Aktualności


Bezpłatne porady specjalistów

2018-07-27

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w sierpniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

9.08.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30
20.08.2018 r. w godz. 13:15 – 17:15

Terapeuta ds. uzależnień

1.08.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

24.08.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

Terapeuta rodzinny

w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


INFORMACJA

2018-07-20

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty radcy prawnego. Zamiast 27.07.2018 r. radca prawny będzie przyjmował 24.07.2018 r.(tj. wtorek) w godz. 9:00 – 12:00.


POPŻ PODPROGRAM 2017 – efekty

2018-07-191. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 320 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Wielichowo.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
16.332,28 ton żywności;
1908 paczek żywnościowych;
0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 26 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 0 spotkań dla 0 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 26 uczestników

Dołączone pliki:


Informacja

2018-07-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że zostały ustalone dodatkowe terminy składania wniosków dotyczących świadczeń, tj. :

04.08.2018 r. sobota godz. 7.00-13.00

25.08.2018 r. sobota godz. 7.00-13.00

oraz w dniach: 06.08.2018 r., 13.08.2018 t., 20.08.2018 r., 27.08.2018 r. do godz. 17.00


Bezpłatne porady specjalistów

2018-06-20

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w lipcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

5.07.2018 r. w godz. 14:15 – 18:15
12.07.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30

Terapeuta ds. uzależnień

4.07.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

27.07.2018 r. w godz. 9:00 – 12:00

Terapeuta rodzinny

w lipcu i sierpniu nie przyjmuje


Bezpłatne porady specjalistów

2018-06-20

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w czerwcu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

14.06.2018 r. w godz. 14:00 – 18:00
28.06.2018 r. w godz. 8:30 – 12:30

Terapeuta ds. uzależnień

6.06.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

15.06.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

Terapeuta rodzinny

21.06.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW !

2018-06-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje o terminach składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019:

• świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy)
od 01.08.2018 r.
• świadczenie wychowawcze (500+) od 01.08.2018 r.
• świadczenie z funduszu alimentacyjnego od 01.08.2018 r.
• świadczenie dobry start (300+) od 01.08.2018 r.

Zachęcamy osoby składające wniosek o świadczenia do składania wniosków drogą elektroniczną od 01.07.2018 r.

Jednocześnie informujemy, iż druki wniosków dot. powyższych świadczeń będą wydawane w siedzibie OPS Wielichowo od 01.07.2018 r.

Wzory wniosków można również pobrać klikając w link: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin


Informacja „Dobry Start”

2018-06-05

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-05-29

Z dniem 25.05.2018 r. został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych w osobie:

P. Agnieszka Demichowicz
e-mail: iod@wielichowo.pl


Informacja

2018-05-28
Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchlania dyrektywy 95/46/WE. W związku z powyższym Organizacje Partnerskie:
• Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30
• Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Borówki 6
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przy ul. Pocztowej 16 a
realizujące Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:
1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2. dochód osoby i rodziny;
3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 Ustawy o pomocy społecznej.

WW informacja jest wiążąca od 25 maja 2018 r.

Dołączone pliki:


INFORMACJA

2018-05-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie poszukuje osób, które bezpłatnie przekażą komodę (maksymalna szerokość 1,50 m), w celu dalszego użytkowania przez podopiecznych tutejszego OPS. Nr tel. do kontaktu 61 44 21 183 lub 61 44 21 283


Bezpłatne porady specjalistów

2018-05-09

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w maju 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

7.05.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
14.05.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00

Terapeuta ds. uzależnień

9.05.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

18.05.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

Terapeuta rodzinny

17.05.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00


Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2018-04-17Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że od 19.04.2018 do 23.04.2018 r. w siedzibie tut. OPS wydawana będzie żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Wielichowo na podstawie przyjętych i zatwierdzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej wniosków. Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:
19.04.2018 r. (czwartek) 8:00 – 18:00
20.04.2018 r. ( piątek) 8:00 – 15:00
23.04.2018 r. (poniedziałek) 8:00 – 15:00

Pomoc realizowana jest za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2017.


INFORMACJA – dotycząca Karty Dużej Rodziny

2018-04-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem PIU Emp@tia , na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/
znajduje się plik zawierający instrukcję wypełniania załącznika wniosku ZKDR-04.

Rodziny które posiadają już Kartę Dużej Rodziny także mogą ubiegać się o wydanie karty elektronicznej do 1 stycznia 2019r.


Sporządził:
Karolina Daktera


INFORMACJA

2018-04-16

Z przyczyn niezależnych ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej informujemy, że zmianie ulega termin wizyty psychologa. Zamiast 20.04.2018 r. psycholog będzie przyjmował 19.04.2018 r. w godz. 14:00 – 18:00.


Bezpłatne porady specjalistów

2018-04-04

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w ramach Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w kwietniu 2018 r. można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów w następujących terminach:

Psycholog

16.04.2018 r. w godz. 9:00 – 13:00
20.04.2018 r. w godz. 14:00 – 18:00

Terapeuta ds. uzależnień

4.04.2018 r. w godz. 11:00 – 13:00

Radca prawny

13.04.2018 r. w godz. 9.00 – 12.00

Terapeuta rodzinny

19.04.2018 r. w godz. 16:00 – 19:00
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie. ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo tel./fax (61)442-11-83, tel.(61)442-12-83, (61)443-35-74

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji