznane na okres świadczeniowy 2019/2021 do 31 maja 2021 r.

Zatem nie trzeba składać w tym roku wniosków na świadczenie wychowawcze. Kolejny okres składania wniosków o świadczenie wychowawcze rozpocznie się 1 kwietnia 2021r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r.

Informacja o 300+ (Dobry Start)

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Przypominamy, iż program Dobry Start nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program Dobry Start nie obejmuje także studentów.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Informacja o świadczeniach rodzinnych , funduszu alimentacyjnym i specjalnym zasiłku opiekuńczym na okres 2020/2021

Wniosek o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.


Wznowienie porad specjalistów w miesiącu czerwcu 2020r.

2020-06-02

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu czerwcu 2020r. można ponownie skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog:

08.06.2020r. w godzinach 12.00 – 16.00
22.06.2020r. w godzinach 12.00 – 16.00

Terapeuta ds. uzależnień:

03.06.2020r. w godzinach 11.00 – 13.00

Radca prawny:

26.06.2020r. godzinach 9.00 – 12.00

Terapeuta rodzinny:

18.06.2020r. w godzinach 16.00 - 19.00


Program Operacyjny "Pomoc żywnościowa" 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2019)

2020-05-29

W dniu 28 maja 2020r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie otrzymał pomoc żywnościową ze Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.
Pozyskane artykuły żywnościowe zostaną skierowane do mieszkańców gminy Wielichowo zakwalifikowanych do w/w pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Żywność została dostarczona przez żołnierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu. W pomoc przy rozładunku transportu zaangażowała się Firma Anex z Wielichowa oraz strażacy z OSP w Gradowicach.
Wszystkim, którzy przyszli nam z pomocą serdecznie dziękujemy w imieniu własnym oraz osób do których zostanie skierowana pomoc.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wielichowie
Monika Drgas

Dołączona galeria:

Program Operacyjny Program Operacyjny Program Operacyjny Program Operacyjny 

  Ogłoszenie - nabór kandydatów na zastępstwo

  2020-05-19

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór kandydatów na zastępstwo na stanowisko pracownik socjalny.

  Dołączone pliki:


  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

  2020-05-14

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem

  2020-05-14

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z psychologiem.
  Psycholog p. Monika Barnaś – Onyśków będzie dyżurowała pod numerem telefonu 600 524 312 w następujących terminach:

  15.05.2020 w godzinach 8.30 - 12.30
  22.05.2020 w godzinach 8.30 - 12.30


  Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.
  Możliwe jest także wysłanie wiadomości sms na podany numer telefonu z prośbą o kontakt ze strony p. psycholog, jeżeli koszt połączenia dla dzwoniącego byłby zbyt duży.


  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia

  2020-05-08

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu – mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną – od miesiąca maja 2020 r. uruchamia linię wsparcia psychologicznego, informacyjnego i doradczego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego. Porady udzielane są bezpłatnie.

  Wielkopolska INFOlinia Wsparcia dostępna jest w godzinach od 8.00 do 20.00 przez 7 dni w tygodniu pod wskazanymi na plakatach numerami telefonów lub adresami e-mail.

  Ze wsparcia mogą skorzystać osoby starsze, osoby w kryzysie psychicznym oraz osoby doświadczające przemocy.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem

  2020-04-20

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z psychologiem.
  Psycholog p. Monika Barnaś – Onyśków ponownie będzie dyżurowała pod numerem telefonu 600 524 312 w dniu 24.04.2020r. (piątek) w godzinach 8.30 – 12.30. Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.
  Możliwe jest także wysłanie wiadomości sms na podany numer telefonu z prośbą o kontakt ze strony p. psycholog, jeżeli koszt połączenia dla dzwoniącego byłby zbyt duży.


  Ogłoszenie - nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

  2020-04-17

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - główny księgowy.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z terapeutą uzależnień

  2020-04-17

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z terapeutą uzależnień.
  Terapeuta p. Agnieszka Merle będzie dyżurowała pod numerem telefonu 507 565 539 w dniu 06.05.2020r. (środa) w godzinach 11.00 – 13.00. Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.


  KOMUNIKAT

  2020-04-15

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że od 16 kwietnia 2020r. do odwołania obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych, czyli: na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach , sklepach, miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.


  Ogłoszenie - nabór na wolne stanowisko pracy

  2020-04-15

  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze - pracownik socjalny.

  Dołączone pliki:


  Bezpłatne, telefoniczne konsultacje z psychologiem

  2020-04-15

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że w ramach działania Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego istnieje możliwość telefonicznych konsultacji z psychologiem.
  Psycholog p. Monika Barnaś – Onyśków będzie dyżurowała pod numerem telefonu 600 524 312 w dniu 17.04.2020r. (piątek) w godzinach 8.30 – 12.30. Konsultacje telefoniczne są nieodpłatne.
  Możliwe jest także wysłanie wiadomości sms na podany numer telefonu z prośbą o kontakt ze strony p. psycholog, jeżeli koszt połączenia dla dzwoniącego byłby zbyt duży.


  Działania pomocowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. dla osób doświadczających przemocy domowej

  2020-04-09

  Ograniczenia w przemieszczaniu się czy kwarantanna domowa związane z występującą aktualnie pandemią mogą prowadzić do nasilenia występowania aktów przemocy zarówno wobec dzieci, jak i osób dorosłych.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Błońsku oferuje wsparcie, w tym pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców powiatu grodziskiego.
  Indywidualne, doraźne konsultacje odbywają się przez telefon, są nieodpłatne.

  Osoby udzielające wsparcia:
  Monika Woźnicka – pon. w godz. 7:30 – 15:30, tel. 533 205 470
  Klaudia Konieczna – wt.– pt. w godz. 7:30 – 15:30, tel.: 533 205 470
  Andrzej Hercog – pon. – sob. w godz. 15:00 – 19:00, tel.:781 053 001

  Ponadto dla osób doświadczających przemocy lub jej świadków na terenie całego kraju działają:
  - całodobowa policyjna linia specjalna „Zatrzymać Przemoc” tel. 800 120 148;
  - Interwencyjny Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet (całodobowy) tel. 600 070 717;
  - Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (całodobowy) 116111;
  - „Twój Parasol” – program udający aplikację pogodową, która po dwukrotnym kliknięciu w ikonę zachmurzenia, zamienia się w panel pomocy.

  Dla świadków przemocy:
  - całodobowy państwowy numer alarmowy 112, pod który należy zgłosić zajście; - Interwencyjny Telefon Zaufania Centrum Praw Kobiet (całodobowy) - 600 070 717.


  Odwołanie porad specjalistów w miesiącu kwietniu

  2020-04-01

  W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i wynikającą z niego koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że porady specjalistów przyjmujących w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego tj. specjalisty ds. uzależnień, radcy prawnego, psychologa oraz terapeuty rodzinnego w miesiącu kwietniu zostają odwołane.


  APEL „ZOSTAŃCIE W DOMACH”

  2020-03-27

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przypomina, że od dnia 25 marca 2020r. obowiązują nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa.

  • Wychodzenie z domu należy ograniczyć do absolutnego minimum, takiego jak wyjście do pracy, po zakupy żywnościowe, wizyta w aptece lub u lekarza, krótki spacer, wyprowadzenie psa.
  • W przypadku prowadzenia firmy, można udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • Po ulicach nie można poruszać się w grupach większych niż dwie osoby - ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin.
  • Nie wolno gromadzić się na bulwarach, w parkach, czy korzystać z placów zabaw. Dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na przykład zawiezienie jedzenia lub leków.
  • W mszach św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę.

  Kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. zł. Nowe ograniczenia wchodzą w życie z dniem 25 marca 2020 roku i będą obowiązywały do 11 kwietnia 2020 roku.

  Wyłączenia ograniczeń dotyczą:
  • dojazdu do pracy - jeśli ktoś jest pracownikiem, prowadzi firmę lub gospodarstwo rolne ma prawo dojechać do swojej pracy.
  • wolontariatu - osoby działające na rzecz walki z koronawirusem i pomagające potrzebującym przebywającym w kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, mogą się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego - można przemieszczać się, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

  Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególne ostre zalecenia GIS w zakresie zachowania odległości pracowników i środków dezynfekcji.


  Odwołanie porad specjalistów.

  2020-03-19

  W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że porady specjalistów przyjmujących w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (radca prawny, psycholog, terapeuta rodzinny) w miesiącu marcu zostają odwołane.


  Komunikat

  2020-03-17

  W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, ze względów bezpieczeństwa, od wtorku 17.03.2020r. do odwołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie będzie możliwe osobiste załatwienie spraw pilnych (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) w godzinach: od 7:00 do 13:00

  Wszelkie sprawy niewymagające kontaktu osobistego prosimy załatwiać za pośrednictwem:
  - poczty polskiej
  - poczty elektronicznej OPS w Wielichowie: opswielichowo@post.pl
  - Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

  W sprawach pilnych można kontaktować się telefonicznie pod numerami telefonu:
  -609 519 509 (pracownik socjalny),
  -605 596 901 (świadczenia rodzinne i wychowawcze),
  -609 099 759 (Kierownik OPS),
  -605 262 309 (asystent rodziny).

  Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


  Informacja dotycząca pracy Ośrodka w związku z COVID-19

  2020-03-13

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie w trosce o dobro wspólne – zdrowie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (koronawirusa) i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie do niezbędnych spraw załatwianych w jednostce, zachowanie środków ostrożności przez odwiedzanie Ośrodka w pojedynkę, kontaktowanie się z pracownikami telefonicznie lub mailowo (tel. 61 4421183, 609519509, mail: opswielichowo@post.pl).

  Dziękujemy za wyrozumiałość.


  Bezpłatne porady psychologa

  2020-03-05

  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w miesiącu marcu 2020r. można skorzystać z bezpłatnych porad psychologa w następującym terminie:

  26.03.2020r. w godzinach 08.00 – 12.00


  Terminy przyjęć radcy prawnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie

  2020-02-13

  Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielichowie można skorzystać z bezpłatnych porad radcy prawnego w godz. od 9.00-12.00 w następujących terminach:

  14.02.2020
  20.03.2020
  10.04.2020
  15.05.2020
  26.06.2020
  24.07.2020
  14.08.2020
  4.09.2020
  9.10.2020
  20.11.2020
  11.12.2020
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji